***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2017 18:29***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -2.835 4.209.804 133.267.248 21.042.895 212.609.820 212.609.820
Transferler
260.075 20.782.820 -21.042.895
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.955 32.862.457 32.850.502 32.850.502
Kar Payları
-1.500.002 -1.500.002 -1.500.002
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -14.790 4.469.879 152.550.066 32.862.457 243.960.320 243.960.320
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -14.790 4.469.879 152.550.066 32.862.457 243.960.320 243.960.320
Transferler
451.587 32.410.870 -32.862.457
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.073 33.274.134 33.269.061 33.269.061
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -19.863 4.921.466 184.960.936 33.274.134 277.229.381 277.229.381


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.829.775 14.951.747
Dönem Karı (Zararı)
33.269.061 32.850.502
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-17.292.465 -12.616.891
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 101.854 90.478
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-330 43.196
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.993.144 2.974.970
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -31.016 -54.613
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 2.024.160 3.029.583
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-401.212 4.858.739
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.985.921 -20.584.274
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -19.663.424 -30.293.157
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
23 677.503 9.708.883
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.871.506 -5.281.864
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
792.712 -978.745
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.086 99.865
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.839.802 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.232.365 -2.549.480
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.954.327 -1.913.642
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.423.328 -97.322
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-257.780 157.460
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.848.102 14.951.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-18.327 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.108.615 -25.174.921
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.989 -33.452
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -5.488.649 -1.068.099
Alınan Temettüler
23 525.128 6.418.997
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.867.895 -30.492.367
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.790.306 10.985.655
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.913.072 75.339.264
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.722.398 -59.877.109
Ödenen Temettüler
0 -1.500.002
Ödenen Faiz
-2.014.747 -3.036.098
Alınan Faiz
33.767 59.600
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.069.146 762.481
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.069.146 762.481
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.823.410 3.060.929
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 754.264 3.823.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 754.264 3.826.161
Finansal Yatırımlar
4 12.654.002 31.752.428
Ticari Alacaklar
6 1.295.643 2.088.355
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 1.078.155 25.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 217.488 2.063.102
Diğer Alacaklar
7 11.029 11.315
Stoklar
11 3.839.802 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 740.688 253.713
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 5.997 8.818
Diğer Dönen Varlıklar
9 4.366 32.345
ARA TOPLAM
19.305.791 37.973.135
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.305.791 37.973.135
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 15.202.400 174.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 261.273.253 236.121.180
Maddi Duran Varlıklar
12 205.355 285.324
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 35.872 44.768
Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.217.402 2.472.012
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
284.934.282 239.097.784
TOPLAM VARLIKLAR
304.240.073 277.070.919
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.796.277 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 0 23.997.402
Ticari Borçlar
6 12.015.857 8.061.530
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,26 9.943.740 6.959.510
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.072.117 1.102.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 88.460 37.135
Diğer Borçlar
7 4.451.880 0
Ertelenmiş Gelirler
17 29.428 282.651
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 68.372 54.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 68.372 54.679
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 202.907 177.882
ARA TOPLAM
19.653.181 32.611.279
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.653.181 32.611.279
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 7.279.954 432.592
Ertelenmiş Gelirler
17 0 4.557
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 77.557 62.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 77.557 62.171
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.357.511 499.320
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.010.692 33.110.599
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
277.229.381 243.960.320
Ödenmiş Sermaye
18 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.863 -14.790
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.863 -14.790
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -19.863 -14.790
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 4.921.466 4.469.879
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 184.960.936 152.550.066
Net Dönem Karı veya Zararı
33.274.134 32.862.457
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
277.229.381 243.960.320
TOPLAM KAYNAKLAR
304.240.073 277.070.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 17.192.439 15.605.712
Satışların Maliyeti
19 -2.274.285 -988.175
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.918.154 14.617.537
BRÜT KAR (ZARAR)
14.918.154 14.617.537
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.176.020 -2.513.209
Pazarlama Giderleri
20 -46.340 -127.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 20.415.248 31.236.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -2.448.005 -8.718.168
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.663.037 34.494.389
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.663.037 34.494.389
Finansman Gelirleri
23 7.312.760 15.463.221
Finansman Giderleri
23 -2.701.663 -17.095.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.274.134 32.862.457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.274.134 32.862.457
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.274.134 32.862.457
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
0
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 25 0,63990000 0,63200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.073 -11.955
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.073 -11.955
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.073 -11.955
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.269.061 32.850.502
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592780


BIST18:0588.125
Değişim :  -3,72% |  -3.402,55
Açılış :  91.834  
Önceki Kapanış :  91.528  
En Yüksek
92.299
En Düşük
88.125
BIST En Aktif Hisseler
BNTAS 2,42 47.268.423 % 10,00  
SASA 7,26 219.623.200 % 10,00  
PGSUS 34,54 376.437.090 % 10,00  
TUCLK 3,30 22.058.889 % 10,00  
COSMO 2,20 90.554 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0183 8,0585 % 3,04  
Frank 6,7534 6,7940 % 2,11  
Riyal 1,7135 1,7221 % 0,91  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.625 1.628 -1,91  
Altın Gr. 336 336 0,71  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,38 14,41 -0,05  
Gümüş Gr. 3,01 3,03 0,03  
B. Petrol 26,63 26,63 -1,32