***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 18:45***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -19.863 4.921.466 184.960.936 33.274.134 277.229.381 0 277.229.381
Transferler
277.779 32.996.355 -33.274.134
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.427 6.375.879 6.389.306 0 6.389.306
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -6.436 5.199.245 217.957.291 6.375.879 283.618.687 0 283.618.687
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -22.856 5.199.245 217.957.291 55.342.931 332.569.319 0 332.569.319
Transferler
55.342.931 -55.342.931
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.018 2.866.762 2.856.744 0 2.856.744
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -32.874 5.199.245 273.300.222 2.866.762 335.426.063 0 335.426.063


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.978.850 -11.460.065
Dönem Karı (Zararı)
2.866.762 6.389.306
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.161.274 -2.622.286
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 129.282 51.881
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-566.766 148.477
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
632.283 253.488
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -641
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 632.283 254.129
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.236.785 -431.686
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
609.690 -2.644.446
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 609.690 -2.644.446
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 120.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.049.186 -15.227.085
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.764.657 -489.664
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.123.463 -346.369
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.096.623 -1.830.580
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.590.979 -7.010.927
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.577.777 -4.713.283
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.513.059 -1.584.313
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
38.214.892 748.051
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.978.850 -11.460.065
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.862.575 -5.769.937
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -6.811.850 -2.727.937
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
949.275 -3.042.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.326.146 16.665.930
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.656.896 16.678.365
Ödenen Faiz
-669.250 -13.076
Alınan Faiz
0 641
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.209.871 -564.072
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.209.871 -564.072
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.630.639 754.264
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 420.768 190.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 420.768 1.630.639
Finansal Yatırımlar
4 2.743.603 6.433.293
Ticari Alacaklar
29.988.422 13.821.782
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 3.813.345 1.214.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 26.175.077 12.607.145
Diğer Alacaklar
6.419.266 10.627.450
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,22 4.398.629 10.615.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.020.637 11.818
Peşin Ödenmiş Giderler
8 21.571.893 2.572.903
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 115
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.080.884 987.216
ARA TOPLAM
63.224.836 36.073.398
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
63.224.836 36.073.398
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 23.468.036 23.468.036
Ticari Alacaklar
37.248.890 21.102.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 37.248.890 21.102.419
Diğer Alacaklar
1.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.893
Stoklar
11 21.591.895 11.495.272
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 320.590.550 313.778.700
Maddi Duran Varlıklar
98.185 226.073
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31.688 33.082
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 17.408.011
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
403.031.137 387.511.593
TOPLAM VARLIKLAR
466.255.973 423.584.991
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 6.818.750 3.302.530
Ticari Borçlar
13.820.122 10.242.345
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 7.076.893 5.762.062
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 6.743.229 4.480.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
99.985 87.200
Diğer Borçlar
6.371.040 9.317.294
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 6.371.040 9.317.294
Kısa Vadeli Karşılıklar
76.191 104.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
76.191 104.656
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
172.226 380.585
ARA TOPLAM
27.358.314 23.434.610
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.358.314 23.434.610
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 23.415.690 24.388.988
Diğer Borçlar
2.670.081 4.041.312
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.670.081 4.041.312
Ertelenmiş Gelirler
13 77.256.009 39.041.117
Uzun Vadeli Karşılıklar
129.816 109.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
129.816 109.645
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.471.596 67.581.062
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
130.829.910 91.015.672
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
335.426.063 332.569.319
Ödenmiş Sermaye
14 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-32.874 -22.856
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.874 -22.856
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -32.874 -22.856
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 5.199.245 5.199.245
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
273.300.222 217.957.291
Net Dönem Karı veya Zararı
2.866.762 55.342.931
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
335.426.063 332.569.319
TOPLAM KAYNAKLAR
466.255.973 423.584.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 12.223.463 9.527.233 6.266.443 4.927.709
Satışların Maliyeti
15 -1.035.875 -1.018.509 -675.305 -775.475
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.187.588 8.508.724 5.591.138 4.152.234
BRÜT KAR (ZARAR)
11.187.588 8.508.724 5.591.138 4.152.234
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.965.772 -3.204.246 -958.224 -925.903
Pazarlama Giderleri
16 -459.192 -18.279 -292.371 -14.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 266.633 410.136 142.432 406.994
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -550.431 -1.206.111 -180.548 -275.816
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.478.826 4.490.224 4.302.427 3.343.230
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.478.826 4.490.224 4.302.427 3.343.230
Finansman Gelirleri
19 0 2.645.087 0 2.083.622
Finansman Giderleri
19 -5.612.064 -759.432 -3.763.538 -651.081
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.866.762 6.375.879 538.889 4.775.771
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.866.762 6.375.879 538.889 4.775.771
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.866.762 6.375.879 538.889 4.775.771
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.866.762 6.375.879 538.889 4.775.771
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 21 0,05510000 0,12260000 0,01040000 0,09180000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.018 13.427 -13.206 -11.038
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.018 13.427 -13.206 -11.038
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.018 13.427 -13.206 -11.038
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.856.744 6.389.306 525.683 4.764.733
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.856.744 6.389.306 525.683 4.764.733http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704841


BIST
18:0593.225
Değişim :  0,91% |  843,40
Açılış :  92.482  
Önceki Kapanış :  92.382  
En Yüksek
93.275
En Düşük
91.803
BIST En Aktif Hisseler
LINK 24,20 5.947.968 % 10,00  
GLRYH 2,53 1.425.799 % 10,00  
DOKTA 18,70 1.320.809 % 10,00  
RTALB 5,39 1.099.226 % 10,00  
AKSUE 9,04 9.171.086 % 9,98  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3759 8,4180 % 0,67  
Frank 6,9426 6,9845 % -0,07  
Riyal 1,7968 1,8058 % 0,18  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.650 1.651 3,17  
Altın Gr. 360 360 1,01  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,99 15,02 -0,02  
Gümüş Gr. 3,26 3,27 -0,00  
B. Petrol 32,23 32,23 0,36