***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2017 00:12***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 11.518.690 9.975.339
Satışların Maliyeti
28 -8.302.757 -6.289.414
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.215.933 3.685.925
BRÜT KAR (ZARAR)
3.215.933 3.685.925
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -1.234.401 -838.270
Pazarlama Giderleri
29-30 -123.072 -147.335
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 5.806.281 2.913.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -4.812.826 -3.284.436
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.851.915 2.329.309
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 32.249 148.515
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -481.740
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 1.645.540 668.849
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.047.964 3.146.673
Finansman Giderleri
33 -4.026 -4.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.043.938 3.142.066
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -562.029 -504.715
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-639.974 -294.665
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
77.945 -210.050
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.481.909 2.637.351
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.481.909 2.637.351
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36 3.481.909 2.637.351
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -65.016 0 668.737 -12.654.205 12.680.032 102.527.384 102.527.384
Transferler
27 0 0 0 0 12.680.032 -12.680.032 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -10.097 0 0 2.637.351 2.627.254 2.627.254
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 2.637.351 2.637.351 2.637.351
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -10.097 0 0 0 -10.097 -10.097
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -75.114 0 668.737 25.827 2.637.351 105.154.638 105.154.638
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -31.225 -47.428 668.737 25.827 13.351.111 115.864.858 115.864.858
Transferler
27 0 0 13.351.111 -13.351.111 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.972 8.199 3.481.909 3.505.080 3.505.080
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 3.481.909 3.481.909 3.481.909
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 14.972 8.199 23.171 23.171
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -16.253 -39.229 668.737 13.376.938 3.481.909 119.369.938 119.369.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
953.938 573.359
Dönem Karı (Zararı)
3.481.909 2.637.351
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.481.909 2.637.351
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-255.285 -216.842
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 345.108 623.708
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
38.232 -202.095
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 38.232 -202.095
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
294.156 55.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 248.900 5.758
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 45.256 49.453
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-310.509 -381.017
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -401.383 -393.598
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 100.900
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -3.518 12.581
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -6.508
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
32 -1.645.540 -668.849
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 562.029 504.715
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 461.239 -148.515
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.461.343 -2.020.283
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -390.427 -1.889.168
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 10.899
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.199.491 -855.913
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -347.871
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 570.805 180.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 20.577
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -189.061 241.764
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 65.411 177.204
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -2.185 125.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -2.185 125.189
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.765.281 400.226
Alınan Faiz
300.483 393.598
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.111.826 -220.465
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.592.483 -5.414.507
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 -5.974.568 -4.607.152
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
18,19 -60.280
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
18,19 -557.635 -807.355
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -60.145
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-60.145
Kredilerden Nakit Girişleri
8 -60.145
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.638.545 -4.901.293
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.638.545 -4.901.293
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 20.109.495 22.606.050
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.470.950 17.704.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 3.481.909 2.637.351
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23.171 -10.097
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.715 38.892
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
8.199 -41.211
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.743 -7.778
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.743 -7.778
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.171 -10.097
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.505.080 2.627.254
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.505.080 2.627.254


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 14.470.950 20.109.495
Finansal Yatırımlar
7 37.273 32.472
Ticari Alacaklar
10 14.501.481 14.145.768
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 12.486.777 12.278.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 2.014.704 1.867.412
Diğer Alacaklar
11 28.618 40.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 28.618 40.114
Stoklar
13 5.865.938 4.666.447
Peşin Ödenmiş Giderler
15 700.007 352.136
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.186 0
ARA TOPLAM
35.606.453 39.346.432
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.606.453 39.346.432
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 49.210.089 43.240.322
Diğer Alacaklar
11 29.113 28.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 29.113 28.516
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 30.047.961 28.394.222
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 2.450.553 2.539.566
Maddi Duran Varlıklar
18 4.908.182 4.995.158
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 9.626 22.070
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 9.626 22.070
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 3.738.338 3.664.136
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
90.393.862 82.883.990
TOPLAM VARLIKLAR
126.000.315 122.230.422
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 3.887.363 3.323.066
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 2.232.730 1.777.421
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10-37 1.654.633 1.545.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 538.310 517.733
Diğer Borçlar
112.259 301.320
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 112.186 301.247
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11-37 73 73
Ertelenmiş Gelirler
15 217.280 151.869
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 619.365 1.091.217
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 214.141 168.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 93.288 48.032
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 120.853 120.853
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
5.588.718 5.554.090
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.588.718 5.554.090
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.041.659 811.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 1.041.659 811.474
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.041.659 811.474
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.630.377 6.365.564
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
119.369.938 115.864.858
Ödenmiş Sermaye
27 79.931.250 79.931.250
Sermaye Düzeltme Farkları
27 21.966.586 21.966.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -55.482 -78.653
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 668.737 668.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 13.376.938 25.827
Net Dönem Karı veya Zararı
27 3.481.909 13.351.111
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
119.369.938 115.864.858
TOPLAM KAYNAKLAR
126.000.315 122.230.422http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604460


BIST17:591.112
Değişim :  0,12% |  1,30
Açılış :  1.113  
Önceki Kapanış :  1.111  
En Yüksek
1.116
En Düşük
1.110
BIST En Aktif Hisseler17:59
CRFSA 16,39 222.307.219 % 10,00  
ISATR 307.986,80 307.987 % 10,00  
ISBIR 1.771,00 1.194.511 % 10,00  
SELGD 3,63 2.646.051 % 10,00  
COSMO 6,05 1.480.798 % 10,00  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 7,5593 7,5616 % 0,20  
Euro 8,9283 8,9900 % 0,40  
Sterlin 9,7585 9,8074 % -0,02  
Frank 8,2838 8,3337 % 0,13  
Riyal 2,0143 2,0244 % 0,43  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.950 1.950 5,75  
Altın Gr. 475 475 3,75  
Cumhuriyet 3.153 3.200 22,00  
Tam 3.142 3.220 23,68  
Yarım 1.519 1.558 11,45  
Çeyrek 762 779 5,73  
Gümüş.Ons 26,74 26,78 -0,25  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 -0,02  
B. Petrol 42,98 42,98 -0,33