***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2017 18:22***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 226.455 76.811 -28.924 702.997 -60.978 -122.127 2.758 271.161 501.807 632.912 2.566.153 18.647 2.584.800
Transferler
-77.445 64.303 646.054 -632.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.245 141.328 -17.483 -18.955 4.057 359.268 460.970 -16.637 444.333
Dönem Karı (Zararı)
359.268 359.268 -21.222 338.046
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.245 141.328 -17.483 -18.955 4.057 101.702 4.585 106.287
Kar Payları
-347.560 -347.560 -18.693 -366.253
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-21.777 -21.777 21.446 -331
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 204.678 76.811 -36.169 766.880 -78.461 -141.082 6.815 335.464 800.301 359.268 2.657.786 4.763 2.662.549
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 176.965 76.811 -45.558 1.066.518 -102.158 -102.504 4.458 335.279 800.545 424.341 2.997.978 -3.754 2.994.224
Transferler
428 3.549 420.364 -424.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.065 -14.278 418.680 -32.526 26.563 -4.814 652.959 1.024.519 43.804 1.068.323
Dönem Karı (Zararı)
652.959 652.959 42.884 695.843
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.065 -14.278 418.680 -32.526 26.563 -4.814 371.560 920 372.480
Kar Payları
-247.952 -247.952 -29.255 -277.207
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-7.664 -7.664 6.203 -1.461
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 147.236 76.811 -59.836 1.485.626 -134.684 -75.941 -356 338.828 972.957 652.959 3.766.881 16.998 3.783.879


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
768.824 1.490.746
Dönem Karı (Zararı)
695.843 338.046
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.192.153 1.113.590
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
356.491 249.876
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-321 -266
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
511.142 382.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.137 16.150
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
493.005 366.584
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
206.231 257.429
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-66.556 -48.697
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
272.787 306.126
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-28.453 53.582
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-45.394 -58.994
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 192.457 229.263
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -34
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-388.893 612.966
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.923 -82.552
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.459 41.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.382 -123.587
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-109.662 789.360
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.455 2.054
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.440 -6.375
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.606 -14.773
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-55.834 8.398
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-165.413 -89.521
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.499.103 2.064.602
Alınan Temettüler
71.381 78.693
Ödenen Faiz
-76.038 -87.928
Kira Ödemeleri
11 -536.095 -426.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-13.017 -10.754
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -179.775 -128.367
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
3.265 581
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-95.430 -233.962
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.196 20.152
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-140.275 -271.609
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.845 -184.355
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-69.430 -87.254
Alınan Faiz
35.649 17.495
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-686.685 -1.063.537
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
132.832 883.041
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-499.817 -1.532.312
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.104 -8.065
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 44.024
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-24.164 -77.738
Ödenen Temettüler
-277.207 -366.253
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.225 -6.234
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.291 193.247
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
151.509 -38.777
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
138.218 154.470
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.169.935 672.598
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.308.153 827.068


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.308.153 1.175.435
Finansal Yatırımlar
795.237 607.784
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 795.237 607.784
Ticari Alacaklar
728.211 539.599
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 55.371 56.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 672.840 482.811
Diğer Alacaklar
65.762 32.751
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 19.493 18.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 46.269 13.848
Stoklar
43.521 32.583
Peşin Ödenmiş Giderler
11 488.365 360.314
Diğer Dönen Varlıklar
14 182.448 193.456
ARA TOPLAM
3.611.697 2.941.922
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.611.697 2.941.922
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
344.018 334.749
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 344.018 334.749
Diğer Alacaklar
7.043 6.498
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.043 6.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 357.237 350.108
Maddi Duran Varlıklar
849.727 854.456
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.582.242 6.840.585
Şerefiye
570.604 503.918
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
12 6.961.048 6.284.312
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
50.590 52.355
Peşin Ödenmiş Giderler
40.826 38.230
Ertelenmiş Vergi Varlığı
139.993 137.233
Diğer Duran Varlıklar
14 2.553 1.689
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.323.639 8.563.548
TOPLAM VARLIKLAR
12.935.336 11.505.470
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.588.631 1.527.428
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 946.596 578.992
Ticari Borçlar
168.135 209.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 1.260 9.078
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
166.875 200.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
63.266 40.534
Diğer Borçlar
955.626 767.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 2.836 1.607
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 952.790 765.556
Türev Araçlar
19 25.614 0
Ertelenmiş Gelirler
49.623 50.529
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 94.177 85.869
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.081 25.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26.081 25.191
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 56.280 53.919
ARA TOPLAM
3.974.029 3.339.448
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.974.029 3.339.448
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.312.845 2.501.377
Ticari Borçlar
2.401.325 2.218.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.401.325 2.218.896
Türev Araçlar
19 167.578 182.484
Ertelenmiş Gelirler
125.643 134.226
Uzun Vadeli Karşılıklar
100.656 79.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
100.656 79.256
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
69.381 55.559
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.177.428 5.171.798
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.151.457 8.511.246
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.766.881 2.997.978
Ödenmiş Sermaye
15 363.281 363.281
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
147.236 176.965
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
76.811 76.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.425.790 1.020.960
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-59.836 -45.558
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-59.836 -45.558
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.485.626 1.066.518
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-210.981 -200.204
Yabancı Para Çevrim Farkları
-134.684 -102.158
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-75.941 -102.504
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-356 4.458
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
338.828 335.279
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
972.957 800.545
Net Dönem Karı veya Zararı
652.959 424.341
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.998 -3.754
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.783.879 2.994.224
TOPLAM KAYNAKLAR
12.935.336 11.505.470


