***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2017 21:21***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 500.000 -1.195 25.770 21.184 2.352.745 1.058.919 3.957.423
Transferler
17 0 0 0 16.668 1.042.251 -1.058.919 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 0 0 0 0 953.604 953.604
Kar Payları
17 0 0 0 0 -49.939 0 -49.939
Dönem Sonu Bakiyeler
17 500.000 -1.195 25.770 37.852 3.345.057 953.604 4.861.088 0 4.861.088
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 500.000 -1.195 25.770 37.852 3.345.057 953.604 4.861.088 0 4.861.088
Transferler
17 0 0 0 15.880 937.724 -953.604 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 0 0 0 0 1.172.384 1.172.384 1.172.384
Sermaye Arttırımı
17 4 0 0 0 0 0 4 4
Kar Payları
17 0 0 0 0 -59.927 0 0 -59.927
Dönem Sonu Bakiyeler
17 500.004 -1.195 25.770 53.732 4.222.854 1.172.384 5.973.549 0 5.973.549


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
168.571 558.522
Dönem Karı (Zararı)
1.172.384 953.604
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-721.989 -610.792
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 760 1.071
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.535 19.266
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 69.058 66.931
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
535.908 339.266
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.309.122 -990.295
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.310.797 -1.001.470
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.675 11.175
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 -25.845 -50.139
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 2.717 3.108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-279.288 219.843
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.612 -186.031
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-425.428 -191.880
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.248 -60.647
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.965 -49.816
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
176.669 572.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.424 135.891
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-40.690 129.907
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13.266 5.984
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
171.107 562.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-179 -208
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.357 -3.925
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-106.051 -67.999
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -29.616
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.057 -2.199
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-124.069 -53.392
Alınan Temettüler
14 19.075 14.392
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 2.816
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-463.804 -387.945
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.401.739 447.293
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.726.117 -691.062
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
12.193 799
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-2.896 -10.487
Ödenen Temettüler
17 -59.927 -49.939
Ödenen Faiz
-164.616 -134.902
Alınan Faiz
75.820 50.353
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-401.284 102.578
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
14.386 17.502
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-386.898 120.080
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 893.899 773.819
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 507.001 893.899


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 511.204 903.447
Ticari Alacaklar
7 205.256 197.366
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 25 10.166 19.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 195.090 178.139
Diğer Alacaklar
13 1.221 975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.221 975
Türev Araçlar
8 1.198 11.915
Stoklar
10 1.066.462 1.131.546
Peşin Ödenmiş Giderler
6 96.466 100.980
Diğer Dönen Varlıklar
12 19.475 2.853
ARA TOPLAM
1.901.282 2.349.082
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.901.282 2.349.082
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 70.926 103.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
70.926 103.734
Stoklar
10 137.135 174.059
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 328.158 321.388
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 7.753.884 5.751.336
Maddi Duran Varlıklar
11 2.962 2.680
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
568 553
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
568 553
Peşin Ödenmiş Giderler
6 91.734 92.468
Diğer Duran Varlıklar
12 91.031 67.209
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.476.398 6.513.427
TOPLAM VARLIKLAR
10.377.680 8.862.509
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 144.096 751.182
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.104.235 149.170
Ticari Borçlar
7 141.262 170.227
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 25 31.020 27.069
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 110.242 143.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.087 1.141
Diğer Borçlar
13 33.420 15.606
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
33.420 15.606
Türev Araçlar
8 4.450 4.195
Ertelenmiş Gelirler
6 935.496 259.735
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
360 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 15.508 21.255
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.508 21.255
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 5.871 5.618
ARA TOPLAM
2.386.785 1.378.129
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.386.785 1.378.129
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.798.097 1.905.001
Ertelenmiş Gelirler
6 218.450 717.542
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 799 749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
799 749
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.017.346 2.623.292
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.404.131 4.001.421
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.973.549 4.861.088
Ödenmiş Sermaye
17 500.004 500.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -1.195 -1.195
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
53.732 37.852
Yasal Yedekler
17 53.732 37.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 4.222.854 3.345.057
Net Dönem Karı veya Zararı
17 1.172.384 953.604
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.973.549 4.861.088
TOPLAM KAYNAKLAR
10.377.680 8.862.509


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 665.677 628.038
Satışların Maliyeti
18 -273.417 -250.444
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
392.260 377.594
BRÜT KAR (ZARAR)
392.260 377.594
Genel Yönetim Giderleri
19 -39.037 -27.028
Pazarlama Giderleri
19 -9.431 -8.055
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.323.830 1.025.661
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -14.738 -13.220
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.652.884 1.354.952
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 25.845 50.139
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.678.729 1.405.091
Finansman Gelirleri
22 72.972 58.571
Finansman Giderleri
22 -576.600 -506.950
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.175.101 956.712
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.717 -3.108
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.717 -3.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.172.384 953.604
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.172.384 953.604
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.172.384 953.604
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faal.Pay Başına Kazanç 23 2,34000000 1,91000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.172.384 953.604
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.172.384 953.604http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589014


BIST18:051.378
Değişim :  0,18% |  2,46
Açılış :  1.380  
Önceki Kapanış :  1.376  
En Yüksek
1.386
En Düşük
1.353
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALCAR 369,60 89.781.040 % 10,00  
MTRKS 49,56 6.787.688 % 9,99  
QUAGR 21,90 1.238.533 % 9,99  
TKURU 368,20 4.719.138 % 9,98  
DERHL 7,72 21.441.906 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1046 8,1173 % 0,14  
Euro 9,6941 9,7118 % 0,15  
Sterlin 11,1251 11,1809 % -0,37  
Frank 8,7776 8,8305 % -0,27  
Riyal 2,1570 2,1678 % -0,44  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.746 1.747 1,13  
Altın Gr. 455 455 1,30  
Cumhuriyet 3.029 3.075 23,00  
Tam 3.016 3.094 25,35  
Yarım 1.458 1.496 12,26  
Çeyrek 731 748 6,13  
Gümüş.Ons 25,33 25,37 0,01  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 -0,00  
B. Petrol 64,01 64,01 0,05