***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2017 18:56
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 39.371.136 -112.686 10.504.898 28.324.897 21.745.062 227.907.870 227.907.870
Transferler
3.339.081 729.443 18.405.981 -21.745.062 729.443 729.443
Dönem Karı (Zararı)
33.594.316 33.594.316 33.594.316
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
307.670 307.670 307.670
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 39.371.136 194.984 13.843.979 729.443 46.730.878 33.594.316 262.539.299 262.539.299
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 39.371.136 194.984 13.843.979 729.443 46.730.878 33.594.316 262.539.299 262.539.299
Transferler
33.594.316 -33.594.316 0 0
Dönem Karı (Zararı)
40.030.428 40.030.428 40.030.428
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
477.752 477.752 477.752
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 39.371.136 672.736 13.843.979 729.443 80.325.194 40.030.428 303.047.479 303.047.479


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.743.650 25.642.311
Dönem Karı (Zararı)
40.030.428 33.594.316
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.617.322 26.453.302
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 17.116.728 15.069.943
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.913.480 2.796.250
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-269.255 2.622.559
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.644.225 173.691
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.039.318 1.943.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 977.983 1.338.944
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
76.869 406.837
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.984.466 198.103
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.710.704 414.817
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.765.513 -3.573.665
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 9.476.217 3.988.482
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.664.052 6.228.408
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-51.216.340 -28.632.688
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-9.105.569 104.308
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.350.702 -36.388.162
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.201.737 -5.504.544
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-15.047.832 14.726.822
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.342.700 -1.689.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.081.128 262.698
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-934.328 -144.011
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.431.410 31.414.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -446.727 -171.405
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -9.241.033 -5.601.214
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-42.474.298 -28.380.228
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.027.024 1.029.914
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.027.024 961.730
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
68.184
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.501.322 -29.410.142
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.898.832 -10.381.798
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.602.490 -19.028.344
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.589.916 1.747.760
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.300.620 2.162.577
Kredilerden Nakit Girişleri
39.300.620 2.162.577
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
-9.476.217 -3.988.482
Alınan Faiz
3.765.513 3.573.665
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.859.268 -990.157
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.859.268 -990.157
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 239.778 1.229.935
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.099.046 239.778


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.099.046 239.778
Finansal Yatırımlar
5 9.105.569
Ticari Alacaklar
124.524.169 111.457.422
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.029.841 487.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 123.494.328 110.969.841
Diğer Alacaklar
20.467.830 11.914.620
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 18.525.449 11.723.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.942.381 191.176
Stoklar
9 104.811.395 93.965.433
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.971.709 1.746.416
Diğer Dönen Varlıklar
16 21.180.655 12.106.175
ARA TOPLAM
290.160.373 231.429.844
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
290.160.373 231.429.844
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.967.695 2.015.172
Maddi Duran Varlıklar
12 106.477.847 93.484.854
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
38.201.634 25.789.580
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 38.201.634 25.789.580
Peşin Ödenmiş Giderler
659.388
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 81.659
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
146.728.835 121.948.994
TOPLAM VARLIKLAR
436.889.208 353.378.838
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 68.391.672 32.735.374
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.099.649
Diğer Finansal Yükümlülükler
182.606
Ticari Borçlar
40.876.524 38.336.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 665.022 891.848
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 40.211.502 37.444.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.676.524 1.595.395
Diğer Borçlar
833.534 31.176
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 28.176
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 833.534 3.000
Ertelenmiş Gelirler
10 4.340.809 5.275.137
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 120.239 1.020.276
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.579.752 7.277.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14,15 1.068.207 826.860
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 8.511.545 6.450.210
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
407.447
ARA TOPLAM
128.918.703 86.860.663
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
128.918.703 86.860.663
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.727.279
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.036.169 3.343.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14,15 3.036.169 3.343.451
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 159.578 635.425
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.923.026 3.978.876
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
133.841.729 90.839.539
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 303.047.479 262.539.299
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
40.043.872 39.566.120
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.043.872 39.566.120
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
39.371.136 39.371.136
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
672.736 194.984
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.843.979 13.843.979
Diğer Yedekler
729.443 729.443
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
80.325.194 46.730.878
Net Dönem Karı veya Zararı
40.030.428 33.594.316
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
303.047.479 262.539.299
TOPLAM KAYNAKLAR
436.889.208 353.378.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 500.190.654 449.392.781
Satışların Maliyeti
18 -376.900.375 -348.639.619
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
123.290.279 100.753.162
BRÜT KAR (ZARAR)
123.290.279 100.753.162
Genel Yönetim Giderleri
19 -19.054.029 -11.577.832
Pazarlama Giderleri
19 -59.132.354 -42.296.525
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -4.974.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 10.572.975 8.596.120
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.130.534 -10.873.950
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.546.337 39.626.633
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 876.729 801.479
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-15.914 -24.955
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.407.152 40.403.157
Finansman Gelirleri
22 3.765.514 3.683.415
Finansman Giderleri
22 -9.478.186 -4.263.848
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.694.480 39.822.724
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.664.052 -6.228.408
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -8.340.996 -6.621.490
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 676.944 393.082
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.030.428 33.594.316
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.030.428 33.594.316
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.030.428 33.594.316
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 25 0,34810000 0,29210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
477.752 307.670
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
597.190 384.588
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-119.438 -76.918
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-119.438 -76.918
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
477.752 307.670
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.508.180 33.901.986
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.508.180 33.901.986http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592814


BIST17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9265 17,9536 % 0,12  
Euro 18,3773 18,4334 % 0,18  
Sterlin 21,7060 21,8149 % 0,05  
Frank 18,9780 19,0923 % 0,03  
Riyal 4,7644 4,7883 % 0,07  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.798 -4,81  
Altın Gr. 1.038 1.038 -1,40  
Cumhuriyet 6.937 7.042 13,00  
Tam 6.943 7.016 24,00  
Yarım 3.383 3.430 12,00  
Çeyrek 1.697 1.715 6,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,81 -0,05  
Gümüş Gr. 11,99 12,00 -0,03  
B. Petrol 97,34 97,34 -0,67