***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2017 22:00***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
225.000.000 41.247.788 -22.850.916 -5.515.500 36.674.580 420.252.091 -14.777.958 680.030.085 9 680.030.094
Transferler
-14.777.958 14.777.958
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.122.200 -36.421.614 -34.299.414 324 -34.299.090
Sermaye Arttırımı
45.000.000 -45.000.000
Kar Payları
-12.303.229 -12.303.229 -12.303.229
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-5.411 -5.411
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.393.300 36.674.580 348.170.904 -36.421.614 633.427.442 -5.078 633.422.364
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.393.300 36.674.580 348.170.904 -36.421.614 633.427.442 -5.078 633.422.364
Transferler
-36.421.614 36.421.614
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-338.823 18.006.308 17.667.485 -406.089 17.261.396
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
658.545 -14.192.093 -13.533.548 -13.533.548
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 3.417.090 3.417.090
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.732.123 37.333.125 297.557.197 18.006.308 637.561.379 3.005.923 640.567.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
169.594.602 143.236.444
Dönem Karı (Zararı)
17.600.219 -36.421.290
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.600.219 -36.421.290
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.162.427 99.141.530
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,19 1.578.414 1.418.442
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
475.924 59.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,15 706.373 59.972
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -230.449 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-16.168.072 -38.330.354
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -33.973.172 -52.580.628
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 17.805.100 14.250.274
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
83.105.241 77.655.509
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -37.527.067 56.719.628
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
10 -763.646 -765.917
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-36.763.421 57.485.545
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 1.470.851 4.645.243
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
154.555 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 154.555 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
5 10.368.039 -3.026.910
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -12.295.458 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
130.851.607 87.757.386
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.313 5.049.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.313 5.049.816
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
591.464 7.809.686
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.836.199 -5.812.334
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.836.199 -5.812.334
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
127.405.631 80.710.218
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
133.406.859 80.012.115
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.001.228 698.103
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
179.614.253 150.477.626
Alınan Faiz
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -82.711 -46.988
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.936.940 -7.194.194
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-127.009.745 -85.461.286
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-13.613.634 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 -136.500.000 -174.028.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
9.987.306 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
817.077 167.052
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.543.130 -1.184.232
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -17.543.130 -1.184.232
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 680.793
Alınan Faiz
5.832.406 52.627.226
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 24.010.230 36.275.875
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.772.985 -82.885.995
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.968.026 15.372.029
Kredilerden Nakit Girişleri
32.968.026 15.372.029
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.974.456 -71.867.363
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-69.974.456 -71.867.363
Ödenen Temettüler
-13.533.548 -12.303.229
Ödenen Faiz
-17.233.007 -14.082.021
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -5.411
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.188.128 -25.110.837
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.188.128 -25.110.837
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 168.448.589 193.559.426
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 143.260.461 168.448.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 143.318.772 168.562.550
Finansal Yatırımlar
5 0 10.368.039
Ticari Alacaklar
493.761 512.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 493.761 512.073
Diğer Alacaklar
17.572.797 47.010.265
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 17.445.262 46.555.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 127.535 454.851
Peşin Ödenmiş Giderler
172.767 1.526.650
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 172.767 1.526.650
Diğer Dönen Varlıklar
182.904 2.000.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 182.904 2.000.901
ARA TOPLAM
161.741.001 229.980.478
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
161.741.001 229.980.478
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 63.240 63.240
Diğer Alacaklar
73.561.290 183.329.818
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 73.536.066 183.304.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 25.224 25.233
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 782.692.423 617.944.470
Maddi Duran Varlıklar
11 46.507.903 19.702.714
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 56.790.416 6.247
Peşin Ödenmiş Giderler
3.963.862 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.963.862 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 16.567.899 18.985.199
Diğer Duran Varlıklar
12.777.854 1.724.287
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 12.777.854 1.724.287
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
992.924.887 841.755.975
TOPLAM VARLIKLAR
1.154.665.888 1.071.736.453
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 33.415.809 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 66.091.282 78.299.317
Ticari Borçlar
3.522.888 497.460
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.522.888 497.460
Diğer Borçlar
4.425.934 5.234.976
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 1.825.329 552.644
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.600.605 4.682.332
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 324.399 5.630.891
Kısa Vadeli Karşılıklar
821.254 497.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 821.254 267.086
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 0 230.449
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 287
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 287
ARA TOPLAM
108.601.566 90.160.466
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
108.601.566 90.160.466
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 403.988.437 346.508.276
Uzun Vadeli Karşılıklar
589.207 626.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 589.207 626.573
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 21.943
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 919.376 996.831
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
405.497.020 348.153.623
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
514.098.586 438.314.089
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
637.561.379 633.427.442
Ödenmiş Sermaye
17 270.000.000 270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 41.247.788 41.247.788
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
17 -22.850.916 -22.850.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.732.123 -3.393.300
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.732.123 -3.393.300
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.732.123 -3.393.300
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 37.333.125 36.674.580
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
297.557.197 348.170.904
Net Dönem Karı veya Zararı
18.006.308 -36.421.614
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.005.923 -5.078
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
640.567.302 633.422.364
TOPLAM KAYNAKLAR
1.154.665.888 1.071.736.453


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 0 761.919
Satışların Maliyeti
18 0 -642.386
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 119.533
BRÜT KAR (ZARAR)
0 119.533
Genel Yönetim Giderleri
19 -22.415.633 -20.274.410
Pazarlama Giderleri
19 -602 -796.764
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 26.509.198 38.907.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-212.568 -415.451
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.880.395 17.540.445
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 12.295.458 433.840
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -154.555 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 36.763.421 -57.485.545
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
52.784.719 -39.511.260
Finansman Gelirleri
23 95.481.498 154.284.016
Finansman Giderleri
24 -129.195.147 -146.548.803
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.071.070 -31.776.047
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.470.851 -4.645.243
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -4.630.448 -12.245.134
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 3.159.597 7.599.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.600.219 -36.421.290
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.600.219 -36.421.290
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-406.089 324
Ana Ortaklık Payları
18.006.308 -36.421.614
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-338.823 2.122.200
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 139.719 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-563.248 2.652.750
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-563.248 2.652.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
84.706 -530.550
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -27.944 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
112.650 -530.550
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-338.823 2.122.200
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.261.396 -34.299.090
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-406.089 324
Ana Ortaklık Payları
17.667.485 -34.299.414http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592958


BIST18:051.538
Değişim :  0,46% |  6,99
Açılış :  1.527  
Önceki Kapanış :  1.531  
En Yüksek
1.543
En Düşük
1.523
BIST En Aktif Hisseler18:05
DYOBY 16,72 165.519.315 % 10,00  
CRFSA 66,00 20.029.490 % 10,00  
ULUSE 69,30 10.163.225 % 10,00  
AVTUR 4,07 31.559.339 % 10,00  
KRVGD 18,59 273.495.538 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5183 7,5296 % 0,24  
Euro 8,9910 9,0088 % -0,08  
Sterlin 10,3916 10,4437 % 0,31  
Frank 8,0419 8,0903 % -0,26  
Riyal 1,9951 2,0051 % 0,80  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.695 1.695 -2,68  
Altın Gr. 409 409 -1,23  
Cumhuriyet 2.722 2.763 8,00  
Tam 2.709 2.780 8,57  
Yarım 1.309 1.345 4,15  
Çeyrek 657 672 2,07  
Gümüş.Ons 25,36 25,38 0,01  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 -0,01  
B. Petrol 66,97 66,97 2,90