***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.07.2017 18:35
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler TKURU

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 07.06.2017
Genel Kurul Tarihi 30.06.2017
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2017
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Mustafa Kemal Mh. 2129.Sk. No:6/A (Meddata Plaza)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı başkanlığının teşekkülü,
2 - Genel kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2016 yılına ilişkin olarak hazırlanan Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5 - 2016 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Şirketin Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Dış Denetim seçim ve süresinin belirlenerek karara bağlanması,
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelirler ve menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
9 - Ana Sözleşmenin 6. madde tadilinin SPK tarafından onaylanmış ekteki şekilde Genel kurul onayına sunulması,
10 - İlişkili taraflara yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel kurula bilgi sunulması,
11 - Şirket Esas sözleşmesi çerçevesinde yıl içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel kurula bilgi verilmesi ve 2017 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yardımve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
12 - 2017 faaliyet döneminde yapılacak olan işler hakkında Genel kurula bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek olan Hakkı huzur, İkramiye ve Prim gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396 ıncı maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi onaya sunulması,
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 GK Çağrı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Tadil Metni 01062017.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Nusret YURTER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Verilen önerge ile Toplantı başkanlığına Serkan YALABIK, tutanak yazmanlığına Aykut OĞUZ ve oy toplama memurluğuna Ayşenur Rümeysa KOÇ'un seçilmeleri önerildi. Öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
2 – Genel kurul tutanak ve evraklarının imzalaması için Toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
3- 2016 yılına ilişkin olarak hazırlanan Yönetim kurulu faaliyet raporununun şirket internet adresi www.tazekuru.com, kamuyu aydınlatma platformunda ve şirket merkez adresinde hazır bulundurulduğundan okunmadan geçilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi, Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
4- Bağımsız Dış Denetim Raporu bağımsız Denetim şirketinden görevli Mahmut BAYDAN tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5 – 2016 yılına ilişkin Bilânço ve kâr/zarar hesapları şirket internet adresi www.tazekuru.com, kamuyu aydınlatma platformunda ve şirket merkez adresinde hazır bulundurulduğundan okunmadan geçilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Bilânço ve kâr/zarar hesapları oy birliği ile Kabul edildi, Onaylandı, Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyeleri 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildi.
6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Şirketin Kar Dağıtım Politikası" hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Nusret YURTER tarafından geçmiş yıllar zararı nedeniyle cari dönem karının dağıtılmaması hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
7- Verilen önerge ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim A.Ş. ' nin 1 yıllığına seçilmesi önerildi. Öneri katılanların oybirliği ile Kabul edildi.
8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Nusret YURTER tarafından Pay sahiplerine bilgi verildi.
9- Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline yönelik Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda ekli tadil tasarısı, genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www. tazekuru.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması önerildi. Öneri katılanların oybirliği ile Kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda tadil tasarısı katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10- İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Nusret YURTER tarafından Pay sahiplerine bilgi verildi.
11- Şirket Esas sözleşmesi çerçevesinde yıl içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Nusret YURTER tarafından Pay sahiplerine bilgi verildi. 2017 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar olarak 10.000-TL olarak belirlenmesi bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
12-2017 faaliyet döneminde yapılacak olan işler hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Nusret YURTER tarafından Pay sahiplerine bilgi verildi.
13- Yönetim kuruluna verilecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 1.000-TL (bin) huzur hakkı ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
14- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nun 395 ve 396 ıncı maddeleri uyarında gerekli izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
15- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkanı alınan kararlara itiraz olmadığını gördüğünden ve görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıyı saat 10:57'de kapattı. 30.06.2017 Ankara


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.07.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli 2016 GK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2016.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 30 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları, Ankara 2. Noterliğinden 04.07.2017 Tarih ve 14565 yevmiye no ile onaylı olağan genel kurul kararı Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü Tarafından 05.07.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/615230


BIST
18:051.776
Değişim :  -2,35% |  -42,82
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.819  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARMDA 63,25 5.361.240 % 10,00  
BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,2497 12,4902 % 4,09  
Euro 13,8836 14,1337 % 4,95  
Sterlin 16,4632 16,5458 % 3,29  
Frank 13,3594 13,4399 % 4,62  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 3,94  
Altın Gr. 713 713 22,76  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,09 23,13 -0,48  
Gümüş Gr. 9,18 9,20 0,08  
B. Petrol 72,91 72,91 -9,31