***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2017 18:39
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 517.230 1.969.091 80.729.934 100.030.348 67.318.191 418.273.691 418.273.691
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.862.511 63.455.680 -67.318.191 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 52.440.412 52.440.412 52.440.412
Dönem Karı (Zararı)
52.440.412 52.440.412 52.440.412
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-20.009.518 -20.009.518 0 -20.009.518
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 0 0 0 0 0 10.107.809 0 0 0 0 0 0 517.230 0 1.969.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.592.445 0 0 0 143.476.510 52.440.412 0 450.704.585 0 450.704.585
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -812.136 1.294.091 84.592.445 143.476.510 64.700.560 460.960.367 460.960.367
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.357.078 59.343.482 -64.700.560 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 38.611.995 38.611.995 38.611.995
Dönem Karı (Zararı)
38.611.995 38.611.995 38.611.995
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-30.000.563 -30.000.563 -30.000.563
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -812.136 1.294.091 89.949.523 172.819.429 38.611.995 469.571.799 469.571.799


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.621.090 90.340.620
Dönem Karı (Zararı)
38.611.995 52.440.412
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
38.611.995 52.440.412
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.801.539 16.193.238
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 10.556.986 9.209.041
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.694.113 6.460.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.016.360 3.413.908
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.245 20.613
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.674.508 3.026.235
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-937.378 -918.567
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.106.023 3.393.976
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.276.702 -2.426.522
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.653.712 5.606.183
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.773.818 -432.874
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.044.805 647.189
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
115.071 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
115.071
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-101.786 -53.377
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-101.786 -53.377
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.631.490 -1.898.591
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-37.132.788 19.545.199
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.935.382 -11.875.229
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-89.392.965 -12.812.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.457.583 937.618
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.543.968 -631.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.543.968 -631.037
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-54.320.495 -36.833.533
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.808.431 -3.018.919
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
88.619.124 68.281.826
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.887.197 -2.574.289
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
105.506.321 70.856.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.402.585 1.462.004
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.534.774 -924.437
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.534.774 -924.437
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15.919.005 3.084.524
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.280.746 88.178.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.614.551 -2.390.284
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
954.895 4.552.055
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.130.134 -18.495.490
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
116.211 163.376
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
116.211 163.376
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.460.425 -22.003.955
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.460.425 -22.003.955
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
937.378 918.567
Alınan Faiz
4.276.702 2.426.522
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.586.918 -39.852.105
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.803.213 24.618.678
Kredilerden Nakit Girişleri
62.803.213 24.618.678
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.824.969 -40.055.166
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.824.969 -40.055.166
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-30.000.563 -20.009.518
Ödenen Faiz
-6.564.599 -4.406.099
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.095.962 31.993.025
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.095.962 31.993.025
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.117.818 17.844.634
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.021.856 49.837.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20.021.856 43.117.818
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
306.319.735 230.378.112
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13 252.467.952 161.030.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 53.851.783 69.347.930
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.330.536 1.492.423
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.330.536 1.492.423
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
6 257.076.184 202.755.689
Peşin Ödenmiş Giderler
2.594.593 706.813
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.594.593 706.813
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
11 50.377.189 21.635.826
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
50.377.189 21.635.826
ARA TOPLAM
637.720.093 500.086.681
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
637.720.093 500.086.681
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.877.374 2.877.374
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.877.374 2.877.374
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
2.877.374 2.877.374
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
90.690 90.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
90.690 90.690
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
7 170.496.512 153.518.066
Arazi ve Arsalar
16.850.999 16.850.999
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.074.295 4.151.166
Binalar
29.015.851 27.502.872
Tesis, Makine ve Cihazlar
95.432.994 90.915.280
Taşıtlar
118.811 100.091
Mobilya ve Demirbaşlar
13.021.963 10.817.901
Özel Maliyetler
251.217 290.800
Taşıyıcı Bitkiler
0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11.730.382 2.888.957
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
709.989 841.586
Diğer Haklar
709.989 841.586
Peşin Ödenmiş Giderler
9.714.252 1.751.436
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.714.252 1.751.436
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.533.139 2.488.034
Diğer Duran Varlıklar
11 18.615.530 29.812.925
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18.615.530 29.812.925
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
204.037.486 191.380.111
TOPLAM VARLIKLAR
841.757.579 691.466.792
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 31.029.119 3.036.428
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.029.119 3.036.428
Banka Kredileri
31.029.119 3.036.428
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 6.786.019 6.809.594
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.786.019 6.809.594
Banka Kredileri
6.786.019 6.809.594
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
213.822.858 118.083.935
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 11.536.558 23.077.774
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 202.286.300 95.006.161
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.229.408 5.826.823
Diğer Borçlar
2.464.198 8.075.405
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13 259.319 5.605.300
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.204.879 2.470.105
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
20.625.989 4.706.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
20.625.989 4.706.985
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.268.743 6.794.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.700.000 900.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.568.743 5.894.234
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
298.226.334 153.333.404
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
298.226.334 153.333.404
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 59.230.769 63.846.154
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
59.230.769 63.846.154
Banka Kredileri
59.230.769 63.846.154
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.728.677 13.326.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.728.677 13.326.867
Genel Karşılıklar
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.959.446 77.173.021
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
372.185.780 230.506.425
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
469.571.799 460.960.367
Ödenmiş Sermaye
9 136.000.000 136.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21.601.088 21.601.088
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10.107.809 10.107.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-812.136 -812.136
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-812.136 -812.136
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-812.136 -812.136
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.294.091 1.294.091
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.294.091 1.294.091
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.294.091 1.294.091
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
89.949.523 84.592.445
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
69.915.703 69.915.703
Yasal Yedekler
20.033.820 14.676.742
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
172.819.429 143.476.510
Net Dönem Karı veya Zararı
38.611.995 64.700.560
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
469.571.799 460.960.367
TOPLAM KAYNAKLAR
841.757.579 691.466.792


