***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

07.11.2016 18:52***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 500.000 -1.195 25.770 21.184 2.352.745 1.058.919 3.957.423 0 3.957.423
Transferler
16 0 0 0 16.668 1.042.251 -1.058.919 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0 0 0 0 0 -376.118 -376.118 0 -376.118
Kar Payları
16 0 0 0 0 -49.939 0 -49.939 0 -49.939
Dönem Sonu Bakiyeler
16 500.000 -1.195 25.770 37.852 3.345.057 -376.118 3.531.366 0 3.531.366
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 500.000 -1.195 25.770 37.852 3.345.057 953.604 4.861.088 0 4.861.088
Transferler
16 0 0 0 15.880 937.724 -953.604 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0 0 0 0 0 315.662 315.662 0 315.662
Kar Payları
16 0 0 0 0 -59.927 0 -59.927 0 -59.927
Dönem Sonu Bakiyeler
16 500.000 -1.195 25.770 53.732 4.222.854 315.662 5.116.823 0 5.116.823


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.732 474.121
Dönem Karı (Zararı)
315.662 -376.118
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.862 533.812
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 603 749
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.839 1.580
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 10.409 59.066
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
137.582 471.420
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-118.312 15.868
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 -119.144 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 832 15.868
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 -20.636 -17.340
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 2.377 2.469
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-255.947 318.855
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.060 -145.465
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.948 102.098
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-295.810 -151.823
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.024 -69.511
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.500 -66.310
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.792 905
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
104.483 648.961
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
73.577 476.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-188 -63
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.657 -2.365
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-69.577 -53.701
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-29.616
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-404 -2.001
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-88.248 -39.292
Alınan Temettüler
13 19.075 14.392
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.816
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-317.394 -373.797
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.292.148 418.881
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.501.591 -672.972
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
10.009 799
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-2.896 0
Ödenen Temettüler
16 -59.927 -49.939
Ödenen Faiz
-117.341 -102.381
Alınan Faiz
62.204 31.815
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-315.239 46.623
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.875 42.305
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-308.364 88.928
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 893.899 773.819
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 585.535 862.747


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 590.708 903.447
Ticari Alacaklar
7 208.119 197.366
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 24 17.486 19.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 190.633 178.139
Diğer Alacaklar
12 1.147 975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.147 975
Türev Araçlar
8 0 11.915
Stoklar
10 1.192.208 1.131.546
Peşin Ödenmiş Giderler
6 103.167 100.980
Diğer Dönen Varlıklar
11 8.635 2.853
ARA TOPLAM
2.103.984 2.349.082
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.103.984 2.349.082
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 71.352 103.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
71.352 103.734
Stoklar
10 441.123 174.059
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 322.949 321.388
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 5.958.728 5.751.336
Maddi Duran Varlıklar
2.012 2.680
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
572 553
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
572 553
Peşin Ödenmiş Giderler
6 92.305 92.468
Diğer Duran Varlıklar
11 83.203 67.209
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.972.244 6.513.427
TOPLAM VARLIKLAR
9.076.228 8.862.509
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 237.398 751.182
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 472.492 149.170
Ticari Borçlar
7 102.727 170.227
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,24 28.330 27.069
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 74.397 143.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.625 1.141
Diğer Borçlar
12 24.931 15.606
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
24.931 15.606
Türev Araçlar
8 225 4.195
Ertelenmiş Gelirler
6 87.194 259.735
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
720 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 15.293 21.255
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.293 21.255
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 8.563 5.618
ARA TOPLAM
951.168 1.378.129
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
951.168 1.378.129
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.012.840 1.905.001
Ertelenmiş Gelirler
6 994.566 717.542
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 831 749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
831 749
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.008.237 2.623.292
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.959.405 4.001.421
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.116.823 4.861.088
Ödenmiş Sermaye
16 500.000 500.000
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -1.195 -1.195
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
53.732 37.852
Yasal Yedekler
16 53.732 37.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 4.222.854 3.345.057
Net Dönem Karı veya Zararı
16 315.662 953.604
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.116.823 4.861.088
TOPLAM KAYNAKLAR
9.076.228 8.862.509


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 514.573 328.501 214.185 113.266
Satışların Maliyeti
17 -214.386 -107.155 -98.400 -32.920
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
300.187 221.346 115.785 80.346
BRÜT KAR (ZARAR)
300.187 221.346 115.785 80.346
Genel Yönetim Giderleri
18 -24.005 -20.150 -8.306 -6.684
Pazarlama Giderleri
18 -6.825 -6.410 -2.374 -1.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 132.713 16.986 2.706 -1.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -7.262 -6.844 -1.420 -1.911
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
394.808 204.928 106.391 68.809
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 20.636 17.340 6.708 5.144
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
415.444 222.268 113.099 73.953
Finansman Gelirleri
21 59.368 39.030 2.811 17.971
Finansman Giderleri
21 -156.773 -634.947 -108.464 -308.671
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
318.039 -373.649 7.446 -216.747
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.377 -2.469 -733 -835
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.377 -2.469 -733 -835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
315.662 -376.118 6.713 -217.582
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
315.662 -376.118 6.713 -217.582
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
315.662 -376.118 6.713 -217.582
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,63132400 -0,75223600 0,01342600 -0,43516400
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
315.662 -376.118 6.713 -217.582
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
315.662 -376.118 6.713 -217.582http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566711


BIST
18:051.378
Değişim :  0,18% |  2,46
Açılış :  1.380  
Önceki Kapanış :  1.376  
En Yüksek
1.386
En Düşük
1.353
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALCAR 369,60 89.781.040 % 10,00  
MTRKS 49,56 6.787.688 % 9,99  
QUAGR 21,90 1.238.533 % 9,99  
TKURU 368,20 4.719.138 % 9,98  
DERHL 7,72 21.441.906 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1037 8,1107 % 0,06  
Euro 9,6960 9,7088 % 0,12  
Sterlin 11,1251 11,1809 % -0,37  
Frank 8,7776 8,8305 % -0,27  
Riyal 2,1570 2,1678 % -0,44  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.747 1,82  
Altın Gr. 455 455 1,30  
Cumhuriyet 3.029 3.075 23,00  
Tam 3.016 3.094 25,35  
Yarım 1.458 1.496 12,26  
Çeyrek 731 748 6,13  
Gümüş.Ons 25,32 25,36 0,00  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 -0,01  
B. Petrol 64,00 64,00 0,04