***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2021 19:27***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -5.994 5.345.814 298.773.728 44.972.113 403.178.369 0 403.178.369
Transferler
44.972.113 -44.972.113
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.608 -240.423 -209.815 0 -209.815
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 24.614 5.345.814 343.745.841 -240.423 -402.968.554 0 -402.968.554
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 14.295 5.345.814 341.226.790 22.575.409 423.255.016 0 423.255.016
Transferler
22.575.409 -22.575.409
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.606 -13.670.400 -13.646.794 0 -13.646.794
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 37.901 5.345.814 363.802.199 -13.670.400 409.608.222 0 409.608.222


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
218.563.043 17.808.004
Dönem Karı (Zararı)
-13.670.400 -240.423
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-13.670.400 -240.423
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-628.011 6.315.293
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 1.126 858
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-154.523 3.577.928
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-474.614 466.829
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.366.751 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 892.137 466.829
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 2.269.678
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
232.861.454 11.733.134
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -750.000 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -15.868.690 -9.882.987
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -41.659.930 -755.154
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.284.675 -7.066.792
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 76.271.080 -1.951.027
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -16.126.867 379.023
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 222.601.688 -91.677
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 14.678.848 31.101.748
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
218.563.043 17.808.004
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-175.565.526 -1.614.711
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.868.136 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -162.697.390 -1.614.711
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.920.650 -15.122.884
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 22.499.999 4.812.008
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -61.744.723 -19.345.375
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-150.540 -122.688
Ödenen Faiz
-892.137 -466.829
Alınan Faiz
1.366.751 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.076.867 1.070.409
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.076.867 1.070.409
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.229.956 2.329.416
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.306.823 3.399.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.306.823 3.229.956
Ticari Alacaklar
89.285.481 72.655.421
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 6.055.297 6.259.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 83.230.184 66.395.742
Diğer Alacaklar
1.438.858 937.451
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,25 6.108 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.432.750 937.451
Peşin Ödenmiş Giderler
29.468.831 105.735.957
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,25 15.894.812 93.127.665
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 13.574.019 12.608.292
Diğer Dönen Varlıklar
9 51.744.547 10.586.024
ARA TOPLAM
179.244.540 193.144.809
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
179.244.540 193.144.809
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 194.641.642 193.891.642
Ticari Alacaklar
5.931.009 6.849.431
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.931.009 6.849.431
Stoklar
12 112.965.499 106.680.824
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 647.712.618 485.015.228
Maddi Duran Varlıklar
72.456.140 59.588.004
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.034.005 803.124
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.237 33.095
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.237 33.095
Peşin Ödenmiş Giderler
50.104 54.058
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 50.104 54.058
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.034.823.254 852.915.406
TOPLAM VARLIKLAR
1.214.067.794 1.046.060.215
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.425.443 8.216.370
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.069.313 8.144.607
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 6.069.313 8.144.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
356.130 71.763
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 356.130 71.763
Ticari Borçlar
140.512.358 101.816.425
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,25 137.090.662 70.902.497
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.421.696 30.913.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 545.299 87.565
Diğer Borçlar
431.775.437 209.883.770
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,25 431.595.437 209.105.770
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 180.000 778.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
172.279.545 137.138.748
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8,25 48.074 566.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 172.231.471 136.572.303
Kısa Vadeli Karşılıklar
143.675 234.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 52.065 143.362
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 91.610 91.610
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 934.842 715.486
ARA TOPLAM
752.616.599 458.093.336
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
752.616.599 458.093.336
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.564.692 46.804.304
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.929.773 46.099.203
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 8.929.773 46.099.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
634.919 705.101
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 634.919 705.101
Ticari Borçlar
0 54.822.800
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,25 0 54.822.800
Diğer Borçlar
1.669.425 1.636.494
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.669.425 1.636.494
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
40.393.178 61.139.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 40.393.178 61.139.270
Uzun Vadeli Karşılıklar
215.678 308.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 215.678 308.995
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.842.973 164.711.863
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
804.459.572 622.805.199
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
409.608.222 423.255.016
Ödenmiş Sermaye
19 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 37.901 14.295
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 5.345.814 5.345.814
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 363.802.199 341.226.790
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -13.670.400 22.575.409
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
409.608.222 423.255.016
TOPLAM KAYNAKLAR
1.214.067.794 1.046.060.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 33.065.221 7.980.632
Satışların Maliyeti
18 -18.336.405 -491.192
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.728.816 7.489.440
BRÜT KAR (ZARAR)
14.728.816 7.489.440
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.293.595 -1.490.237
Pazarlama Giderleri
19 0 -36.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.346.707 850.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.649.296 -4.330.010
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.132.632 2.482.808
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.132.632 2.482.808
Finansman Gelirleri
22 1.366.751 0
Finansman Giderleri
22 -28.169.783 -2.723.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.670.400 -240.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.670.400 -240.423
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.670.400 -240.423
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.670.400 -240.423
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,26290000 -0,00460000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23.606 30.608
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.606 30.608
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.606 30.608
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.646.794 -209.815
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.646.794 -209.815http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941244


BIST
13:511.402
Değişim :  0,24% |  3,36
Açılış :  1.403  
Önceki Kapanış :  1.399  
En Yüksek
1.405
En Düşük
1.394
BIST En Aktif Hisseler13:49
TKURU 168,40 5.170.456 % 9,99  
OZBAL 11,13 21.049.179 % 9,98  
ISGSY 10,29 34.071.353 % 9,94  
TACTR 26,56 875.500 % 9,93  
EUYO 4,22 2.662.804 % 9,90  
13:49 Alış Satış %  
Dolar 8,7011 8,7051 % -0,74  
Euro 10,3561 10,3592 % -0,94  
Sterlin 12,0471 12,1075 % -1,12  
Frank 9,4225 9,4793 % -0,97  
Riyal 2,3149 2,3265 % -0,71  
13:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 1,79  
Altın Gr. 500 500 -2,97  
Cumhuriyet 3.310 3.360 -12,00  
Tam 3.294 3.378 -10,75  
Yarım 1.592 1.634 -5,20  
Çeyrek 798 817 -2,60  
Gümüş.Ons 25,94 25,98 0,00  
Gümüş Gr. 7,27 7,27 -0,05  
B. Petrol 74,55 74,55 -0,35