***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2017 18:21***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -14.790 4.469.879 152.550.066 32.862.457 243.960.320 0 243.960.320
Transferler
451.587 32.410.870 -32.862.457
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.866 12.361.620 12.355.754
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -20.656 4.921.466 184.960.936 12.361.620 256.316.074 0 256.316.074
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -19.863 4.921.466 184.960.936 33.274.134 277.229.381 0 277.229.381
Transferler
277.779 32.996.355 -33.274.134
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.951 7.332.242 7.340.193
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -11.912 5.199.245 217.957.291 7.332.242 284.569.574 0 284.569.574


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.647.418 9.042.564
Dönem Karı (Zararı)
7.340.193 12.355.754
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-917.973 2.121.063
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 88.417 72.244
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
145.764 6.135
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
469.364 1.154.475
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -641 -29.126
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 470.005 1.183.601
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.678.576 757.689
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.300.094 655.648
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -3.300.094 655.648
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -525.128
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.069.638 -5.414.101
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.499.287 265.176
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.231.013 17.947
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.979.382 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.881.528 -4.751.348
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.761.756 -804.144
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.326.698 33.703
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
9.610.026 -175.435
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.647.418 9.062.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-20.152
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.051.822 14.729.399
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
4 -3.042.000 17.561.423
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -12.989
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -4.009.822 -3.344.163
Alınan Temettüler
21 0 525.128
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.843.572 -25.906.815
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.850.827 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -24.751.428
Ödenen Faiz
-7.896 -1.187.264
Alınan Faiz
641 31.877
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
144.332 -2.134.852
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
144.332 -2.134.852
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 754.264 3.823.410
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 898.596 1.688.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 898.596 754.264
Finansal Yatırımlar
4 15.954.096 12.654.002
Ticari Alacaklar
6 5.461.972 1.295.643
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,24 3.115.285 1.078.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.346.687 217.488
Diğer Alacaklar
7 5.149.932 11.029
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,24 5.135.166 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.766 11.029
Peşin Ödenmiş Giderler
8 920.798 740.688
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 115 5.997
Diğer Dönen Varlıklar
9 102.358 4.366
ARA TOPLAM
28.487.867 15.465.989
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.487.867 15.465.989
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 18.244.400 15.202.400
Ticari Alacaklar
6 4.216.680 0
Stoklar
11 5.819.184 3.839.802
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 265.283.075 261.273.253
Maddi Duran Varlıklar
119.025 205.355
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.779 35.872
Peşin Ödenmiş Giderler
8 16.918.820 8.217.402
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
310.634.963 288.774.084
TOPLAM VARLIKLAR
339.122.830 304.240.073
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 3.251.638 2.796.277
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.892.282 0
Ticari Borçlar
6 6.254.101 12.015.857
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,24 5.187.296 9.943.740
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.066.805 2.072.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 83.011 88.460
Diğer Borçlar
7 5.030.880 4.451.880
Ertelenmiş Gelirler
15 18.990 29.428
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 112.242 68.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 112.242 68.372
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 229.781 202.907
ARA TOPLAM
17.872.925 19.653.181
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.872.925 19.653.181
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 22.643.869 0
Diğer Borçlar
7 4.317.751 7.279.954
Ertelenmiş Gelirler
15 9.620.464 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 98.247 77.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 98.247 77.557
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.680.331 7.357.511
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.553.256 27.010.692
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
284.569.574 277.229.381
Ödenmiş Sermaye
16 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.912 -19.863
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.912 -19.863
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -11.912 -19.863
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 5.199.245 4.921.466
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 217.957.291 184.960.936
Net Dönem Karı veya Zararı
7.332.242 33.274.134
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
284.569.574 277.229.381
TOPLAM KAYNAKLAR
339.122.830 304.240.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 14.490.033 12.463.490 4.962.800 4.153.947
Satışların Maliyeti
17 -1.768.540 -1.557.369 -750.031 -430.218
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.721.493 10.906.121 4.212.769 3.723.729
BRÜT KAR (ZARAR)
12.721.493 10.906.121 4.212.769 3.723.729
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.035.960 -3.055.734 -831.714 -588.245
Pazarlama Giderleri
18 -34.789 -46.340 -16.510 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 476.693 645.141 194.739 87.976
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.492.206 -896.340 -1.414.277 -154.894
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.635.231 7.552.848 2.145.007 3.068.566
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.635.231 7.552.848 2.145.007 3.068.566
Finansman Gelirleri
21 3.300.735 7.310.870 655.648 4.231.583
Finansman Giderleri
21 -2.603.724 -2.502.098 -1.844.292 -1.612.922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.332.242 12.361.620 956.363 5.687.227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.332.242 12.361.620 956.363 5.687.227
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.332.242 12.361.620 956.363 5.687.227
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.332.242 12.361.620 956.363 5.687.227
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 23 0,14100000 0,23770000 0,01840000 0,10940000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.951 -5.866 -5.476 4.945
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.951 -5.866 -5.476 4.945
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.951 -5.866 -5.476 4.945
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.340.193 12.355.754 950.887 5.692.172
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.340.193 12.355.754 950.887 5.692.172http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639959


BIST
18:0589.553
Değişim :  0,05% |  41,73
Açılış :  89.614  
Önceki Kapanış :  89.511  
En Yüksek
89.969
En Düşük
89.043
BIST En Aktif Hisseler
SERVE 1,76 236.202 % 10,00  
SILVR 1,98 17.792.367 % 10,00  
KLMSN 13,31 9.167.297 % 10,00  
YAPRK 8,17 7.679.136 % 9,96  
MAALT 65,15 5.960.867 % 9,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2379 8,2792 % 0,76  
Frank 6,8602 6,9016 % 1,40  
Riyal 1,7841 1,7931 % 1,79  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.616 1.617 2,91  
Altın Gr. 350 351 7,25  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,38 14,42 -0,06  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,04  
B. Petrol 34,96 34,96 5,02