***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2020 18:14
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 404.935 232.466 94.838.483 199.113.868 38.576.777 500.875.426 500.875.426
Transferler
782.539 37.794.238 -38.576.777 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.237.977 33.237.977 33.237.977
Dönem Karı (Zararı)
33.237.977 33.237.977 33.237.977
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 0 0 0 0 0 10.107.809 0 0 0 0 0 0 404.935 0 232.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.621.022 0 0 0 236.908.106 33.237.977 0 534.113.403 534.113.403
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -691.572 934.316 -6.051.296 95.621.022 236.908.106 66.155.440 560.584.913 560.584.913
Transferler
-66.087.662 132.243.102 -66.155.440 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-144.833 60.846.761 60.701.928 60.701.928
Dönem Karı (Zararı)
60.846.761 60.846.761 60.846.761
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-144.833 -144.833 -144.833
Kar Payları
-30.133.377 -30.133.377 -30.133.377
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -691.572 934.316 -6.196.129 29.533.360 339.017.831 60.846.761 591.153.464 591.153.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
139.961.737 103.987.333
Dönem Karı (Zararı)
60.846.761 33.237.977
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
60.846.761 33.237.977
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.522.284 39.818.671
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 10.430.990 9.227.370
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.506.364 1.042.607
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 19.494 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.486.870 1.042.607
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.561.541 7.597.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.912.804 5.329.872
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.648.737 2.267.838
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.424.791 19.798.069
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -2.359.747 -4.763.078
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 15.585.476 25.363.276
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-607.244 746.759
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
806.306 -1.548.888
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-631.361 -3.649.976
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -631.361 -3.649.976
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 19.319.470 4.812.624
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-295.333 -721.878
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -295.333 -721.878
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17 -3.794.178 1.712.145
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
40.239.256 36.397.178
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.837.111 -28.948.611
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-52.156.390 -21.240.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.680.721 -7.708.068
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.487.993 33.643.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22.487.993 33.643.931
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
100.314.953 76.111.172
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-24.038.860 -18.842.063
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.212.228 -22.056.796
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.721.888 -24.448.276
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.509.660 2.391.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-335.443 -660.126
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.286.751 -1.785.887
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.286.751 -1.785.887
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14.146.703 -1.064.442
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
156.608.301 109.453.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.859.072 -2.679.620
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.787.492 -2.786.873
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.352.081 -9.751.596
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.739.842 729.903
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.739.842 729.903
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.091.923 -10.481.499
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.091.923 -10.481.499
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Faiz
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.527.551 90.102.563
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
311.006.113 174.575.351
Kredilerden Nakit Girişleri
311.006.113 174.575.351
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-228.463.782 -62.652.274
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-228.463.782 -62.652.274
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.655.674 -3.504.080
Ödenen Temettüler
10 -30.133.377 0
Ödenen Faiz
-15.585.476 -22.396.399
Alınan Faiz
2.359.747 4.079.965
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
170.137.207 184.338.300
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
170.137.207 184.338.300
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.476.743 27.697.717
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
180.613.950 212.036.017


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
180.613.950 10.476.743
Ticari Alacaklar
446.642.074 383.880.332
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 428.459.621 376.303.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 18.182.453 7.577.101
Diğer Alacaklar
999.466 1.336.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
999.466 1.336.347
Türev Araçlar
742.559 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
11 742.559 0
Stoklar
6 233.634.152 338.435.975
Peşin Ödenmiş Giderler
30.578.527 6.539.667
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30.578.527 6.539.667
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
43.476.124 36.850.078
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 43.476.124 36.850.078
ARA TOPLAM
936.686.852 777.519.142
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
8 969.124 2.331.450
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
937.655.976 779.850.592
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.517.599 2.517.599
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.517.599 2.517.599
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
2.517.599 2.517.599
Diğer Alacaklar
68.085 68.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
68.085 68.085
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
7 183.894.535 188.140.338
Arazi ve Arsalar
16.468.023 16.468.023
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.346.707 4.315.635
Binalar
26.602.789 27.354.003
Tesis, Makine ve Cihazlar
116.784.468 121.248.141
Taşıtlar
263.077 239.244
Mobilya ve Demirbaşlar
16.668.060 16.458.584
Özel Maliyetler
1.108.939 1.204.450
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.652.472 852.258
Kullanım Hakkı Varlıkları
21.788.317 21.415.501
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.576.074 8.125.580
Diğer Haklar
8.576.074 8.125.580
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.982.106 1.034.826
Diğer Duran Varlıklar
2.522.435 25.210.872
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 2.522.435 25.210.872
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
221.349.151 246.512.801
TOPLAM VARLIKLAR