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 787.568.385 741.695.425 271.704.877 240.685.991
Satışların Maliyeti
10 -618.586.982 -565.753.648 -213.918.672 -186.586.059
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
168.981.403 175.941.777 57.786.205 54.099.932
BRÜT KAR (ZARAR)
168.981.403 175.941.777 57.786.205 54.099.932
Genel Yönetim Giderleri
-35.573.036 -31.446.662 -11.102.873 -10.637.224
Pazarlama Giderleri
-102.660.906 -93.231.011 -34.627.280 -30.630.903
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-49.489 -28.433 -5.258 -20.627
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.377.412 9.416.497 8.413.291 2.266.238
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.126.606 -4.696.239 -4.261.854 -1.504.887
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.948.778 55.955.929 16.202.231 13.572.529
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.144.876 1.198.586 90.472 1.198.024
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-29.735 -30.932 -24.520 -30.932
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.063.919 57.123.583 16.268.183 14.739.621
Finansman Gelirleri
4.276.702 2.426.522 1.067.439 1.365.627
Finansman Giderleri
-9.733.838 -5.606.183 -3.165.062 -1.874.054
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.606.783 53.943.922 14.170.560 14.231.194
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.994.788 -1.503.510 3.624.037 -2.914.407
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -1.039.893 0 3.301.820 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -954.895 -1.503.510 322.217 -2.914.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.611.995 52.440.412 17.794.597 11.316.787
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.611.995 52.440.412 17.794.597 11.316.787
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
38.611.995 52.440.412 17.794.597 11.316.787
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kuruş) 0,28000000 0,39000000 0,13000000 0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.611.995 52.440.412 17.794.597 11.316.787
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38.611.995 52.440.412 17.794.597 11.316.787http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637428


BIST
14:022.878
Değişim :  0,72% |  20,70
Açılış :  2.862  
Önceki Kapanış :  2.857  
En Yüksek
2.886
En Düşük
2.862
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:00
CMBTN 264,30 34.839.088 % 9,99  
TRCAS 12,78 15.956.750 % 9,98  
EKIZ 9,05 1.949.198 % 9,96  
ALMAD 3,21 4.057.109 % 9,93  
BRKO 1,95 1.152.081 % 9,55  
14:00 Alış Satış %  
Dolar 17,9625 17,9639 % 0,03  
Euro 18,1985 18,2074 % -0,25  
Sterlin 21,5285 21,6364 % -0,28  
Frank 18,8173 18,9307 % -0,46  
Riyal 4,7700 4,7939 % 0,02  
14:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 -3,51  
Altın Gr. 1.026 1.027 -1,24  
Cumhuriyet 6.852 6.955 -9,00  
Tam 6.894 6.943 -13,00  
Yarım 3.359 3.394 -7,00  
Çeyrek 1.685 1.697 -3,00  
Gümüş.Ons 20,08 20,11 -0,18  
Gümüş Gr. 11,61 11,63 -0,10  
B. Petrol 94,22 94,22 -0,88