***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2017 18:46***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.393.300 36.674.580 348.170.904 -36.421.614 633.427.442 -5.078 633.422.364
Transferler
-36.421.614 36.421.614
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
219.675 30.133.628 30.353.303 -147.809 30.205.494
Dönem Karı (Zararı)
30.133.628 0 30.133.628 -147.809 29.985.819
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
219.675 219.675 219.675
Kar Payları
658.545 -14.192.093 -13.533.548 0 -13.533.548
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3.417.090 3.417.090
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.173.625 37.333.125 297.557.197 30.133.628 650.247.197 3.264.203 653.511.400
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.732.123 37.333.125 297.557.197 18.006.308 637.561.379 3.005.923 640.567.302
Transferler
18.006.308 -18.006.308
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
322.359 24.185.451 24.507.810 -112.466 24.395.344
Dönem Karı (Zararı)
24.185.451 24.185.451 -113.739 24.071.712
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
322.359 322.359 1.273 323.632
Sermaye Arttırımı
1.437.411 1.437.411
Kar Payları
1.978.829 -19.014.065 -17.035.236 -17.035.236
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
4.569 4.569
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.409.764 39.311.954 296.549.440 24.185.451 645.033.953 4.335.437 649.369.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.698.562 75.847.169
Dönem Karı (Zararı)
24.071.712 29.985.819
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-34.932.541 29.863.882
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 1.595.186 1.626.450
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
257.565 -205.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
257.565 24.653
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -230.449
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-273.045 -12.814.344
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -11.183.713 -26.845.770
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 10.910.668 14.031.426
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
50.580.313 55.908.294
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-85.162.644 -19.098.465
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 -574.437 0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-84.588.207 -19.098.465
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.660.989 6.375.162
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -12.295.458
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -12.295.458
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 10.368.039
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -268.927 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
52.926.535 25.503.463
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
38.422 -99.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
38.422 -99.549
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.179.286 1.608.977
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.551.733 1.224.087
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
38.551.733 1.224.087
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.062.545 31.421.659
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19.062.545 31.421.659
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-546.879 -8.651.711
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-546.879 -8.651.711
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.065.706 85.353.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-644.842 -82.711
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-722.302 -9.423.284
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-112.521.082 -1.767.666
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
268.927 4.199
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
268.927 4.199
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -123.921.602 -6.336.377
Alınan Temettüler
19 4.259 0
Alınan Faiz
11.127.334 4.564.512
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.734.883 -81.707.912
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
86.072.880 -2.085.474
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.555.752 -41.294.432
Ödenen Temettüler
0 -13.533.548
Ödenen Faiz
-8.782.245 -11.180.824
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -13.613.634
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.087.637 -7.628.409
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.087.637 -7.628.409
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 143.260.461 168.448.589
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 117.172.824 160.820.180


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 117.287.514 143.318.772
Ticari Alacaklar
455.339 493.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
455.339 493.761
Diğer Alacaklar
20.803.678 17.572.797
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 20.504.834 17.445.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
298.844 127.535
Peşin Ödenmiş Giderler
1.558.636 172.767
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.558.636 172.767
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 397.903 0
Diğer Dönen Varlıklar
304.817 182.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
304.817 182.904
ARA TOPLAM
140.807.887 161.741.001
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
140.807.887 161.741.001
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 63.240 63.240
Diğer Alacaklar
55.935.967 73.561.290
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 55.910.744 73.536.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.223 25.224
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 867.838.015 782.692.423
Maddi Duran Varlıklar
8 163.800.748 46.507.903
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 57.151.623 56.790.416
Peşin Ödenmiş Giderler
26.008 3.963.862
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26.008 3.963.862
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 18.143.717 16.567.899
Diğer Duran Varlıklar
19.387.212 12.777.854
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
19.387.212 12.777.854
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.182.346.530 992.924.887
TOPLAM VARLIKLAR
1.323.154.417 1.154.665.888
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
38.593.825 33.415.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 38.593.825 33.415.809
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 82.016.256 66.091.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 82.016.256 66.091.282
Ticari Borçlar
42.074.619 3.522.888
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 42.074.619 3.522.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
222.749 0
Diğer Borçlar
19.330.624 4.425.934
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 18.515.260 1.825.329
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
815.364 2.600.605
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 0 324.399
Kısa Vadeli Karşılıklar
247.757 821.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
247.757 821.254
ARA TOPLAM
182.485.830 108.601.566
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
182.485.830 108.601.566
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 490.111.311 403.988.437
Uzun Vadeli Karşılıklar
349.572 589.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
349.572 589.207
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
838.314 919.376
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
838.314 919.376
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
491.299.197 405.497.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
673.785.027 514.098.586
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
645.033.953 637.561.379
Ödenmiş Sermaye
11 270.000.000 270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 41.247.788 41.247.788
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
11 -22.850.916 -22.850.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.409.764 -3.732.123
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.409.764 -3.732.123
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.409.764 -3.732.123
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 39.311.954 37.333.125
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
296.549.440 297.557.197
Net Dönem Karı veya Zararı
24.185.451 18.006.308
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.335.437 3.005.923
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
649.369.390 640.567.302
TOPLAM KAYNAKLAR
1.323.154.417 1.154.665.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
12 -19.055.074 -16.442.527 -7.379.112 -5.741.380
Pazarlama Giderleri
12 0 -602 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.379.465 26.341.028 1.540.379 1.729.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.472 -1.760.519 -2.340 -1.453.383
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.683.081 8.137.380 -5.841.073 -5.465.713
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 273.369 12.438.887 184 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 84.588.207 19.098.465 59.817.714 14.743.017
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
68.178.495 39.674.732 53.976.825 9.277.304
Finansman Gelirleri
15 72.501.311 63.057.862 7.581.405 14.003.908
Finansman Giderleri
16 -118.269.083 -66.371.613 -24.823.155 -22.544.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.410.723 36.360.981 36.735.075 737.123
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.660.989 -6.375.162 7.479.664 1.908.431
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 -4.084.127 0 -263.730
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 1.660.989 -2.291.035 7.479.664 2.172.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.071.712 29.985.819 44.214.739 2.645.554
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.071.712 29.985.819 44.214.739 2.645.554
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-113.739 -147.809 -140.599 -147.776
Ana Ortaklık Payları
24.185.451 30.133.628 44.355.338 2.793.330
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
323.632 219.675 -48.859 -162.257
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
425.855 274.594 -12.210 -202.821
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-21.315 0 -43.354 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.315 0 -43.354 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-80.908 -54.919 6.705 40.564
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-85.171 -54.919 2.442 40.564
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
4.263 0 4.263 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
323.632 219.675 -48.859 -162.257
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.395.344 30.205.494 44.165.880 2.483.297
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-112.466 -147.809 -140.641 -147.776
Ana Ortaklık Payları
24.507.810 30.353.303 44.306.521 2.631.073http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640379


BIST
18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4102 7,4166 % 0,87  
Euro 8,9633 8,9853 % 0,32  
Sterlin 10,3025 10,3542 % 0,33  
Frank 8,1357 8,1847 % 0,66  
Riyal 1,9726 1,9825 % 0,92  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.725 -44,60  
Altın Gr. 411 411 -7,88  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,39 26,42 -0,95  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,20  
B. Petrol 65,29 65,29 -0,83