1.159.005.127 1.026.363.393
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47.234.750 6.587.202
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.686.142 3.094.456
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.686.142 3.094.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
43.548.608 3.492.746
Banka Kredileri
39.237.293 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.311.315 3.492.746
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
74.008.777 54.400.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
74.008.777 54.400.884
Banka Kredileri
4 74.008.777 54.400.884
Ticari Borçlar
173.362.929 180.768.851
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 20.380.065 36.101.953
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 152.982.864 144.666.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.804.379 7.193.554
Diğer Borçlar
8.788.642 11.075.393
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 2.503.646 6.434.748
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.284.996 4.640.645
Türev Araçlar
7.985.114 115.844
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
11 7.985.114 115.844
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.740.980 4.594.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.740.980 4.594.277
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7.911.682 4.273.421
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.729.655 5.580.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.700.000 2.200.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12.029.655 3.380.918
ARA TOPLAM
357.566.908 274.590.344
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
357.566.908 274.590.344
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
191.911.329 166.610.370
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.990.592 8.186.960
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 7.990.592 8.186.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
183.920.737 158.423.410
Banka Kredileri
4 175.000.000 150.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 8.920.737 8.423.410
Türev Araçlar
0 7.758.072
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
11 0 7.758.072
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.373.426 16.819.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.373.426 16.819.694
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
210.284.755 191.188.136
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
567.851.663 465.778.480
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
591.153.464 560.584.913
Ödenmiş Sermaye
10 136.000.000 136.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 21.601.088 21.601.088
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 10.107.809 10.107.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-691.572 -691.572
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-691.572 -691.572
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-691.572 -691.572
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.261.813 -5.116.980
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.196.129 -6.051.296
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.196.129 -6.051.296
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
934.316 934.316
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
934.316 934.316
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.533.360 95.621.022
Yasal Yedekler
10 29.533.360 95.621.022
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
339.017.831 236.908.106
Net Dönem Karı veya Zararı
60.846.761 66.155.440
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
591.153.464 560.584.913
TOPLAM KAYNAKLAR
1.159.005.127 1.026.363.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 745.370.382 533.335.134 368.236.975 271.336.449
Satışların Maliyeti
12 -579.872.850 -419.118.135 -287.375.078 -216.268.562
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
165.497.532 114.216.999 80.861.897 55.067.887
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
165.497.532 114.216.999 80.861.897 55.067.887
Genel Yönetim Giderleri
-32.672.649 -30.146.827 -15.558.854 -13.962.498
Pazarlama Giderleri
-48.502.544 -46.733.567 -24.974.459 -22.782.756
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-789.860 -848.209 -381.073 -428.906
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 23.675.284 26.026.249 13.873.145 11.912.837
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -10.850.929 -11.552.050 -5.388.670 -4.342.395
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
96.356.834 50.962.595 48.431.986 25.464.169
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 547.911 961.257 423.201 842.781
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -32.092 0 -27.974 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-19.494 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
96.853.159 51.923.852 48.827.213 26.306.950
Finansman Gelirleri
15 8.815.123 24.485.011 5.006.679 19.756.866
Finansman Giderleri
15 -24.919.519 -39.301.754 -12.224.789 -25.514.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
80.748.763 37.107.109 41.609.103 20.549.402
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.319.470 -4.812.624 -8.311.529 -2.335.844
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -20.213.187 -3.831.924 -8.095.294 -2.068.774
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 893.717 -980.700 -216.235 -267.070
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
61.429.293 32.294.485 33.297.574 18.213.558
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-582.532 943.492 -1.164.532 1.311.351
DÖNEM KARI (ZARARI)
60.846.761 33.237.977 32.133.042 19.524.909
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
60.846.761 33.237.977 32.133.042 19.524.909
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kuruş) 0,45000000 0,24000000 0,24000000 0,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç (Kuruş) 0,45000000 0,24000000 0,24000000 0,13000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-144.833 0 104.039 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-185.683 0 133.384 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-185.683 0 133.384 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
40.850 0 -29.345 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
40.850 0 -29.345 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-144.833 0 104.039 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.701.928 33.237.977 32.237.081 19.524.909
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
60.701.928 33.237.977 32.237.081 19.524.909http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866118


BIST
18:052.868
Değişim :  1,37% |  38,86
Açılış :  2.847  
Önceki Kapanış :  2.830  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.835
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BARMA 43,56 7.553.260 % 10,00  
ASUZU 291,00 130.375.647 % 9,98  
GSRAY 5,99 539.358.728 % 9,91  
DMSAS 5,77 65.360.305 % 9,90  
KIMMR 4,24 42.229.129 % 9,84  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9571 17,9618 % 0,52  
Euro 18,5617 18,5804 % 0,90  
Sterlin 21,8578 21,9674 % 0,42  
Frank 19,0204 19,1350 % 0,74  
Riyal 4,7656 4,7895 % 0,55  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 -5,28  
Altın Gr. 1.035 1.035 5,41  
Cumhuriyet 6.919 7.024 9,00  
Tam 6.930 7.000 16,00  
Yarım 3.377 3.422 8,00  
Çeyrek 1.694 1.711 4,00  
Gümüş.Ons 20,25 20,28 -0,34  
Gümüş Gr. 11,81 11,83 -0,01  
B. Petrol 98,94 98,94 1,54