***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

20.02.2019 18:49
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.561.647 3.654.332
Dönem Karı (Zararı)
2.177.335 2.037.759
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.177.335 2.037.759
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.644.602 4.684.106
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 4.250.360 2.555.273
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12-13 37.614 41.707
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
796.520 980.040
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
983.881 165.387
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.954.304 966.340
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.719.610 -562.562
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
32 -1.719.610 -562.562
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
87
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 495.481 571.758
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-43.727 -33.837
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-110.308
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.676.060 -2.218.231
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-401.485 608.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 -401.485 608.331
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
7 -69.991 -1.931.538
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -129.909 -177.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -129.909 -177.135
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -76.883 27.871
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 364.291 -42.960
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -520.854 -733.523
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 298.029 129.879
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 54.391 131.486
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.193.649 -230.642
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 -56.692 43.020
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8 -1.136.957 -273.662
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.145.877 4.503.634
Ödenen Faiz
-1.658.308 -909.881
Alınan Faiz
731.793 553.066
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-657.715 -492.487
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.267.362 -3.857.714
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
118.528
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-19.500
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-39.877 -11.992
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.864 58.740
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.225.560 -4.110.042
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.960.648 -2.937.195
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.264.912 -1.172.847
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-204.817 205.580
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-204.817 205.580
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-534.383 -1.566.743
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-94.620
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.529.383 24.312.451
Kredilerden Nakit Girişleri
44.341.070 24.102.643
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
2.188.313 209.808
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.178.439 -22.265.088
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-43.987.127 -22.265.088
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-191.312
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
1.054.345
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-710.522
Ödenen Temettüler
-1.949.379 -3.050.928
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.185.151 -563.178
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
759.902 -1.770.125
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.947.004 430.106
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.706.906 -1.340.019
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.712.333 6.052.352
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37 7.419.239 4.712.333


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.177.335 2.037.759
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.905 -2.990
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 12.699 -3.738
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29 -2.794 748
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29 -2.794 748
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
367.333 -7.150
Yabancı Para Çevrim Farkları
29 850.188 100.149
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.156 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
630.191 0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
32 -611.035 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-347.602 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-390.267 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
42.665 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-154.409 -107.299
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
-226.667 -107.299
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
32 72.258 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
377.238 -10.140
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.554.573 2.027.619
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
155.643 59.517
Ana Ortaklık Payları
2.398.930 1.968.102


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
37 7.419.239 4.712.333
Finansal Yatırımlar
51.863 11.338
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
51.863 11.338
Ticari Alacaklar
3.231.451 2.900.576
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 13.533 5.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.217.918 2.895.277
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
3.286.243 2.950.523
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 3.286.243 2.950.523
Diğer Alacaklar
761.486 489.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 761.486 489.333
Türev Araçlar
32 1.356.062 981.396
Stoklar
9 180.434 104.102
Peşin Ödenmiş Giderler
10 171.864 537.213
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
58.932 25.679
Diğer Dönen Varlıklar
21 99.230 61.675
ARA TOPLAM
16.616.804 12.774.168
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
28 1.720.305 1.294.938
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.337.109 14.069.106
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 654
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 654
Ticari Alacaklar
118.514 155.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 118.514 155.634
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
884.686 1.297.597
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 884.686 1.297.597
Diğer Alacaklar
99.919 96.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 99.919 96.847
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
19.413 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 15.425 980
Maddi Duran Varlıklar
12 12.433.533 9.665.408
Tesis, Makine ve Cihazlar
9.686.061 8.153.569
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.747.472 1.511.839
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 10.382.557 8.340.410
Şerefiye
32.834 32.834
Lisanslar
5.774.763 5.720.398
Bilgisayar Yazılımları
3.057.143 2.346.236
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.517.817 240.942
Peşin Ödenmiş Giderler
10 317.944 248.241
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 152.732 96.060
Diğer Duran Varlıklar
21 3.443 11.532
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.428.166 19.913.363
TOPLAM VARLIKLAR
42.765.275 33.982.469
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
33 4.179.235 2.643.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
33 4.179.235 2.643.112
Banka Kredileri
3.737.393 2.643.112
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
74.997 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
366.845 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33 2.856.674 1.635.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33 2.856.674 1.635.042
Banka Kredileri
2.546.780 1.515.447
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 14.556
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
289.738 105.039
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.156 0
Ticari Borçlar
2.721.654 2.822.061
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 5.664 6.980
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.715.990 2.815.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 69.053 91.538
Diğer Borçlar
1.025.168 746.170
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 39.667 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 985.501 746.170
Türev Araçlar
32 165.265 110.108
Ertelenmiş Gelirler
10 264.704 230.457
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 133.597 103.105
Kısa Vadeli Karşılıklar
307.068 835.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 298.475 229.520
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 8.593 605.679
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.630 7.051
ARA TOPLAM
11.740.048 9.223.843
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.740.048 9.223.843
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
33 13.119.636 8.257.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33 13.119.636 8.257.995
Banka Kredileri
7.246.854 6.379.349
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 108.164
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4.845.827 1.770.482
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.026.955 0
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
10 134.095 85.646
Uzun Vadeli Karşılıklar
493.469 395.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 224.747 197.666
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 268.722 197.418
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 862.360 651.122
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 362.113 323.691
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.971.673 9.713.538
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.711.721 18.937.381
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.921.744 14.989.161
Ödenmiş Sermaye
22 2.200.000 2.200.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
35.026 35.026
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -141.534 -56.313
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 269 269
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
22 -810.192 -540.045
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-34.871 -44.776
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.871 -44.776
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.871 -44.776
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.077.807 439.700
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.333.995 439.700
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
32 -256.188 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
32 -256.188 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 2.235.922 1.643.024
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 9.338.252 9.333.147
Net Dönem Karı veya Zararı
22 2.021.065 1.979.129
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 131.810 55.927
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.053.554 15.045.088
TOPLAM KAYNAKLAR
42.765.275 33.982.469


