***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 21:19***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -14.790 4.469.879 152.550.066 32.862.457 243.960.320 0 243.960.320
Transferler
451.587 32.410.870 -32.862.457
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.073 33.274.134 33.269.061 0 33.269.061
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -19.863 4.921.466 184.960.936 33.274.134 277.229.381 0 277.229.381
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -19.863 4.921.466 184.960.936 33.274.134 277.229.381 0 277.229.381
Transferler
277.779 32.996.355 -33.274.134
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.993 55.342.931 55.339.938 0 55.339.938
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -22.856 5.199.245 217.957.291 55.342.931 332.569.319 0 332.569.319


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.192.342 21.829.775
Dönem Karı (Zararı)
55.339.938 33.269.061
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-48.306.946 -17.292.465
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 242.676 101.854
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.253 -330
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
796.850 1.993.144
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -641 -31.016
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 797.491 2.024.160
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
250.821 -401.212
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-49.648.546 -18.985.921
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -45.339.255 -19.663.424
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-7.000.136 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
2.690.845 677.503
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.225.334 5.871.506
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.660.730 792.712
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-976.968 31.086
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.839.802
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.655.470
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.022.826 -6.232.365
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.664.921 3.954.327
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.743.892 11.423.328
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
39.011.689 -257.780
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.192.342 21.848.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -18.327
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.778.853 -2.108.615
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-8.265.636 -14.168.400
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-10.616.421 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -260.604 -12.989
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -7.166.192 -5.488.649
Alınan Temettüler
23 0 525.128
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.530.000 17.036.295
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.847.570 -22.790.306
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.027.826 3.913.072
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.512.884 -24.722.398
Ödenen Faiz
-668.013 -2.014.747
Alınan Faiz
641 33.767
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
876.375 -3.069.146
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
876.375 -3.069.146
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 754.264 3.823.410
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.630.639 754.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.630.639 754.264
Finansal Yatırımlar
4 6.433.293 12.654.002
Ticari Alacaklar
6 13.821.782 1.295.643
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 1.214.637 1.078.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 12.607.145 217.488
Diğer Alacaklar
7 10.627.450 11.029
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,26 10.615.632 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.818 11.029
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.572.903 740.688
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 115 5.997
Diğer Dönen Varlıklar
9 987.216 4.366
ARA TOPLAM
36.073.398 15.465.989
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.073.398 15.465.989
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 23.468.036 15.202.400
Ticari Alacaklar
6 21.102.419 0
Stoklar
11 11.495.272 3.839.802
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 313.778.700 261.273.253
Maddi Duran Varlıklar
12 226.073 205.355
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 33.082 35.872
Peşin Ödenmiş Giderler
8 17.408.011 8.217.402
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
387.511.593 288.774.084
TOPLAM VARLIKLAR
423.584.991 304.240.073
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 2.796.277
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.302.530 0
Ticari Borçlar
6 10.242.345 12.015.857
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,26 5.762.062 9.943.740
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.480.283 2.072.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 87.200 88.460
Diğer Borçlar
7 9.317.294 4.451.880
Ertelenmiş Gelirler
17 0 29.428
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 104.656 68.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 104.656 68.372
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 380.585 202.907
ARA TOPLAM
23.434.610 19.653.181
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.434.610 19.653.181
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 24.388.988 0
Diğer Borçlar
7 4.041.312 7.279.954
Ertelenmiş Gelirler
17 39.041.117 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 109.645 77.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 109.645 77.557
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.581.062 7.357.511
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
91.015.672 27.010.692
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
332.569.319 277.229.381
Ödenmiş Sermaye
18 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-22.856 -19.863
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.856 -19.863
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -22.856 -19.863
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 5.199.245 4.921.466
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
217.957.291 184.960.936
Net Dönem Karı veya Zararı
55.342.931 33.274.134
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
332.569.319 277.229.381
TOPLAM KAYNAKLAR
423.584.991 304.240.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 19.932.532 17.192.439
Satışların Maliyeti
19 -2.481.258 -2.274.285
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.451.274 14.918.154
BRÜT KAR (ZARAR)
17.451.274 14.918.154
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.891.797 -4.176.020
Pazarlama Giderleri
20 -959.411 -46.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 2.301.499 751.824
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -2.958.094 -2.448.005
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
22 45.339.255 19.663.424
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.282.726 28.663.037
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.282.726 28.663.037
Finansman Gelirleri
23 7.000.777 7.312.760
Finansman Giderleri
23 -7.940.572 -2.701.663
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
55.342.931 33.274.134
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55.342.931 33.274.134
DÖNEM KARI (ZARARI)
55.342.931 33.274.134
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
55.342.931 33.274.134
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.993 -5.073
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.993 -5.073
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.993 -5.073
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.339.938 33.269.061
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
55.339.938 33.269.061http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667993


BIST
18:0588.059
Değişim :  -0,07% |  -65,58
Açılış :  87.937  
Önceki Kapanış :  88.125  
En Yüksek
88.812
En Düşük
86.815
BIST En Aktif Hisseler
OYLUM 2,86 14.698.969 % 10,00  
KERVT 3,19 43.181.686 % 10,00  
GSDHO 1,10 33.591.453 % 10,00  
DITAS 9,68 2.403.934 % 10,00  
KNFRT 6,60 11.519.245 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1409 8,1818 % 1,74  
Frank 6,8281 6,8693 % 1,04  
Riyal 1,7446 1,7533 % 1,91  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.621 1.622 0,06  
Altın Gr. 342 343 4,91  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,05 14,10 0,02  
Gümüş Gr. 2,96 2,99 0,00  
B. Petrol 26,47 26,47 0,07