***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

21.02.2018 18:57***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 226.455 76.811 -28.924 702.997 -60.978 -122.127 2.758 271.161 501.807 632.912 2.566.153 18.647 2.584.800
Transferler
-77.504 64.118 646.298 -632.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.836 -16.634 441.025 -41.180 19.623 1.700 424.341 805.039 -22.542 782.497
Dönem Karı (Zararı)
424.341 424.341 -24.962 399.379
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.836 -16.634 441.025 -41.180 19.623 1.700 380.698 2.420 383.118
Kar Payları
-347.560 -347.560 -24.837 -372.397
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-25.654 -25.654 24.978 -676
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 176.965 76.811 -45.558 1.066.518 -102.158 -102.504 4.458 335.279 800.545 424.341 2.997.978 -3.754 2.994.224
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 176.965 76.811 -45.558 1.066.518 -102.158 -102.504 4.458 335.279 800.545 424.341 2.997.978 -3.754 2.994.224
Transferler
1.163 2.941 420.237 -424.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.890 -17.046 711.737 -68.499 31.167 -4.622 718.234 1.333.081 24.459 1.357.540
Dönem Karı (Zararı)
718.234 718.234 44.439 762.673
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.890 -17.046 711.737 -68.499 31.167 -4.622 614.847 -19.980 594.867
Kar Payları
3-26 -247.952 -247.952 -43.238 -291.190
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
2-3 -33.441 -33.441 -10.902 -44.343
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3 -15.168 -15.168 14.497 -671
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 90.466 76.811 -62.604 1.779.418 -170.657 -71.337 -164 338.220 972.830 718.234 4.034.498 -18.938 4.015.560


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.146.460 2.123.525
Dönem Karı (Zararı)
762.673 399.379
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.682.974 1.673.172
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 580.847 351.465
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-226 -126
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
707.638 525.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21-23 15.834 12.830
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
691.804 513.067
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
291.397 341.671
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-96.305 -69.447
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
387.702 411.118
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-75.905 208.579
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -67.393 -56.986
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 246.616 302.672
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-407.221 731.098
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
90.565 12.564
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.081 48.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
98.646 -35.852
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-131.578 797.295
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.626 7.760
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.011 11.503
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.010 -8.636
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-40.001 20.139
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-312.571 -98.024
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.038.426 2.803.649
Alınan Temettüler
71.381 78.693
Ödenen Faiz
-143.300 -142.198
Kira Ödemeleri
13 -552.097 -434.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -17.994 -14.161
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -255.449 -169.905
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.493 2.191
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-133.996 -301.626
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-44.343 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.213 33.957
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-165.606 -359.122
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -95.631 -249.474
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -69.975 -109.648
Alınan Faiz
55.320 23.539
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.420 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-893.671 -1.211.892
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
227.693 948.990
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-747.711 -1.717.911
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.071 -8.280
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 44.919
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-49.454 -100.075
Ödenen Temettüler
-291.190 -372.397
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.938 -7.138
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
118.793 610.007
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
265.580 -112.670
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
384.373 497.337
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.169.935 672.598
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.554.308 1.169.935


