***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2019 19:51***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -1.195 25.770 65.153 4.833.821 455.108 6.378.657 6.378.657
Transferler
9.102 446.006 -455.108
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.042.424 -1.042.424 -1.042.424
Kar Payları
-50.000 -50.000 -50.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3 -2.035 -2.035 -2.035
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -3.230 25.770 74.255 5.229.827 -1.042.424 5.284.198 5.284.198
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.287.204 7.613.718 7.613.718
Transferler
1.287.204 -1.287.204
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.825 -61.825 -61.825
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3 -1.369 -1.369 -1.369
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.031 -61.825 7.550.524 7.550.524


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
223.350 314.645
Dönem Karı (Zararı)
-61.825 -1.042.424
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
349.791 1.697.268
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 11.616 23.178
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 304.656 227.810
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
63.914 1.446.771
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 20.316
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 20.316
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -30.705 -21.710
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
310 903
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-67.646 -338.446
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
63.460 17.446
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
44.902 305.499
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.442 18.664
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.209 -18.248
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-145.539 222.570
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-16.130 -1.022.919
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
428 138.542
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
428 138.542
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
220.320 316.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-265 -99
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.295 -1.654
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.787 -80.033
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4.787 -387
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.384
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -55.106 -99.032
Alınan Temettüler
3 29.148 19.386
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
398.246 -112.734
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.431.370 736.267
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.814.321 -628.782
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 72
Ödenen Temettüler
0 -50.000
Ödenen Faiz
-248.537 -224.839
Alınan Faiz
29.734 54.548
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
606.809 121.878
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
13.859 110.667
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
620.668 232.545
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 203.140 595.219
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 823.808 827.764


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 824.713 204.337
Ticari Alacaklar
8 113.504 174.151
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 12.873 30.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
100.631 143.451
Diğer Alacaklar
192 3.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
192 3.105
Stoklar
10 1.174.687 1.261.004
Peşin Ödenmiş Giderler
7 11.079 14.275
Diğer Dönen Varlıklar
13.424 13.852
ARA TOPLAM
2.137.599 1.670.724
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.137.599 1.670.724
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8 3.348 10.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.348 10.661
Diğer Alacaklar
9.176 9.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.176 9.293
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 348.613 348.425
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 10.192.255 10.143.533
Maddi Duran Varlıklar
81.775 86.740
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
928 1.060
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
928 1.060
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.757 4.003
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.639.852 10.603.715
TOPLAM VARLIKLAR
12.777.451 12.274.439
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 773.415 258.038
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.070.031 1.685.608
Ticari Borçlar
8 81.037 99.246
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 21.953 30.078
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
59.084 69.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.866 1.818
Diğer Borçlar
22.229 28.772
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
22.229 28.772
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 81.454 97.584
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.923 9.807
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 16.923 9.807
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 47.818 175.973
ARA TOPLAM
2.094.773 2.356.846
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.094.773 2.356.846
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.130.972 2.250.389
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.182 1.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.182 1.182
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
7 0 52.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.132.154 2.303.875
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.226.927 4.660.721
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.550.524 7.613.718
Ödenmiş Sermaye
12 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.707 -3.338
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.255 74.255
Yasal Yedekler
74.255 74.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.517.031 5.229.827
Net Dönem Karı veya Zararı
-61.825 1.287.204
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.550.524 7.613.718
TOPLAM KAYNAKLAR
12.777.451 12.274.439


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 692.071 1.668.432 257.448 340.542
Satışların Maliyeti
13 -216.661 -935.663 -89.993 -205.248
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
475.410 732.769 167.455 135.294
BRÜT KAR (ZARAR)
475.410 732.769 167.455 135.294
Genel Yönetim Giderleri
14 -44.483 -31.878 -14.956 -9.198
Pazarlama Giderleri
14 -2.843 -4.552 -1.203 -990
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.227 107.383 12.620 77.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.818 -10.203 -69 -3.103
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
440.493 793.519 163.847 199.527
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 30.705 21.710 10.253 4.439
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
471.198 815.229 174.100 203.966
Finansman Gelirleri
15 29.442 51.663 7.811 22.095
Finansman Giderleri
15 -562.465 -1.909.316 -46.419 -1.200.365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-61.825 -1.042.424 135.492 -974.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-61.825 -1.042.424 135.492 -974.304
DÖNEM KARI (ZARARI)
-61.825 -1.042.424 135.492 -974.304
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-61.825 -1.042.424 135.492 -974.304
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,06000000 -1,04000000 0,14000000 -0,97000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-61.825 -1.042.424 135.492 -974.304
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-61.825 -1.042.424 135.492 -974.304http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797374


BIST18:051.378
Değişim :  0,18% |  2,46
Açılış :  1.380  
Önceki Kapanış :  1.376  
En Yüksek
1.386
En Düşük
1.353
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALCAR 369,60 89.781.040 % 10,00  
MTRKS 49,56 6.787.688 % 9,99  
QUAGR 21,90 1.238.533 % 9,99  
TKURU 368,20 4.719.138 % 9,98  
DERHL 7,72 21.441.906 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1059 8,1129 % 0,09  
Euro 9,6890 9,7060 % 0,09  
Sterlin 11,1251 11,1809 % -0,37  
Frank 8,7776 8,8305 % -0,27  
Riyal 2,1570 2,1678 % -0,44  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.746 1.746 0,60  
Altın Gr. 455 455 1,30  
Cumhuriyet 3.029 3.075 23,00  
Tam 3.016 3.094 25,35  
Yarım 1.458 1.496 12,26  
Çeyrek 731 748 6,13  
Gümüş.Ons 25,33 25,36 0,00  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 -0,00  
B. Petrol 63,96 63,96 0,00