***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

18.08.2016 18:00***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -2.835 4.209.804 133.267.248 21.042.895 212.609.820 212.609.820
Transferler
260.075 20.782.820 -21.042.895
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.549 1.884.819 1.881.270 1.881.270
Kar Payları
-1.500.002 -1.500.002 -1.500.002
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -6.384 4.469.879 152.550.066 1.884.819 212.991.088 212.991.088
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -14.790 4.469.879 152.550.066 32.862.457 243.960.320 243.960.320
Transferler
451.587 32.410.870 -32.862.457
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.811 6.674.393 6.663.582 6.663.582
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -25.601 4.921.466 184.960.936 6.674.393 250.623.902 250.623.902


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
727.658 1.864.620
Dönem Karı (Zararı)
6.663.582 1.881.270
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.989.971 1.160.542
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 47.401 42.643
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
41.146 43.518
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 864.648 1.183.455
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -21.260 -20.054
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 885.908 1.203.509
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-115.529 2.235.278
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 -2.302.509 -2.344.352
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -525.128 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.925.801 -1.177.192
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
468.431 -512.313
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.780 -19.998
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.557.105 84.526
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-682.977 -1.080.668
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.628 210.410
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-117.742 140.851
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
747.810 1.864.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-20.152 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.183.919 -62.117.806
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.989 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.640.558 -317.806
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.500 -61.800.000
Alınan Temettüler
525.128 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-198.890 58.598.141
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 74.216.524
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -12.942.006
Ödenen Temettüler
0 -1.500.002
Ödenen Faiz
-222.544 -1.203.509
Alınan Faiz
23.654 27.134
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-655.151 -1.655.045
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-655.151 -1.655.045
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.823.410 3.060.929
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.168.259 1.405.884


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.168.616 3.826.161
Finansal Yatırımlar
4 34.054.937 31.752.428
Ticari Alacaklar
6 1.619.924 2.088.355
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-20 488.038 25.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.131.886 2.063.102
Diğer Alacaklar
7 20.133 11.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 20.133 11.315
Peşin Ödenmiş Giderler
8 86.690 253.713
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.176 8.818
Diğer Dönen Varlıklar
49.949 32.345
ARA TOPLAM
39.004.425 37.973.135
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.004.425 37.973.135
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 230.000 174.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 237.761.738 236.121.180
Maddi Duran Varlıklar
255.360 285.324
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40.320 44.768
Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.196.140 2.472.012
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
244.483.558 239.097.784
TOPLAM VARLIKLAR
283.487.983 277.070.919
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 24.545.237 23.997.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 24.545.237 23.997.402
Banka Kredileri
5 24.545.237 23.997.402
Ticari Borçlar
6 7.378.553 8.061.530
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-20 5.404.435 6.959.510
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.974.118 1.102.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 58.021 37.135
Ertelenmiş Gelirler
13 166.836 282.651
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 105.707 54.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 105.707 54.679
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 117.473 177.882
ARA TOPLAM
32.371.827 32.611.279
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.371.827 32.611.279
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 425.602 432.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 425.602 432.592
Ertelenmiş Gelirler
13 2.630 4.557
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 64.022 62.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 64.022 62.171
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
492.254 499.320
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.864.081 33.110.599
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
250.623.902 243.960.320
Ödenmiş Sermaye
14 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-25.601 -14.790
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.601 -14.790
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.601 -14.790
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 4.921.466 4.469.879
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
184.960.936 152.550.066
Net Dönem Karı veya Zararı
6.674.393 32.862.457
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
250.623.902 243.960.320
TOPLAM KAYNAKLAR
283.487.983 277.070.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 8.309.543 7.690.079 4.299.649 3.976.316
Satışların Maliyeti
15 -1.127.151 -483.543 -585.309 -350.814
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.182.392 7.206.536 3.714.340 3.625.502
BRÜT KAR (ZARAR)
7.182.392 7.206.536 3.714.340 3.625.502
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.467.489 -1.332.045 -1.369.724 -623.686
Pazarlama Giderleri
16 -46.340 -48.598 -13.877 -17.543
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
557.165 445.843 364.009 118.605
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-741.446 -1.008.770 -453.212 -911.610
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.484.282 5.262.966 2.241.536 2.191.268
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.484.282 5.262.966 2.241.536 2.191.268
Finansman Gelirleri
18 3.079.287 2.364.406 2.430.618 2.253.765
Finansman Giderleri
18 -889.176 -5.742.553 -120.237 -2.778.172
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.674.393 1.884.819 4.551.917 1.666.861
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.674.393 1.884.819 4.551.917 1.666.861
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.674.393 1.884.819 4.551.917 1.666.861
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.674.393 1.884.819 4.551.917 1.666.861
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,12840000 0,03620000 0,08750000 0,03210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.811 -3.549 3.500 -3.289
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.811 -3.549 3.500 -3.289
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.811 -3.549 3.500 -3.289
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.663.582 1.881.270 4.555.417 1.663.572
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.663.582 1.881.270 4.555.417 1.663.572http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553697


BIST
18:051.084
Değişim :  -1,49% |  -16,43
Açılış :  1.094  
Önceki Kapanış :  1.100  
En Yüksek
1.096
En Düşük
1.077
BIST En Aktif Hisseler18:05
RTALB 47,30 1.099.945.472 % 10,00  
KENT 2.289,90 9.152.730 % 10,00  
GLRYH 16,63 291.645.204 % 9,99  
BAYRK 7,27 13.056.316 % 9,98  
DOKTA 28,64 38.469.242 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3514 7,3563 % 0,21  
Euro 8,7099 8,7443 % 0,76  
Sterlin 9,6227 9,6710 % 0,64  
Frank 8,0781 8,1267 % 0,54  
Riyal 1,9609 1,9707 % 0,49  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.944 1.945 -9,04  
Altın Gr. 461 461 -0,27  
Cumhuriyet 3.075 3.122 31,00  
Tam 3.065 3.144 35,04  
Yarım 1.481 1.521 16,95  
Çeyrek 743 760 8,48  
Gümüş.Ons 26,41 26,47 -1,05  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,22  
B. Petrol 44,94 44,94 -0,02