***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2020 18:29***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.287.204 7.613.718 7.613.718
Transferler
1.287.204 -1.287.204 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-143.803 -143.803 -143.803
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-821 -821 -821
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -4.159 25.770 74.255 6.517.031 -143.803 7.469.094 7.469.094
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.031 865.790 8.478.139 8.478.139
Transferler
865.790 -865.790 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.701 -105.701 -105.701
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.123 -1.123 -1.123
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.830 25.770 74.255 7.382.821 -105.701 8.371.315 8.371.315


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
301.136 109.972
Dönem Karı (Zararı)
-105.701 -143.803
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
359.850 284.241
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
263 93
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.096 8.549
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 188.637 81.678
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
174.126 202.929
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -7.272 -9.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
45.604 -30.367
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.170 15.672
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.284 -9.375
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
87.526 -22.576
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-16.925 630
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.831 -19.118
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.286 8.913
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.083 -14.576
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.923 10.063
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
299.753 110.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
1.383 -99
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.070 -3.968
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.019 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -151
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -40.523 -10.898
Alınan Temettüler
3 9.434 7.081
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-506.332 78.776
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
762.555 722.058
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.007.604 -568.610
Ödenen Faiz
-277.436 -82.252
Alınan Faiz
16.153 7.580
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-235.266 184.780
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 1.704
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -235.266 186.484
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 733.572 203.140
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 498.306 389.624


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 499.470 739.111
Ticari Alacaklar
8 116.285 116.289
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19.332 22.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
96.953 94.235
Diğer Alacaklar
103 137
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
103 137
Stoklar
10 1.017.633 1.105.159
Peşin Ödenmiş Giderler
7 30.912 22.111
Diğer Dönen Varlıklar
13.426 12.282
ARA TOPLAM
1.677.829 1.995.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.677.829 1.995.089
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8 4.185 2.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.185 2.003
Diğer Alacaklar
3.040 9.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.040 9.290
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 390.889 394.174
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 11.308.417 11.267.894
Maddi Duran Varlıklar
45.608 46.820
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
891 961
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
891 961
Peşin Ödenmiş Giderler
7 10.577 3.842
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.763.607 11.724.984
TOPLAM VARLIKLAR
13.441.436 13.720.073
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 412.975 165.883
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.297.976 1.788.539
Ticari Borçlar
8 95.499 128.330
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
48.960 54.141
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
46.539 74.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.943 1.560
Diğer Borçlar
17.085 22.371
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.085 22.371
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 87.062 83.979
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.690 14.578
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18.690 14.578
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 12.935 5.868
ARA TOPLAM
1.945.165 2.211.108
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.945.165 2.211.108
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.123.947 3.029.817
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.009 1.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.009 1.009
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.124.956 3.030.826
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.070.121 5.241.934
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.371.315 8.478.139
Ödenmiş Sermaye
12 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.830 -4.707
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.255 74.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.382.821 6.517.031
Net Dönem Karı veya Zararı
-105.701 865.790
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.371.315 8.478.139
TOPLAM KAYNAKLAR
13.441.436 13.720.073


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 332.378 206.308
Satışların Maliyeti
13 -137.625 -54.445
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
194.753 151.863
BRÜT KAR (ZARAR)
194.753 151.863
Genel Yönetim Giderleri
14 -9.698 -14.510
Pazarlama Giderleri
14 -7.468 -746
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.515 3.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.325 -2.395
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
176.777 137.365
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 7.272 9.008
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
184.049 146.373
Finansman Gelirleri
15 11.778 7.496
Finansman Giderleri
15 -301.528 -297.672
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-105.701 -143.803
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-105.701 -143.803
DÖNEM KARI (ZARARI)
-105.701 -143.803
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-105.701 -143.803
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,11000000 -0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-105.701 -143.803
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-105.701 -143.803http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849990


BIST
18:051.408
Değişim :  0,03% |  0,38
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR 360.855,00 360.855 % 10,00  
SONME 39,70 4.560.458 % 9,97  
QUAGR 29,12 193.153.535 % 9,97  
SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
DOBUR 20,34 2.575.037 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0604 8,0614 % 0,68  
Euro 9,6692 9,6770 % 0,74  
Sterlin 11,1278 11,1836 % 1,11  
Frank 8,7320 8,7846 % 0,94  
Riyal 2,1439 2,1546 % 0,68  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 13,27  
Altın Gr. 460 460 5,91  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,94 25,97 0,11  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,07  
B. Petrol 66,71 66,71 -0,23  
Seans Raporu 18:05
daha fazla