***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2017 18:28***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -2.835 -232.260 4.209.804 132.748.278 29.608.066 220.423.761 7.747.218 228.170.979
Transferler
260.075 29.347.991 -29.608.066
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.955 3.905.528 47.069.232 50.962.805 14.004.315 64.967.120
Kar Payları
-1.500.002 -1.500.002 -1.500.002
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -14.790 3.673.268 4.469.879 160.596.267 47.069.232 269.886.564 21.751.533 291.638.097
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -14.790 3.673.268 4.469.879 160.596.267 47.069.232 269.886.564 21.751.533 291.638.097
Transferler
451.587 46.617.645 -47.069.232
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.073 7.980.224 40.102.331 48.077.482 6.874.351 54.951.833
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-6.829.757 -6.829.757 -6.297.187 -13.126.944
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -19.863 11.653.492 4.921.466 200.384.155 40.102.331 311.134.289 22.328.698 333.462.987


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.407.444 16.911.014
Dönem Karı (Zararı)
46.976.682 61.073.547
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.181.988 -38.215.366
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 146.454 114.461
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-330 43.197
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.620.317 8.991.974
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -31.016 -54.613
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 8.651.333 9.046.587
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
848.917 4.858.739
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-31.001.100 -61.623.263
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -31.678.603 -71.332.146
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
24 677.503 9.708.883
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.395.419 12.154.276
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-191.665 -2.754.750
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.368.923 -5.947.167
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.742.337 -4.302.835
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
669.506 1.534.196
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.839.802 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.232.365 -2.549.480
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.173.359 -384.549
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-624.178 -401.959
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-257.780 157.460
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.425.771 16.911.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-18.327 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12.676.184 -25.205.515
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-256.091 -64.046
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -5.488.648 -1.068.099
Alınan Temettüler
24 525.128 6.418.997
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17.895.795 -30.492.367
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.707.251 12.408.302
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.878.741 226.911.789
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-40.443.515 -204.113.662
Ödenen Temettüler
0 -1.500.002
Ödenen Faiz
-7.176.244 -8.949.423
Alınan Faiz
33.767 59.600
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.376.377 4.113.801
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.376.377 4.113.801
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.673.645 4.559.844
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.050.022 8.673.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.050.022 8.676.396
Finansal Yatırımlar
5 12.654.002 31.752.428
Ticari Alacaklar
7 3.741.659 5.483.996
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,27 935.707 18.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.805.952 5.465.631
Diğer Alacaklar
8 434.382 1.088.344
Stoklar
11 3.839.802 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 740.688 253.713
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 5.997 8.818
Diğer Dönen Varlıklar
18 26.649 39.372
ARA TOPLAM
41.493.201 47.303.067
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.493.201 47.303.067
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 96.000 96.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 547.677.533 469.992.540
Maddi Duran Varlıklar
12 515.017 385.482
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 38.543 46.369
Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.217.402 2.472.012
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 197.169 197.169
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
556.741.664 473.189.572
TOPLAM VARLIKLAR
598.234.865 520.492.639
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.796.277 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 38.174.873 40.943.051
Ticari Borçlar
7 16.413.705 11.240.346
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,27 10.037.307 7.063.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.376.398 4.176.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 88.460 37.135
Diğer Borçlar
8 4.451.880 65.480
Ertelenmiş Gelirler
17 29.428 282.651
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.525.699 1.228.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 68.372 54.679
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.457.327 1.174.174
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.419.093 1.532.303
ARA TOPLAM
65.899.415 55.329.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.899.415 55.329.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 159.357.068 152.524.800
Diğer Borçlar
8 7.279.954 432.592
Ertelenmiş Gelirler
17 0 4.557
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 77.557 62.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 77.557 62.171
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 32.157.884 20.500.603
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
198.872.463 173.524.723
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
264.771.878 228.854.542
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
311.134.289 269.886.564
Ödenmiş Sermaye
19 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.863 -14.790
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.863 -14.790
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -19.863 -14.790
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.653.492 3.673.268
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.653.492 3.673.268
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 4.921.466 4.469.879
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
200.384.155 160.596.267
Net Dönem Karı veya Zararı
40.102.331 47.069.232
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.328.698 21.751.533
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
333.462.987 291.638.097
TOPLAM KAYNAKLAR
598.234.865 520.492.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 57.413.410 37.074.274
Satışların Maliyeti
20 -20.636.152 -12.648.281
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.777.258 24.425.993
BRÜT KAR (ZARAR)
36.777.258 24.425.993
Genel Yönetim Giderleri
21 -9.626.544 -6.029.916
Pazarlama Giderleri
21 -590.156 -734.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 32.723.143 73.033.026
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -3.895.524 -9.537.992
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.388.177 81.157.029
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
55.388.177 81.157.029
Finansman Gelirleri
24 7.312.760 15.463.221
Finansman Giderleri
24 -9.328.836 -23.392.427
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.372.101 73.227.823
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.395.419 -12.154.276
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -6.395.419 -12.154.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46.976.682 61.073.547
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.976.682 61.073.547
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.874.351 14.004.315
Ana Ortaklık Payları
40.102.331 47.069.232
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 26 0,77120000 0,90520000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.073 -11.955
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.980.224 3.905.528
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.980.224 3.905.528
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.975.151 3.893.573
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.951.833 64.967.120
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.874.351 14.898.324
Ana Ortaklık Payları
48.077.482 50.068.796http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592777


BIST11:57109.529
Değişim :  0,38% |  418,01
Açılış :  109.384  
Önceki Kapanış :  109.111  
En Yüksek
109.589
En Düşük
108.779
BIST En Aktif Hisseler
SALIX 10,78 39.476 % 10,00  
MNDRS 2,55 139.613.723 % 9,91  
EGCEY 1,01 459.194 % 9,78  
TKURU 19,18 281.855 % 9,73  
EGCYH 0,68 311.465 % 9,68  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4412 8,4835 % -0,09  
Frank 7,0104 7,0527 % 0,40  
Riyal 1,7965 1,8055 % 0,39  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.707 7,78  
Altın Gr. 371 371 2,95  
Cumhuriyet 2.408 2.439 12,80  
Tam 2.479 2.510 13,20  
Yarım 1.210 1.225 6,40  
Çeyrek 605 613 3,20  
Gümüş.Ons 17,67 17,71 0,05  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 0,02  
B. Petrol 39,55 39,55 -0,24  
Seans Raporu
daha fazla