***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2018 23:46***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 -1.195 25.770 37.852 3.345.057 953.604 4.861.088 4.861.088
Transferler
15.880 937.724 -953.604
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.172.384 1.172.384 1.172.384
Sermaye Arttırımı
4 4 4
Kar Payları
-59.927 -59.927 -59.927
Dönem Sonu Bakiyeler
500.004 -1.195 25.770 53.732 4.222.854 1.172.384 5.973.549 5.973.549
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.004 -1.195 2.570 53.732 4.222.854 1.172.384 5.973.549 5.973.549
Transferler
11.421 1.160.963 -1.172.384
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
455.108 455.108 455.108
Sermaye Arttırımı
499.996 -499.996
Kar Payları
-50.000 -50.000 -50.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -1.195 25.770 65.153 4.833.821 455.108 6.378.657 6.378.657


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.667 168.571
Dönem Karı (Zararı)
455.108 1.172.384
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
455.108 1.172.384
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-45.592 -721.989
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.312 760
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7 156 4.535
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 128.331 69.058
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
207.829 535.908
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-377.024 -1.309.122
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8 -374.050 -1.310.797
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.974 1.675
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-6.196 -25.845
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.717
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-348.067 -279.288
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
66.541 20.612
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-422.915 -425.428
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
42.643 5.248
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.038 -28.965
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.858 13.266
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
22.564 176.669
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.720 -40.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-36.720 -40.690
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
61.449 171.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-421 -179
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-361 -2.357
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-143.327 -106.051
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.493 -1.057
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -154.595 -124.069
Alınan Temettüler
12 18.761 19.075
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
177.388 -463.804
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.651.296 2.401.739
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.392.706 -2.726.117
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
26.950 12.193
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-23.450 -2.896
Ödenen Temettüler
-50.000 -59.927
Ödenen Faiz
-97.922 -164.616
Alınan Faiz
63.220 75.820
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.728 -401.284
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-6.510 14.386
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 88.218 -386.898
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 507.001 893.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 595.219 507.001


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 602.432 511.204
Ticari Alacaklar
7 172.631 205.256
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 23 3.882 10.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 168.749 195.090
Diğer Alacaklar
11 1.642 1.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.642 1.221
Türev Araçlar
1.198
Stoklar
9 1.624.998 1.066.462
Peşin Ödenmiş Giderler
6 52.555 96.466
Diğer Dönen Varlıklar
10 147.226 19.475
ARA TOPLAM
2.601.484 1.901.282
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.601.484 1.901.282
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 33.498 70.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
33.498 70.926
Stoklar
9 137.135
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 315.593 328.158
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 8.282.529 7.753.884
Maddi Duran Varlıklar
9.416 2.962
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
295 568
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
295 568
Peşin Ödenmiş Giderler
6 93.002 91.734
Diğer Duran Varlıklar
10 91.031
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.734.333 8.476.398
TOPLAM VARLIKLAR
11.335.817 10.377.680
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 469.671 144.096
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 396.372 1.104.235
Ticari Borçlar
7 119.224 141.262
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 23 11.171 31.020
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 108.053 110.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.496 2.087
Diğer Borçlar
11 35.278 33.420
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
35.278 33.420
Türev Araçlar
277 4.450
Ertelenmiş Gelirler
6 1.176.510 935.496
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
360
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 10.527 15.508
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.527 15.508
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 5.172 5.871
ARA TOPLAM
2.215.527 2.386.785
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.215.527 2.386.785
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.740.433 1.798.097
Ertelenmiş Gelirler
6 218.450
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.200 799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.200 799
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.741.633 2.017.346
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.957.160 4.404.131
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.378.657 5.973.549
Ödenmiş Sermaye
15 1.000.000 500.004
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -1.195 -1.195
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
65.153 53.732
Yasal Yedekler
15 65.153 53.732
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 4.833.821 4.222.854
Net Dönem Karı veya Zararı
15 455.108 1.172.384
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.378.657 5.973.549
TOPLAM KAYNAKLAR
11.335.817 10.377.680


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 780.140 665.677
Satışların Maliyeti
16 -271.486 -273.417
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
508.654 392.260
BRÜT KAR (ZARAR)
508.654 392.260
Genel Yönetim Giderleri
17 -44.913 -43.343
Pazarlama Giderleri
17 -11.051 -9.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 393.425 1.323.830
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.754 -10.432
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
844.361 1.652.884
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 30.161 25.845
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
874.522 1.678.729
Finansman Gelirleri
20 67.229 72.972
Finansman Giderleri
20 -486.643 -576.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
455.108 1.175.101
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.717
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
455.108 1.172.384
DÖNEM KARI (ZARARI)
455.108 1.172.384
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
455.108 1.172.384
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 0,46000000 1,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
455.108 1.172.384
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
455.108 1.172.384http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664378


BIST18:051.408
Değişim :  0,03% |  0,38
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR 360.855,00 360.855 % 10,00  
SONME 39,70 4.560.458 % 9,97  
QUAGR 29,12 193.153.535 % 9,97  
SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
DOBUR 20,34 2.575.037 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0604 8,0614 % 0,68  
Euro 9,6692 9,6770 % 0,74  
Sterlin 11,1278 11,1836 % 1,11  
Frank 8,7320 8,7846 % 0,94  
Riyal 2,1439 2,1546 % 0,68  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 13,27  
Altın Gr. 460 460 5,91  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,94 25,97 0,11  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,07  
B. Petrol 66,71 66,71 -0,23