***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

21.05.2020 14:00***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.250.000 300.000 21.612 -1.707.577 -854.069 3.009.966 3.009.966
Transferler
-854.069 854.069
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-96.664 -96.664 -96.664
Sermaye Arttırımı
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7 6.250.000 300.000 21.612 -2.561.646 -96.664 3.913.302 3.913.302
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7 6.250.000 310.000 -11.061 -2.561.646 3.997.762 7.985.055 7.985.055
Transferler
3.997.762 -3.997.762
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.070.909 2.070.909 2.070.909
Sermaye Arttırımı
2.250.000 2.250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7 8.500.000 310.000 -11.061 1.436.116 2.070.909 12.305.964 12.305.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-588.111 4.524
Dönem Karı (Zararı)
2.070.909 -96.664
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.070.909 -96.664
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
515.657 -11.337
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 93.313
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.670
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.611
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5.611
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-16.535
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-16.535
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
433.268 -17.007
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.174.677 112.525
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.453.340 -30.437
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-254.268 -22.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.707.608 -7.647
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-478.618 -2.140
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-478.618 -2.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.149.399 145.102
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-288.994 -111.502
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.860.405 256.604
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-588.111 4.524
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-92.545 1.763
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-92.545 1.763
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.816 1.763
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-72.729
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.250.000 1.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
2.250.000 1.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.569.344 1.006.287
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.569.344 1.006.287
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.108.669 384.014
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.678.013 1.390.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.678.013 1.108.669
Finansal Yatırımlar
4 8.936.026 4.059.086
Ticari Alacaklar
1.577.150 4.030.490
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.365.307 1.111.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 211.843 2.919.451
Peşin Ödenmiş Giderler
132.889 54.657
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
132.889 54.657
Diğer Dönen Varlıklar
307.889 97.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
307.889 97.127
ARA TOPLAM
13.631.967 9.350.029
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.631.967 9.350.029
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
88.928 69.112
Tesis, Makine ve Cihazlar
88.928 69.112
Kullanım Hakkı Varlıkları
295.217 135.384
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
72.729
Lisanslar
72.729
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 31.346 35.134
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
488.220 239.630
TOPLAM VARLIKLAR
14.120.187 9.589.659
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
406.322 359.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
406.322 359.730
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
406.322 359.730
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
313.514 74.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
313.514 74.452
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
313.514 74.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
92.140 481.277
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
821.167 391.687
Kısa Vadeli Karşılıklar
6 103.281 139.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6 85.759 85.759
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6 17.522 53.989
ARA TOPLAM
1.736.424 1.446.894
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.736.424 1.446.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
79.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
79.911
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
79.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
77.799 77.799
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.799 157.710
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.814.223 1.604.604
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.305.964 7.985.055
Ödenmiş Sermaye
7 8.500.000 6.250.000
Sermaye Avansı
310.000 310.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.061 -11.061
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.061 -11.061
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.061 -11.061
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 1.436.116 -2.561.646
Net Dönem Karı veya Zararı
2.070.909 3.997.762
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.305.964 7.985.055
TOPLAM KAYNAKLAR
14.120.187 9.589.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 5.017.955 731.333
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.017.955 731.333
BRÜT KAR (ZARAR)
5.017.955 731.333
Genel Yönetim Giderleri
9 -1.480.423 -788.626
Pazarlama Giderleri
9 -486.487 -170.294
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 268.070 125.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-423.251 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.895.864 -102.334
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.895.864 -102.334
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.895.864 -102.334
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-824.955 5.670
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-821.167 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -3.788 5.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.070.909 -96.664
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.070.909 -96.664
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.070.909 -96.664
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.070.909 -96.664
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13:21108.325
Değişim :  0,99% |  1.058,67
Açılış :  107.788  
Önceki Kapanış :  107.266  
En Yüksek
108.484
En Düşük
107.768
BIST En Aktif Hisseler
EGGUB 80,30 20.544.528 % 10,00  
EMNIS 4,07 139.153 % 10,00  
FRIGO 16,30 1.174.986 % 9,99  
PARSN 17,11 39.118.619 % 9,96  
CASA 23,40 398.783 % 9,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4804 8,5229 % 0,02  
Frank 7,0132 7,0554 % -0,62  
Riyal 1,7984 1,8075 % -0,54  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 -2,33  
Altın Gr. 379 379 -2,22  
Cumhuriyet 2.455 2.493 -15,90  
Tam 2.527 2.558 -24,00  
Yarım 1.233 1.256 -8,00  
Çeyrek 617 626 -4,00  
Gümüş.Ons 18,22 18,27 -0,05  
Gümüş Gr. 3,97 3,98 -0,03  
B. Petrol 39,36 39,36 1,04