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3.223.459 2.458.050 1.322.688 951.329
Satışların Maliyeti
-1.856.514 -1.416.860 -652.200 -502.181
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.366.945 1.041.190 670.488 449.148
BRÜT KAR (ZARAR)
1.366.945 1.041.190 670.488 449.148
Genel Yönetim Giderleri
-454.986 -403.771 -161.911 -131.540
Pazarlama Giderleri
-7.576 -7.969 -2.790 -2.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 419.804 320.941 141.385 105.491
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -89.924 -76.699 -29.047 -33.405
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.234.263 873.692 618.125 387.243
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32.855 19.337 14.724 7.296
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 45.394 58.994 42.882 31.237
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.312.512 952.023 675.731 425.776
Finansman Giderleri
-424.212 -384.714 -147.969 -85.172
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
888.300 567.309 527.762 340.604
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -192.457 -229.263 -73.843 -72.520
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-175.695 -135.737 -77.894 -51.439
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-16.762 -93.526 4.051 -21.081
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
695.843 338.046 453.919 268.084
DÖNEM KARI (ZARARI)
695.843 338.046 453.919 268.084
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
42.884 -21.222 36.828 11.544
Ana Ortaklık Payları
652.959 359.268 417.091 256.540
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
381.545 133.598 161.829 112.660
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.050 -8.481 -6.342 -7.147
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
26.161 16.229 3.823 -261
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.787 -1.181 -1.757 -1.370
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
28.948 17.410 5.580 1.109
Yabancı Para Çevrim Farkları
367.667 123.918 162.729 118.365
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.767 1.932 1.619 1.703
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.210 1.696 1.268 1.429
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
557 236 351 274
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-9.065 -27.311 -44.799 -11.488
Yabancı Para Çevrim Farkları
-13.038 -18.565 -49.849 -10.936
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
40.586 -21.545 7.570 -48
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
40.586 -21.545 7.570 -48
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-29.479 5.273 927 1.451
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.156 4.344 -430 522
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-24.323 929 1.357 929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.134 7.526 -3.447 -1.955
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-7.474 7.814 -3.476 -1.921
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
340 -288 29 -34
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
372.480 106.287 117.030 101.172
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.068.323 444.333 570.949 369.256
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
43.804 -16.637 31.492 11.540
Ana Ortaklık Payları
1.024.519 460.970 539.457 357.716http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/636664


BIST
10:29114.270
Değişim :  -0,08% |  -94,26
Açılış :  114.282  
Önceki Kapanış :  114.365  
En Yüksek
114.645
En Düşük
114.124
BIST En Aktif Hisseler
HATEK 11,47 14.027.524 % 13,34  
OYAYO 2,89 10.090.014 % 12,89  
RALYH 9,38 582 % 12,47  
BURCE 7,80 1.049.881 % 10,33  
BALAT 2,48 313.975 % 9,73  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9570 7,9970 % -0,05  
Frank 6,2735 6,3113 % 0,08  
Riyal 1,6335 1,6417 % 0,07  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.648 17,74  
Altın Gr. 325 325 2,01  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -41,00  
Tam 2.143 2.197 -56,36  
Yarım 1.036 1.063 -27,27  
Çeyrek 520 531 -13,63  
Gümüş.Ons 18,09 18,13 0,22  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 0,03  
B. Petrol 53,92 53,92 -0,34