***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2020 18:28***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.288.139 7.614.653 7.614.653
Transferler
1.288.139 -1.288.139 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-143.950 -143.950 -143.950
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-821 -821 -821
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -4.159 25.770 74.255 6.517.966 -143.950 7.469.882 7.469.882
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.966 865.662 8.478.946 8.478.946
Transferler
865.662 -865.662 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.966 -106.966 -106.966
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.123 -1.123 -1.123
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.830 25.770 74.255 7.383.628 -105.966 8.371.857 8.371.857


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
298.648 110.275
Dönem Karı (Zararı)
-105.966 -143.950
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
359.814 284.210
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
263 93
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 4.105 8.169
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 188.592 82.027
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
174.126 202.929
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -7.272 -9.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
43.405 -29.886
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.687 13.987
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.318 -9.374
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
87.526 -22.576
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-17.745 610
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.757 -18.304
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.339 8.996
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
4.261 -13.464
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.828 10.239
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
297.253 110.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
1.395 -99
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.204 -3.926
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -375
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
885 266
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -40.523 -10.898
Alınan Temettüler
3 9.434 7.081
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-503.645 78.779
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
762.555 722.058
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.004.954 -568.610
Ödenen Faiz
-277.399 -82.249
Alınan Faiz
16.153 7.580
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-235.201 185.128
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 1.704
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -235.201 186.832
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 733.346 202.684
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 498.145 389.516


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 499.309 738.885
Ticari Alacaklar
8 115.195 115.683
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19.874 22.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
95.321 93.182
Diğer Alacaklar
56 124
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
56 124
Stoklar
10 1.017.633 1.105.159
Peşin Ödenmiş Giderler
7 28.337 18.715
Diğer Dönen Varlıklar
11.197 12.071
ARA TOPLAM
1.671.727 1.990.637
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.671.727 1.990.637
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
484 484
Ticari Alacaklar
8 4.185 2.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.185 2.003
Diğer Alacaklar
3.040 9.290
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.040 9.290
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 390.889 394.174
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 11.331.155 11.290.632
Maddi Duran Varlıklar
21.280 22.375
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
599 652
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
599 652
Peşin Ödenmiş Giderler
7 10.576 3.842
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.762.208 11.723.452
TOPLAM VARLIKLAR
13.433.935 13.714.089
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 412.975 163.233
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.297.976 1.788.539
Ticari Borçlar
8 89.092 126.849
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
49.503 54.540
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
39.589 72.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.919 1.524
Diğer Borçlar
16.607 21.946
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.607 21.946
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 85.990 81.729
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.690 14.578
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18.690 14.578
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 12.870 5.916
ARA TOPLAM
1.937.119 2.204.314
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.937.119 2.204.314
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.123.947 3.029.817
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.009 1.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.009 1.009
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
3 3
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.124.959 3.030.829
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.062.078 5.235.143
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.371.857 8.478.946
Ödenmiş Sermaye
12 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.830 -4.707
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.255 74.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.383.628 6.517.966
Net Dönem Karı veya Zararı
-105.966 865.662
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.371.857 8.478.946
TOPLAM KAYNAKLAR
13.433.935 13.714.089


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 331.425 205.203
Satışların Maliyeti
13 -137.112 -53.522
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
194.313 151.681
BRÜT KAR (ZARAR)
194.313 151.681
Genel Yönetim Giderleri
14 -9.599 -14.442
Pazarlama Giderleri
14 -7.468 -746
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.487 3.113
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.314 -2.409
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
176.419 137.197
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 7.272 9.008
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
183.691 146.205
Finansman Gelirleri
15 11.778 7.496
Finansman Giderleri
15 -301.435 -297.651
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-105.966 -143.950
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-105.966 -143.950
DÖNEM KARI (ZARARI)
-105.966 -143.950
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-105.966 -143.950
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 16 -0,11000000 -0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-105.966 -143.950
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-105.966 -143.950http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849988


BIST
18:051.408
Değişim :  0,03% |  0,38
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR 360.855,00 360.855 % 10,00  
SONME 39,70 4.560.458 % 9,97  
QUAGR 29,12 193.153.535 % 9,97  
SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
DOBUR 20,34 2.575.037 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0604 8,0614 % 0,68  
Euro 9,6692 9,6770 % 0,74  
Sterlin 11,1278 11,1836 % 1,11  
Frank 8,7320 8,7846 % 0,94  
Riyal 2,1439 2,1546 % 0,68  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 13,27  
Altın Gr. 460 460 5,91  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,94 25,97 0,11  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,07  
B. Petrol 66,71 66,71 -0,23