***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 21:04
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 890.444 2.338.361 -1.985.326 1.243.479 1.243.479
Diğer Düzeltmeler
-17.880 -17.880 -17.880
Dönem Karı (Zararı)
64.695 64.695 64.695
Sermaye Arttırımı
18 109.556 109.556 109.556
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
852.347
Dönem Sonu Bakiyeler
18 1.000.000 3.190.708 -2.003.206 64.695 2.252.197 2.252.197
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 100.000 3.190.708 -2.003.206 64.695 2.252.197 2.252.197
Diğer Düzeltmeler
49.160 49.160 49.160
Transferler
-64.695 -64.695 -64.695
Dönem Karı (Zararı)
90.194 90.194 90.194
Dönem Sonu Bakiyeler
18 100.000 3.190.708 -1.954.046 90.194 2.326.856 2.326.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.685.120 -708.697
Dönem Karı (Zararı)
90.195 64.695
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
201.546 265.004
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
253.873 250.633
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-47.282 -3.310
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-40.741
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-6.541 -3.310
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-5.045 17.681
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.609.806 -1.214.772
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-309.977 -615.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-309.977 -615.446
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-212.465 -309.878
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-196.770 -206.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.695 -103.104
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.024.741 -196.030
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-141.127 187.516
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-141.127 187.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
48.915 32.769
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -295.465
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -295.465
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.589 -18.238
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29.589 -18.238
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.318.065 -885.073
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-367.055 176.376
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
217.823 -10.515
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.489 117.727
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.489 117.727
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-88.094 -3.605
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-88.094 -3.605
Ödenen Faiz
-124.637
Alınan Faiz
250.428
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.352.823 1.312.252
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 961.902
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.939.727 667.294
Kredilerden Nakit Girişleri
1.954.573 667.294
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-14.846
Ödenen Faiz
-586.904 -316.944
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-114.474 593.040
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-114.474 593.040
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
804.809 211.769
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
690.335 804.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 690.335 804.809
Finansal Yatırımlar
648.070 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
648.070
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
8 1.604.715 1.294.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.604.715 1.294.738
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9,26 433.150 316.554
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,26 407.883 211.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 25.267 105.441
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 1.905.053 880.311
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar
9 22.180 9.676
Diğer Dönen Varlıklar
11 121.936 137.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 121.936 137.632
ARA TOPLAM
5.425.439 3.443.720
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.425.439 3.443.720
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar
12 572.807 485.856
Arazi ve Arsalar
12 30.000 30.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 404.469 343.093
Taşıtlar
12 72.300 19.397
Mobilya ve Demirbaşlar
12 66.038 93.366
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.093.304 1.212.861
Diğer Haklar
12 2.696 6.362
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
12 919.172 973.518
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 171.436 232.981
Peşin Ödenmiş Giderler
13 6.231 6.195
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 6.231 6.195
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 36.272 29.613
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.708.614 1.734.525
TOPLAM VARLIKLAR
7.134.053 5.178.245
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 903.730 1.189.565
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 903.730 1.189.565
Banka Kredileri
14 867.338 1.089.384
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 24.854 21.420
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 11.538 78.761
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
14 494.941 636.068
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14 494.941 636.068
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
9,26 70.367 59.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9,26 70.367 59.539
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 80.252 61.491
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 80.252 61.491
ARA TOPLAM
1.549.290 1.946.663
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.549.290 1.946.663
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 3.126.926 886.517
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 3.126.926 886.517
Banka Kredileri
14 3.103.999 838.768
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 22.927 47.749
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 121.912 72.997
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 121.912 72.997
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
9 9.069 17.984
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 1.887
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 1.887
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.257.907 979.385
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.807.197 2.926.048
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 2.326.856 2.252.197
Ödenmiş Sermaye
18 1.000.000 1.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 3.190.708 3.190.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -1.954.046 -2.003.206
Net Dönem Karı veya Zararı
18,21-24 90.194 64.695
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.326.856 2.252.197
TOPLAM KAYNAKLAR
7.134.053 5.178.245


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 3.405.674 3.739.599
Satışların Maliyeti
21 -2.051.596 -2.631.842
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21 1.354.078 1.107.757
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
21 1.354.078 1.107.757
Genel Yönetim Giderleri
22 -457.681 -334.234
Pazarlama Giderleri
22 -500.615 -446.400
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -66.085 -66.085
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 99.799 45.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -9.484 -56.287
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
420.012 250.391
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
420.012 250.391
Finansman Gelirleri
24 250.428 124.637
Finansman Giderleri
24 -586.904 -316.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
83.536 58.084
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15 6.659 6.610
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 6.659 6.610
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
90.195 64.694
DÖNEM KARI (ZARARI)
90.195 64.694
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8 90.195 64.694
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8 90.195 64.694
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
90.195 64.694http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665079


BIST
18:051.776
Değişim :  -2,35% |  -42,82
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.819  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARMDA 63,25 5.361.240 % 10,00  
BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,2497 12,4902 % 4,09  
Euro 13,8836 14,1337 % 4,95  
Sterlin 16,4632 16,5458 % 3,29  
Frank 13,3594 13,4399 % 4,62  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 3,94  
Altın Gr. 713 713 22,76  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,09 23,13 -0,48  
Gümüş Gr. 9,18 9,20 0,08  
B. Petrol 72,91 72,91 -9,31