***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

19.08.2016 18:38***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
225.000.000 41.247.788 -22.850.916 -5.515.500 0 36.674.580 420.252.091 -14.777.958 680.030.085 9 680.030.094
Transferler
-14.777.958 14.777.958
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
855.058 855.058 198 855.256
Sermaye Arttırımı
45.000.000 -45.000.000
Kar Payları
-12.303.229 -12.303.229 -12.303.229
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-6.263 -6.263
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -5.515.500 0 36.674.580 348.170.904 855.058 668.581.914 -6.056 668.575.858
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.393.300 0 36.674.580 348.170.904 -36.421.614 633.427.442 -5.078 633.422.364
Transferler
-36.421.614 36.421.614
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
381.932 20.651.966 21.033.898 -33 21.033.865
Dönem Karı (Zararı)
20.651.966 20.651.966 -33 20.651.933
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
381.932 381.932 381.932
Kar Payları
658.545 -14.192.093 -13.533.548 -13.533.548
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
1.690.783 1.690.783
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.011.368 0 37.333.125 297.557.197 20.651.966 640.927.792 1.685.672 642.613.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.867.483 714.793
Dönem Karı (Zararı)
20.651.933 855.256
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.743.712 47.818.209
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.057.415 715.097
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
297.267 101.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
301.767 101.643
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.500 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.615.940 -17.874.898
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 9.786.225 6.989.921
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -16.402.165 -24.864.819
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14.303.218 37.000.205
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.355.448 22.038.259
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-382.958
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.355.448 22.421.217
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 6.811.923 5.321.817
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
380.733 516.086
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13,20 -4.135.456 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.917.381 -43.830.048
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-137.793 4.647.261
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
101.088 -27.144.892
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-276.722 -5.809.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.230.808 -15.522.863
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20.992.873 -15.810.730
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.762.065 287.867
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.313.026 4.843.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-82.711 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.362.832 -4.128.624
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
669.606 19.197.834
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-12.565.824 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 0 -5.428.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
9.987.306 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.237 337.460
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-310.536 -377.960
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 -186.887
Alınan Faiz
3.503.423 24.853.221
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-57.307.867 -35.175.999
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-373.531 14.888.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.563.160 -30.743.691
Ödenen Temettüler
-13.533.548 -12.303.229
Ödenen Faiz
-5.837.628 -7.011.316
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -6.263
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.770.778 -15.263.372
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.770.778 -15.263.372
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 168.448.589 193.559.426
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 142.677.811 178.296.054


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 142.727.755 168.562.550
Finansal Yatırımlar
5 0 10.368.039
Ticari Alacaklar
649.866 512.073
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 134.118 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
515.748 512.073
Diğer Alacaklar
42.775.068 47.010.265
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 42.305.271 46.555.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
469.797 454.851
Peşin Ödenmiş Giderler
1.570.189 1.526.650
Diğer Dönen Varlıklar
364.122 2.000.901
ARA TOPLAM
188.087.000 229.980.478
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
188.087.000 229.980.478
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 63.240 63.240
Diğer Alacaklar
178.004.756 183.329.818
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 177.979.522 183.304.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.234 25.233
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 613.469.131 617.944.470
Maddi Duran Varlıklar
20 61.805.323 19.702.714
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 12.912.004 6.247
Peşin Ödenmiş Giderler
4.367.562 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 16.075.345 18.985.199
Diğer Duran Varlıklar
11.285.890 1.724.287
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
897.983.251 841.755.975
TOPLAM VARLIKLAR
1.086.070.251 1.071.736.453
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 71.362.263 78.299.317
Ticari Borçlar
220.738 497.460
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 220.738 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 497.460
Diğer Borçlar
4.013.050 5.234.976
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 996.311 552.644
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.016.739 4.682.332
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 88.456 5.630.891
Kısa Vadeli Karşılıklar
460.719 497.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
234.770 267.086
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
225.949 230.449
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.729 287
ARA TOPLAM
76.147.955 90.160.466
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.147.955 90.160.466
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 365.777.485 346.508.276
Uzun Vadeli Karşılıklar
433.388 626.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
433.388 626.573
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 127.574 21.943
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
970.385 996.831
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
367.308.832 348.153.623
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
443.456.787 438.314.089
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
640.927.792 633.427.442
Ödenmiş Sermaye
9 270.000.000 270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
9 41.247.788 41.247.788
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
9 -22.850.916 -22.850.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.011.368 -3.393.300
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.011.368 -3.393.300
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.011.368 -3.393.300
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 37.333.125 36.674.580
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
297.557.197 348.170.904
Net Dönem Karı veya Zararı
20.651.966 -36.421.614
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.685.672 -5.078
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
642.613.464 633.422.364
TOPLAM KAYNAKLAR
1.086.070.251 1.071.736.453


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 0 689.691 0 163.326
Satışların Maliyeti
10,11 0 -561.667 0 -110.221
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 128.024 0 53.105
BRÜT KAR (ZARAR)
0 128.024 0 53.105
Genel Yönetim Giderleri
11 -10.701.147 -11.316.717 -5.749.479 -5.885.872
Pazarlama Giderleri
11 -602 -416.404 0 -209.273
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 24.611.978 32.707.191 355.931 32.444.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-307.136 -271.812 -153.491 -127.205
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.603.093 20.830.282 -5.547.039 26.275.423
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 4.278.885 433.840 4.278.885 186.389
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 4.355.448 -22.421.217 3.597.599 4.222.678
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.237.426 -1.157.095 2.329.445 30.684.490
Finansman Gelirleri
14 49.053.954 62.922.287 29.341.096 22.387.085
Finansman Giderleri
15 -43.827.524 -55.588.119 -25.293.229 -29.105.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.463.856 6.177.073 6.377.312 23.966.272
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.811.923 -5.321.817 -1.076.419 -4.159.238
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -3.820.397 -3.703.702 -104.812 -163.529
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -2.991.526 -1.618.115 -971.607 -3.995.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.651.933 855.256 5.300.893 19.807.034
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.651.933 855.256 5.300.893 19.807.034
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-33 198 -32 1.261
Ana Ortaklık Payları
20.651.966 855.058 5.300.925 19.805.773
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
381.932 0 381.932 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
477.415 0 477.415 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-95.483 0 -95.483
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-95.483 0 -95.483
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
381.932 0 381.932 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.033.865 855.256 5.682.825 19.807.034
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-33 198 -32 1.261
Ana Ortaklık Payları
21.033.898 855.058 5.682.857 19.805.773http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/554170


BIST
18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4154 7,4211 % 0,93  
Euro 8,9704 8,9833 % 0,30  
Sterlin 10,3097 10,3614 % 0,40  
Frank 8,1473 8,1964 % 0,81  
Riyal 1,9719 1,9818 % 0,88  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.720 -49,59  
Altın Gr. 413 413 -5,84  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,25 26,29 -1,09  
Gümüş Gr. 6,28 6,28 -0,19  
B. Petrol 65,29 65,29 -0,83