***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 18:12***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.393.300 36.674.580 348.170.904 -36.421.614 633.427.442 -5.078 633.422.364
Transferler
0 0 0 0 0 -36.421.614 36.421.614
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.351.041 15.351.041 -1 15.351.040
Dönem Karı (Zararı)
15.351.041 15.351.041 -1 15.351.040
Dönem Sonu Bakiyeler
225.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.393.300 36.674.580 311.749.290 15.351.041 648.778.483 -5.079 648.773.404
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.732.123 37.333.125 297.557.197 18.006.308 637.561.379 3.005.923 640.567.302
Transferler
18.006.308 -18.006.308
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
103.747 -2.079.111 -1.975.364 -64.411 -2.039.775
Dönem Karı (Zararı)
-2.079.111 -2.079.111 -64.411 -2.143.522
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
103.747 0 103.747 0 103.747
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
5 5
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.628.376 37.333.125 315.563.505 -2.079.111 635.586.015 2.941.517 638.527.532


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.917.497 142.470.667
Dönem Karı (Zararı)
-2.143.522 15.351.040
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.451.750 108.223.360
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 475.366 527.762
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
275.168 -336.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
275.168 -336.926
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-870.198 -4.206.111
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.773.142 -9.426.428
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 2.902.944 5.220.317
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25.130.881 107.260.980
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -22.920.133 -757.849
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 -191.478 0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -22.728.655 -757.849
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 360.666 5.735.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.732.501 24.527.158
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 10.368.039
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.031 8.791.006
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.031 8.791.006
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.773.223 326.516
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.241.035 -184.231
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.241.035 -184.231
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-386.547 -231.831
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-386.547 -231.831
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.645.205 5.457.659
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12.645.205 5.457.659
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.040.729 148.101.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-554.679 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-568.553 -5.630.891
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.744.865 9.172.140
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.042.386 -66.426
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.042.386 -66.426
Alınan Faiz
1.297.521 9.238.566
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.395.559 -108.950.614
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.256.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
18.256.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-68.773 -106.112.102
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-68.773 -106.112.102
Ödenen Faiz
-791.668 -2.838.512
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.568.191 42.692.193
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.568.191 42.692.193
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 143.260.461 168.448.589
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 154.828.652 211.140.782


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 154.840.428 143.318.772
Ticari Alacaklar
487.730 493.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
487.730 493.761
Diğer Alacaklar
18.633.639 17.572.797
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 18.442.685 17.445.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
190.954 127.535
Peşin Ödenmiş Giderler
1.504.640 172.767
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.504.640 172.767
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 244.154 0
Diğer Dönen Varlıklar
99.339 182.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
99.339 182.904
ARA TOPLAM
175.809.930 161.741.001
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
175.809.930 161.741.001
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 63.240 63.240
Diğer Alacaklar
61.465.050 73.561.290
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 61.439.826 73.536.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.224 25.224
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 805.612.556 782.692.423
Maddi Duran Varlıklar
68.238.704 46.507.903
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
56.626.635 56.790.416
Peşin Ödenmiş Giderler
4.344.330 3.963.862
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.344.330 3.963.862
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 16.181.296 16.567.899
Diğer Duran Varlıklar
14.922.300 12.777.854
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14.922.300 12.777.854
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.027.454.111 992.924.887
TOPLAM VARLIKLAR
1.203.264.041 1.154.665.888
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.456.684 33.415.809
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 35.456.684 33.415.809
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 70.874.627 66.091.282
Ticari Borçlar
10.763.923 3.522.888
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.763.923 3.522.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
246.820 0
Diğer Borçlar
1.442.804 4.425.934
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 586.182 1.825.329
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
856.622 2.600.605
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 0 324.399
Kısa Vadeli Karşılıklar
355.524 821.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
355.524 821.254
ARA TOPLAM
119.140.382 108.601.566
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.140.382 108.601.566
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 442.593.597 403.988.437
Diğer Borçlar
1.437.413 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 1.437.413 0
Ertelenmiş Gelirler
31.697 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
645.741 589.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
645.741 589.207
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
887.679 919.376
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
445.596.127 405.497.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
564.736.509 514.098.586
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
635.586.015 637.561.379
Ödenmiş Sermaye
9 270.000.000 270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
9 41.247.788 41.247.788
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
9 -22.850.916 -22.850.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.628.376 -3.732.123
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.628.376 -3.732.123
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.628.376 -3.732.123
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 37.333.125 37.333.125
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
315.563.505 297.557.197
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.079.111 18.006.308
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.941.517 3.005.923
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
638.527.532 640.567.302
TOPLAM KAYNAKLAR
1.203.264.041 1.154.665.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
10 -6.752.495 -4.951.668
Pazarlama Giderleri
10 0 -602
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
473.209 24.256.047
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-22.831 -153.645
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.302.117 19.150.132
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 22.728.655 757.849
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.426.538 19.907.981
Finansman Gelirleri
11 52.771.630 19.712.858
Finansman Giderleri
12 -70.981.024 -18.534.295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.782.856 21.086.544
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-360.666 -5.735.504
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 0 -3.715.585
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -360.666 -2.019.919
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.143.522 15.351.040
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.143.522 15.351.040
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-64.411 -1
Ana Ortaklık Payları
-2.079.111 15.351.041
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
103.747 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
103.747 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -25.937 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
129.684 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
103.747 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.039.775 15.351.040
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-64.411 -1
Ana Ortaklık Payları
-1.975.364 15.351.041http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606398


BIST
18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4194 7,4228 % 0,95  
Euro 8,9594 8,9752 % 0,21  
Sterlin 10,3219 10,3737 % 0,52  
Frank 8,1269 8,1758 % 0,55  
Riyal 1,9731 1,9829 % 0,94  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.725 -44,99  
Altın Gr. 412 412 -6,84  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,27 26,30 -1,07  
Gümüş Gr. 6,27 6,27 -0,21  
B. Petrol 65,07 65,07 -1,05