***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.06.2021 10:50***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 21.04.2021
Genel Kurul Tarihi 18.05.2021
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçi (bağımsız denetim kuruluşu) raporlarının okunması ve müzakeresi
3 - 2020 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Ekspertiz Değerinin Kullanılması" başlıklı 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı temettü dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin tespiti,
8 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı için önerilen denetçinin (bağımsız denetim şirketinin) Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - Dilek ve öneriler,
13 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GK Davet-2020.pdf - İlan Metni
EK: 3 GK Vekalet Örneği-2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 YKK- Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mayıs 2021 tarihinde, saat 15:00'da Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:36 Beşiktaş-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.05.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00063980031 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yunus ERDAL gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 22.04.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve ayrıca www.servetgyo.com.tr internet adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.04.2021 Tarih ve 10316 sayılı nüshasında, ilan edilerek toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin çıkarılmış 52.000.000.-TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 52.000.000 adet hisseden, 9.805,00 adet hissenin asaleten, 42.282.971 adet hissenin vekaleten, 25 Adet hissenin Tevdi Temsilci olmak üzere toplam 42.292.801,00 TL'lik sermayenin temsil edildiği, böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelesi, Sn. Fatih Kıvanç ile Bağımsız Denetçi Güreli Yeminli Mali üşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yetkilendirilen temsilcisi Sn. Semra Çağlar' ın toplantıda hazır oldukları tespit edilmiştir.
Toplantı, hissedarlardan Sn. Avni Çelik' i temsilen toplantıya katılan Sn. Mahmut Sefa Çelik tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1) Toplantı Başkanlığına 10466030954 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mahmut Sefa Çelik' in, Oy Toplama Memurluğuna 24380042160 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Fatih Doğan'ın, Tutanak Yazmanlığına 56569018178 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Abdurrahman Ayaz'ın seçilmesi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı Sn. Mahmut Sefa Çelik, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtti.
Şirket' in Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi gereğince, elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilerek, Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası bulunan Sn. Ahmet Coşkuner atandı. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2) 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3) 2020 yılı Finansal Tablolarının, okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Okunmuş sayılan raporlar Genel Kurulun onayına sunularak katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi kapsamına giren bir işlem olmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6) Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, 2020 yılı dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
7) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No:11 sayılı Tebliği'nin 18. Maddesi ve Şirket ana sözleşmesinin 14. Maddesine istinaden Hatboyu Sokak, Güleryüz Apt. No:46 Erenköy-Kadıköy-İstanbul adresinde ikamet eden, 14270422226 T.C. Kimlik numaralı Sn. Avni ÇELİK, Hacı Hesna Hatun Mah. İmam Hüsnü Sokak No:51 D:2 Üsküdar-İstanbul adresinde ikamet eden 14249422974 T.C. Kimlik numaralı Sn. Ahmet ÇELİK, Erenköy Mah. Ethem Efendi Cd. Fehmi Ekşioğlu Apt. No:90/20 34378 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden 35242942450 T.C. Kimlik numaralı Sn. Fatih KIVANÇ, Fatih Sultan Mehmet Mh. Yeşil Vadi Sk. Yeşil Vadi Konakları Sitesi E2 Blok No:3AJ D:2 34771 Ümraniye-İstanbul adresinde ikamet eden 10466030954 T.C. Kimlik numaralı Sn. Mahmut Sefa ÇELİK' in 30.06.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği'nin 4.3. maddesi çerçevesinde, Ülkem sok. No:24/6 Florya Bakırköy İstanbul adresinde ikamet eden 36709131066 T.C. Kimlik numaralı Sn. Mehmet BULUT ve Altunizade Mahallesi, Erzurum Sitesi, Aziziye Sokak, No:6/7, Üsküdar-İSTANBUL adresinde ikamet eden 19864747860 T.C. Kimlik numaralı Sn. Lütfi AKCA'nın 30.06.2022 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri ve Yönetim Kurulu Başkanının ücretinin aylık brüt 11.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinin aylık brüt 5.500 TL olarak belirlenmesi, 42.292.776 adet olumlu 25 adet olumsuz oy olmak üzere katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
8) 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2021 yılı bağış ve yardımları için üst sınırın, Şirketin 31.12.2020 tarihli konsolide mali tablolarında yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi, 42.292.776 adet olumlu 25 adet olumsuz oy olmak üzere katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
9) Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
10) Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri' nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler hakkında Genel Kurul'a ayrıntılı bilgi verildi.
11) Yönetim Kurulunun, şirketin finansal tablolarının 30 Haziran 2021 itibarı ile bağımsız sınırlı denetimi ve 31 Aralık 2021 itibari ile tam bağımsız denetiminin "Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş' ne yaptırılmasına dair teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucu 42.292.776 adet olumlu 25 adet olumsuz oy olmak üzere katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
12) Dilek ve Öneriler başlıklı gündem maddesinde Pay sahipleri tarafından temettü dağıtımının neden yapılmadığı soruldu, yapılan açıklamada 2020 yılında konsolide mali tablolarda oluşan karın V.U.K. gereğince ancak 2021 yılında şirket mali tablolarına yansıyabileceği ifade edildi. Bedelsiz sermaye artırımı konusunda gelen soruya ise, bu artırımın hisse sahiplerine ağır bir vergi yükü doğuracağından dolayı tercih edilmediği ifade edildi.
13) Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.
İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde, tarafımızdan tanzim ve imza edildi.
Toplantı Başkanı

Mahmut Sefa Çelik

Oy Toplama Memuru
Tutanak Yazmanı

Fatih Doğan
Abdurrahman Ayaz

Bakanlık Temsilcisi

Yunus ERDALHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 07.06.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GK Tutanak-2020.pdf - Tutanak
EK: 2 GK Hazirun-2020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Genel_Kurul_Komiser_Ataması.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 07.06.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Saygılarımızla...

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940964


BIST
18:051.402
Değişim :  -0,53% |  -7,50
Açılış :  1.415  
Önceki Kapanış :  1.410  
En Yüksek
1.420
En Düşük
1.401
BIST En Aktif Hisseler18:05
KENT 243,20 1.553.511 % 10,00  
TUCLK 11,33 38.501.294 % 10,00  
CEOEM 14,98 35.576.098 % 9,99  
TKURU 185,20 16.135.869 % 9,98  
OZBAL 12,24 76.198.035 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6350 8,6504 % 0,12  
Euro 10,3156 10,3406 % 0,29  
Sterlin 12,0313 12,0917 % 0,02  
Frank 9,3731 9,4296 % -0,09  
Riyal 2,2972 2,3088 % -0,10  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 -0,03  
Altın Gr. 494 494 -0,76  
Cumhuriyet 3.292 3.342 3,00  
Tam 3.275 3.360 2,39  
Yarım 1.583 1.625 1,16  
Çeyrek 794 813 0,58  
Gümüş.Ons 25,89 25,92 0,01  
Gümüş Gr. 7,19 7,20 0,00  
B. Petrol 75,41 75,41 0,00