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.554.308 1.175.435
Finansal Yatırımlar
850.469 607.784
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 850.469 607.784
Ticari Alacaklar
658.670 539.599
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 73.635 56.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 585.035 482.811
Diğer Alacaklar
67.008 32.751
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 27.234 18.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 39.774 13.848
Stoklar
12 44.653 32.583
Peşin Ödenmiş Giderler
13 352.165 360.314
Diğer Dönen Varlıklar
25 206.218 193.456
ARA TOPLAM
3.733.491 2.941.922
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.733.491 2.941.922
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
356.559 334.749
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 356.559 334.749
Diğer Alacaklar
8.033 6.498
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.033 6.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
38 119 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 398.414 350.108
Maddi Duran Varlıklar
14 868.621 854.456
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.972.059 6.840.585
Şerefiye
15 614.336 503.918
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
15 7.304.426 6.284.312
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 53.297 52.355
Peşin Ödenmiş Giderler
13 61.112 38.230
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 156.060 137.233
Diğer Duran Varlıklar
25 2.271 1.689
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.823.248 8.563.548
TOPLAM VARLIKLAR
13.556.739 11.505.470
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.623.549 1.527.428
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 939.671 578.992
Ticari Borçlar
199.693 209.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 1.236 9.078
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 198.457 200.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 45.309 40.534
Diğer Borçlar
1.028.082 767.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 1.884 1.607
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.026.198 765.556
Türev Araçlar
38 10.397 0
Ertelenmiş Gelirler
13 80.084 50.529
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 89.258 85.869
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.555 25.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 27.555 25.191
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25 76.447 53.919
ARA TOPLAM
4.120.045 3.339.448
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.120.045 3.339.448
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.488.349 2.501.377
Ticari Borçlar
2.499.788 2.218.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 2.499.788 2.218.896
Türev Araçlar
38 163.426 182.484
Ertelenmiş Gelirler
13 94.680 134.226
Uzun Vadeli Karşılıklar
104.941 79.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 104.941 79.256
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 69.950 55.559
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.421.134 5.171.798
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.541.179 8.511.246
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.034.498 2.997.978
Ödenmiş Sermaye
26 363.281 363.281
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
90.466 176.965
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
76.811 76.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.716.814 1.020.960
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-62.604 -45.558
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -62.604 -45.558
Yabancı Para Çevrim Farkları
26 1.779.418 1.066.518
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-242.158 -200.204
Yabancı Para Çevrim Farkları
26 -170.657 -102.158
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
26 -71.337 -102.504
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-164 4.458
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 338.220 335.279
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
972.830 800.545
Net Dönem Karı veya Zararı
718.234 424.341
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3-26 -18.938 -3.754
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.015.560 2.994.224
TOPLAM KAYNAKLAR
13.556.739 11.505.470


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4-27 4.686.016 3.721.986
Satışların Maliyeti
24-28 -2.626.358 -2.065.431
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.059.658 1.656.555
BRÜT KAR (ZARAR)
2.059.658 1.656.555
Genel Yönetim Giderleri
24-29 -650.187 -590.745
Pazarlama Giderleri
24 -11.585 -11.104
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 298.176 213.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -136.169 -96.420
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.559.893 1.172.260
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 51.213 30.064
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 67.393 56.986
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.678.499 1.259.310
Finansman Giderleri
33 -669.210 -557.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.009.289 702.051
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-246.616 -302.672
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -241.541 -197.339
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -5.075 -105.333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
762.673 399.379
DÖNEM KARI (ZARARI)
762.673 399.379
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 44.439 -24.962
Ana Ortaklık Payları
718.234 424.341
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
656.801 399.881
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.722 -17.532
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
44.618 26.274
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.585 -4.102
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
49.203 30.376
Yabancı Para Çevrim Farkları
624.644 386.813
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.261 4.326
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.344 3.506
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
917 820
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-61.934 -16.763
Yabancı Para Çevrim Farkları
-73.928 -27.951
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
47.707 28.578
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
47.707 28.578
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-25.329 -17.417
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.947 1.820
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-20.382 -19.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.384 27
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-10.714 147
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
330 -120
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
594.867 383.118
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.357.540 782.497
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.459 -22.542
Ana Ortaklık Payları
1.333.081 805.039http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661559


BIST
17:58115.815
Değişim :  -2,84% |  -3.381,05
Açılış :  119.289  
Önceki Kapanış :  119.196  
En Yüksek
119.350
En Düşük
114.921
BIST En Aktif Hisseler
MIPAZ 3,56 192.637.516 % 19,87  
QNBFL 151,60 9.620.911 % 14,85  
HATEK 9,26 44.694.314 % 8,18  
UZERB 2,15 119.191 % 7,50  
YONGA 9,24 125.214 % 6,57  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8148 7,8540 % -0,31  
Frank 6,1785 6,2157 % 0,30  
Riyal 1,6194 1,6275 % 0,12  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.619 1.619 6,00  
Altın Gr. 317 317 1,14  
Cumhuriyet 2.098 2.130 20,00  
Tam 2.088 2.140 20,65  
Yarım 1.009 1.035 9,99  
Çeyrek 506 518 4,99  
Gümüş.Ons 18,37 18,41 -0,07  
Gümüş Gr. 3,59 3,60 -0,02  
B. Petrol 59,46 59,46 0,34