***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 20:37***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 -22.856 5.199.245 217.957.291 55.342.931 332.569.319 0 332.569.319
Transferler
55.342.931 -55.342.931
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.018 2.866.762 2.856.744 0 2.856.744
Dönem Sonu Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 -32.874 5.199.245 273.300.222 2.866.762 335.426.063 0 335.426.063
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 -24.423 5.199.245 273.300.222 28.402.476 360.970.228 0 360.970.228
Transferler
147.289 28.255.187 -28.402.476
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.339 -6.568.250 -6.537.911 0 -6.537.911
Dönem Sonu Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 5.916 5.346.534 301.555.409 -6.568.250 354.432.317 0 354.432.317


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.797.539 6.978.850
Dönem Karı (Zararı)
-6.568.250 2.866.762
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.568.250 2.866.762
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.760.064 5.161.274
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.961 129.282
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
903.552 -566.766
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.019.355 632.283
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 4.019.355 632.283
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.821.196 4.236.785
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 609.690
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 609.690
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 120.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.605.725 -1.049.186
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,25 -6.683.858 -31.764.657
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,25 2.124.610 5.123.463
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -10.790.767 -10.096.623
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 -1.394.544 -1.590.979
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,25 12.803.168 3.577.777
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,25 -9.050.072 -4.513.059
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 16.419.560 38.214.892
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
177.628
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
177.628
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.797.539 6.978.850
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.385.155 -5.862.575
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.385.155 -6.811.850
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 949.275
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.789.572 -2.326.146
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.240.745
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.228.430 -1.656.896
Ödenen Faiz
-4.019.355 -669.250
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-203.388
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.201.956 -1.209.871
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.201.956 -1.209.871
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.747.778 1.630.639
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.949.734 420.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.949.734 2.747.778
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
4 0 0
Ticari Alacaklar
29.440.663 33.120.732
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 3.563.154 2.954.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 25.877.509 30.166.434
Diğer Alacaklar
776.381 2.295.987
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,25 772.140 329.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.241 1.966.679
Peşin Ödenmiş Giderler
30.599.396 29.204.852
Diğer Dönen Varlıklar
2.906.215 3.511.219
ARA TOPLAM
69.672.389 70.880.568
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.672.389 70.880.568
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 49.310.693 49.310.693
Ticari Alacaklar
33.525.650 23.876.862
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 33.525.650 23.876.862
Stoklar
12 50.000.930 39.210.163
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 356.752.019 347.366.864
Maddi Duran Varlıklar
13.154 27.718
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 968.613 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.900 30.294
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.900 30.294
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
490.599.959 459.822.594
TOPLAM VARLIKLAR
560.272.348 530.703.162
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 12.423.391 10.080.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.423.391 10.080.220
Banka Kredileri
5 12.095.311 10.080.220
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 328.080 0
Ticari Borçlar
21.194.895 8.391.727
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,25 11.480.074 6.256.235
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 9.714.821 2.135.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
139.994 91.544
Diğer Borçlar
155.975 34.952.480
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 155.975 34.952.480
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 12.099.575 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
362.232 226.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 284.247 226.029
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
77.985 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
113.495 636.008
ARA TOPLAM
46.489.557 54.378.008
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.489.557 54.378.008
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.546.297 20.314.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.546.297 20.314.843
Banka Kredileri
5 32.870.506 20.314.843
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 675.791 0
Ticari Borçlar
390.314 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,25 390.314 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
Diğer Borçlar
26.805.361 803.776
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 26.805.361 803.776
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 98.398.279 94.078.294
Uzun Vadeli Karşılıklar
210.223 158.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 210.223 158.013
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
159.350.474 115.354.926
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
205.840.031 169.732.934
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
354.432.317 360.970.228
Ödenmiş Sermaye
17 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 5.916 -24.423
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 5.346.534 5.199.245
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 301.555.409 273.300.222
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -6.568.250 28.402.476
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
354.432.317 360.970.228
TOPLAM KAYNAKLAR
560.272.348 530.703.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 13.860.520 12.223.463 7.234.265 6.266.443
Satışların Maliyeti
18 -2.518.847 -1.035.875 -1.512.404 -675.305
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.341.673 11.187.588 5.721.861 5.591.138
BRÜT KAR (ZARAR)
11.341.673 11.187.588 5.721.861 5.591.138
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.209.477 -1.965.772 -1.125.064 -958.224
Pazarlama Giderleri
19 -4.161.401 -459.192 -94.310 -292.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.036.494 266.633 1.973.668 142.432
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.877.584 -550.431 -6.155.934 -180.548
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-870.295 8.478.826 320.221 4.302.427
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-870.295 8.478.826 320.221 4.302.427
Finansman Giderleri
22 -5.697.955 -5.612.064 -1.504.514 -3.763.538
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.568.250 2.866.762 -1.184.293 538.889
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.568.250 2.866.762 -1.184.293 538.889
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.568.250 2.866.762 -1.184.293 538.889
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-6.568.250 2.866.762 -1.184.293 538.889
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,12630000 0,05510000 -0,00020000 0,01040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30.339 -10.018 27.889 -13.206
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.339 -10.018 27.889 -13.206
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.339 -10.018 27.889 -13.206
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.537.911 2.856.744 -1.156.404 525.683
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.537.911 2.856.744 -1.156.404 525.683http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783072


BIST
17:011.099
Değişim :  -1,35% |  -15,04
Açılış :  1.119  
Önceki Kapanış :  1.114  
En Yüksek
1.126
En Düşük
1.096
BIST En Aktif Hisseler17:01
MSGYO 4,18 39.457.363 % 10,00  
GLBMD 4,95 3.611.443 % 10,00  
KENT 2.081,80 8.287.886 % 10,00  
AYCES 47,30 383.272 % 10,00  
AKYHO 5,51 74.360.704 % 9,98  
17:01 Alış Satış %  
Dolar 7,3139 7,3218 % -0,16  
Euro 8,6743 8,6882 % 0,54  
Sterlin 9,5807 9,6288 % 0,56  
Frank 8,0304 8,0787 % 0,28  
Riyal 1,9481 1,9579 % -0,08  
17:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.943 1.943 26,95  
Altın Gr. 457 457 5,35  
Cumhuriyet 3.042 3.088 15,00  
Tam 3.028 3.106 11,40  
Yarım 1.464 1.502 5,51  
Çeyrek 734 751 2,76  
Gümüş.Ons 26,68 26,71 1,19  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 0,26  
B. Petrol 45,37 45,37 -0,06