***SRVGY***SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

10.05.2016 17:40



***SRVGY***SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 01.01.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1,328,213 -4,231,533
Dönem Karı/Zararı 2,963,079 -406,267
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -430,561 4,814,894
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18 30,684 22,980
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Hisse Senedi Değer/Artış Azalışları ile İlgili Düzeltmeler 20 218,549 -96,059
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 25,869 14,657
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 20 -32,887 -14,582
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 20 2,064,700 1,519,164
Yabancı Par aÇevrim Farkı ile İlgili Düzeltmeler -3,624,125 459,346
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -628,100 3,791,924
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 1,529,060 -882,276
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -14,311 -260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1,181,672 -8,640,160
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 542,795 -2,807,435
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 615,103 1,412,256
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1,157,972 -326,099
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 33,144 223,564
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1,396,659 -7,259,977
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalışla ilgili Düzeltmeler 181,917 117,531
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1,350,846 -4,231,533
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatı -22,633
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -965,946 -61,829,580
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -963,700 -29,580
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -2,246
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları -61,800,000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1,205 64,564,565
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 2,030,267 205,119,904
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -350,687 -139,072,404
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 35,638 21,474
Ödenen Faiz -1,714,013 -1,504,409
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 363,472 -1,496,548
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 363,472 -1,496,548
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 8,673,645 4,559,844
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 9,037,117 3,063,296


Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem-Konsolide Olmayan
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 793,897 -5,008,582
Dönem Karı/Zararı 2,108,165 217,698
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 193,065 3,549,238
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 16 24,118 21,172
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 25,869 14,657
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ile İlgili 19 -11,970 -14,582
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 19 548,803 27,922
Hisse Senedi Değer Artış/Azalışları ile İlgili Düzeltmeler 19 218,549 -96,059
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -612,304 3,596,128
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1,484,700 -8,775,518
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 87,671 -797,054
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -19,670 2,003
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -361,158 -824,057
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 23,199 -13,964
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla ilgili Düzeltmeler -1,396,659 -7,259,977
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalışla ilgili Düzeltmeler 181,917 117,531
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 816,530 -5,008,582
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatı -22,633 0
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -962,386 -61,829,580
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -962,386 -29,580
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları -61,800,000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları



18:0589.553
Değişim :  0,05% |  41,73
Açılış :  89.614  
Önceki Kapanış :  89.511  
En Yüksek
89.969
En Düşük
89.043
BIST En Aktif Hisseler
SERVE 1,76 236.202 % 10,00  
SILVR 1,98 17.792.367 % 10,00  
KLMSN 13,31 9.167.297 % 10,00  
YAPRK 8,17 7.679.136 % 9,96  
MAALT 65,15 5.960.867 % 9,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2379 8,2792 % 0,76  
Frank 6,8602 6,9016 % 1,40  
Riyal 1,7841 1,7931 % 1,79  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.616 1.617 2,91  
Altın Gr. 350 351 7,25  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,38 14,42 -0,06  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,04  
B. Petrol 34,96 34,96 5,02