***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2018 18:28
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 1.000.000 3.190.708 -2.003.206 64.695 2.252.197 2.252.197
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-15.535 -64.695 -80.230 -80.230
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
64.695 -295.037 -230.342 -230.342
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 1.000.000 3.190.708 -1.954.046 -295.037 1.941.625 1.941.625
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 1.000.000 3.190.708 -1.954.046 90.194 2.326.856 2.326.856
Transferler
-1 -90.194
Dönem Karı (Zararı)
90.194 -435.472
Dönem Sonu Bakiyeler
18 1.000.000 3.190.708 -1.863.853 -435.472 1.891.383 1.891.383


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-145.656 -418.102
Dönem Karı (Zararı)
-435.482 -295.037
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-435.482 -295.037
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
285.373 149.057
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
119.114 112.482
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.903 22.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26.903 22.562
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.219 -49.559
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-27.588
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.122
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
687
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-9.028 -21.971
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.277 30.398
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
141.298 33.174
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
55.296 -195.718
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
185.026 301.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
185.026 301.406
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
28.713 -75.521
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.251 -101.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
41.964 26.185
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-268.781 -544.300
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
109.924 46.739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
109.924 46.739
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.092 46.356
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-56.092 46.356
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.506 29.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
56.506 29.602
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-94.813 -341.698
Ödenen Faiz
-333.136 -200.587
Alınan Faiz
282.293 124.183
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.238 -73.347
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.001 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.001
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-62.239 -73.347
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-62.239 -31.330
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.017
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-152.748 2.608.121
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.622.967
Kredilerden Nakit Girişleri
2.622.967
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-137.902 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-137.902
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.846 -14.846
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-312.642 2.116.672
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-312.642 2.116.672
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
690.335 804.809
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
377.693 2.921.481


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 377.693 690.335
Finansal Yatırımlar
305.018 648.070
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
305.018
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
648.070
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
8 1.419.689 1.604.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.419.689 1.604.715
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9,26 446.354 433.150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,26 421.135 407.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 25.219 25.267
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
10 2.173.833 1.905.053
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar
9 23.007 22.180
Diğer Dönen Varlıklar
11 163.901 121.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 163.901 121.936
ARA TOPLAM
4.909.495 5.425.439
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.909.495 5.425.439
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
12 601.828 572.807
Arazi ve Arsalar
12 30.000 30.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 334.791 404.469
Taşıtlar
12 169.781 72.300
Mobilya ve Demirbaşlar
12 67.256 66.038
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.078.521 1.093.304
Diğer Haklar
12 2.607 2.696
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
12 916.689 919.172
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 159.225 171.436
Peşin Ödenmiş Giderler
13 10.875 6.231
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 10.875 6.231
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 40.064 36.272
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.731.288 1.708.614
TOPLAM VARLIKLAR
6.640.783 7.134.053
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 1.152.232 903.730
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 1.152.232 903.730
Banka Kredileri
14 1.111.659 867.338
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 26.613 24.854
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 13.960 11.538
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
14 604.235 494.941
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14 604.235 494.941
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
9,26 69.065 70.367
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9,26 69.065 70.367
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 25.463 80.252
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 25.463 80.252
ARA TOPLAM
1.850.995 1.549.290
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.850.995 1.549.290
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 2.740.521 3.126.926
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 2.740.521 3.126.926
Banka Kredileri
14 2.731.207 3.103.999
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 9.314 22.927
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 148.815 121.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 148.815 121.912
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
9 9.069 9.069
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.898.405 3.257.907
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.749.400 4.807.197
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 1.891.383 2.326.856
Ödenmiş Sermaye
18 1.000.000 1.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 3.190.708 3.190.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -1.863.853 -1.954.046
Net Dönem Karı veya Zararı
18,21-24 -435.472 90.194
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.891.383 2.326.856
TOPLAM KAYNAKLAR
6.640.783 7.134.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.089.170 1.313.790
Satışların Maliyeti
-1.812.434 -1.083.186
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
276.736 230.604
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
276.736 230.604
Genel Yönetim Giderleri
-234.962 -250.153
Pazarlama Giderleri
-438.903 -223.315
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-33.042 -33.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
43.784 50.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.034 -5.161
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-388.421 -231.047
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-388.421 -231.047
Finansman Gelirleri
282.293 124.183
Finansman Giderleri
-333.136 -200.587
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-439.264 -307.451
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.792 12.414
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.792 12.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-435.472 -295.037
DÖNEM KARI (ZARARI)
-435.472 -295.037
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-435.472 -295.037
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-435.472 -295.037
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-435.472 -295.037http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698758


BIST
18:051.776
Değişim :  -2,35% |  -42,82
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.819  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARMDA 63,25 5.361.240 % 10,00  
BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,2497 12,4902 % 4,09  
Euro 13,8836 14,1337 % 4,95  
Sterlin 16,4632 16,5458 % 3,29  
Frank 13,3594 13,4399 % 4,62  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 3,94  
Altın Gr. 713 713 22,76  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,09 23,13 -0,48  
Gümüş Gr. 9,18 9,20 0,08  
B. Petrol 72,91 72,91 -9,31