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 20.350.557 17.026.401
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
23 941.918 605.663
TOPLAM HASILAT
21.292.475 17.632.064
Satışların Maliyeti
23 -13.785.448 -11.073.465
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
23 -360.545 -276.709
TOPLAM MALİYETLER
-14.145.993 -11.350.174
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.565.109 5.952.936
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
581.373 328.954
BRÜT KAR (ZARAR)
7.146.482 6.281.890
Genel Yönetim Giderleri
24 -673.370 -645.196
Pazarlama Giderleri
24 -1.626.714 -2.005.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.788.639 927.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -396.215 -813.161
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-87 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.238.735 3.745.603
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 238.753 33.842
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -118.869 -28.629
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-346.390 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.012.229 3.750.816
Finansman Gelirleri
27 1.280.346 317.542
Finansman Giderleri
27 -4.619.759 -1.458.841
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.672.816 2.609.517
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-495.481 -571.758
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -654.953 -437.967
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 159.472 -133.791
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.177.335 2.037.759
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.177.335 2.037.759
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 156.270 58.630
Ana Ortaklık Payları
2.021.065 1.979.129
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 0,93000000 0,90000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan faaliyetlerden pay başına (kayıp) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 35.026 -65.607 269 -494.197 -41.786 401.889 1.195.204 11.269.231 1.511.736 16.011.765 56.632 16.068.397
Transferler
447.820 1.063.916 -1.511.736 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.848 -2.990 37.811 1.979.129 1.968.102 59.517 2.027.619
Dönem Karı (Zararı)
1.979.129 1.979.129 58.630 2.037.759
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.848 -2.990 37.811 -11.027 887 -10.140
Kar Payları
9.294 -3.000.000 -2.990.706 -60.222 -3.050.928
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -56.313 0 269 0 -540.045 0 0 0 0 -44.776 439.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.643.024 9.333.147 1.979.129 14.989.161 55.927 15.045.088
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -56.313 0 269 0 -540.045 0 0 0 0 -44.776 0 0 0 0 0 0 0 0 439.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.643.024 0 0 0 9.333.147 1.979.129 0 14.989.161 55.927 15.045.088
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
518.874 518.874 518.874
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 2.200.000 0 0 35.026 0 -56.313 0 269 0 -540.045 0 0 0 0 -44.776 0 0 0 0 0 0 0 0 439.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.643.024 0 0 0 9.852.021 1.979.129 0 15.508.035 55.927 15.563.962
Transferler
592.898 1.386.231 -1.979.129 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-270.147 9.905 894.295 0 14.942 -271.130 2.021.065 2.398.930 155.643 2.554.573
Dönem Karı (Zararı)
2.021.065 2.021.065 156.270 2.177.335
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-270.147 9.905 894.295 14.942 -271.130 377.865 -627 377.238
Kar Payları
9.399 -1.900.000 -1.890.601 -58.778 -1.949.379
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-94.620 -94.620 0 -94.620
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 -20.982 -20.982
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741159


BIST
18:051.983
Değişim :  -0,73% |  -14,51
Açılış :  2.007  
Önceki Kapanış :  1.998  
En Yüksek
2.019
En Düşük
1.977
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 81,95 4.701.661 % 10,00  
YBTAS 23.100,00 2.679.600 % 10,00  
ULUSE 60,50 9.120.561 % 10,00  
PCILT 15,97 118.316.271 % 9,99  
UTPYA 13,79 3.505.966 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5098 13,5114 % -1,02  
Euro 15,0827 15,1248 % -0,70  
Sterlin 18,0972 18,1880 % -0,62  
Frank 14,4908 14,5781 % -0,73  
Riyal 3,5950 3,6130 % -0,89  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.784 -11,53  
Altın Gr. 776 776 -11,93  
Cumhuriyet 5.193 5.271 -54,00  
Tam 5.166 5.297 -59,09  
Yarım 2.497 2.562 -28,58  
Çeyrek 1.252 1.281 -14,29  
Gümüş.Ons 22,24 22,27 -0,47  
Gümüş Gr. 9,67 9,68 -0,30  
B. Petrol 89,39 89,39 1,22