***TRGYO***TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

09.05.2016 17:49***TRGYO***TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 2,386,670 2,349,082
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 893,395 903,447
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 7 200,287 197,366
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7,24 18,607 19,227
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 181,680 178,139
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 12 1,063 975
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1,063 975
Türev Araçlar
Stoklar 10 1,177,515 1,131,546
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 6 108,392 100,980
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Finansal Varlıklar 8 0 11,915
Diğer Dönen Varlıklar 11 6,018 2,853
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 6,603,554 6,513,427
Finansal Yatırımlar
Stoklar 10 237,175 174,059
Ticari Alacaklar 7 92,774 103,734
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 92,774 103,734
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 13 322,862 321,388
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 5,780,648 5,751,336
Maddi Duran Varlıklar 2,534 2,680
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 590 553
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 590 553
Peşin Ödenmiş Giderler 6 92,227 92,468
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar 11 74,744 67,209
TOPLAM VARLIKLAR 8,990,224 8,862,509

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1,501,237 1,378,129
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 692,294 751,182
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 335,607 149,170
Diğer Finansal Yükümlülükler 8 971 4,195
Ticari Borçlar 7 179,865 170,227
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7,24 29,733 27,069
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 150,132 143,158
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1,149 1,141
Diğer Borçlar 12 19,979 15,606
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19,979 15,606
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 940 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 14 17,107 21,255
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17,107 21,255
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11 6,874 5,618
Ertelenmiş Gelirler 6 246,451 259,735
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2,493,527 2,623,292
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 1,680,790 1,905,001
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 6 811,977 717,542
Uzun Vadeli Karşılıklar 14 760 749
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 760 749
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 4,995,460 4,861,088
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4,995,460 4,861,088
Ödenmiş Sermaye 16 500,000 500,000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-) 16 -1,195 -1,195
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16 25,770 25,770
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 37,852 37,852
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16 4,298,661 3,345,057
Net Dönem Karı/Zararı 16 134,372 953,604
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 8,990,224 8,862,509


Finansal Durum Tablosu-Konsolide Olmayan
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 2,394,247 2,345,247
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 893,381 900,733
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 216,728 196,857
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7,23 35,669 19,231
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 181,059 177,626
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 1,058 972
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12 1,058 972
Türev Araçlar
Stoklar 10 1,177,515 1,131,546
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 6 101,199 100,424
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 11 4,366 2,800
Diğer Finansal Varlıklar 8 0 11,915
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 5,990,082 5,917,842
Finansal Yatırımlar 120,608 120,544
Maliyet Değeri İle Ölüçülenler 13 120,608 120,544
Stoklar 10 237,175 174,059
Ticari Alacaklar 92,774 103,734
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 92,774 103,734
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 5,370,027 5,357,250
Maddi Duran Varlıklar 1,944 2,026
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 583 552
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 583 552
Peşin Ödenmiş Giderler 6 92,227 92,468
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar 11 74,744 67,209
TOPLAM VARLIKLAR 8,384,329 8,263,089

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1,495,493 1,378,171
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 692,294 751,182
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 335,607 149,170
Diğer Finansal Yükümlülükler 8 971 4,195
Ticari Borçlar 175,945 171,420
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7,23 28,927 29,888
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 147,018 141,532
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 974 962
Diğer Borçlar 19,384 15,509
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12 19,384 15,509
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 14 17,107 21,255
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17,107 21,255
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11 6,760 4,743
Ertelenmiş Gelirler 6 246,451 259,735
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2,493,414 2,623,183
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 1,680,790 1,905,001
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 6 811,977 717,542
Uzun Vadeli Karşılıklar 647 640
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 647 640
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 4,395,422 4,261,735
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4,395,422 4,261,735
Ödenmiş Sermaye 16 500,000 500,000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-) 16 -1,195 -1,195
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16 25,770 25,770
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 37,852 37,852
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16 3,699,308 2,839,426
Net Dönem Karı/Zararı 16 133,687 859,882
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 8,384,329 8,263,089http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=531336


BIST
18:051.378
Değişim :  0,18% |  2,46
Açılış :  1.380  
Önceki Kapanış :  1.376  
En Yüksek
1.386
En Düşük
1.353
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALCAR 369,60 89.781.040 % 10,00  
MTRKS 49,56 6.787.688 % 9,99  
QUAGR 21,90 1.238.533 % 9,99  
TKURU 368,20 4.719.138 % 9,98  
DERHL 7,72 21.441.906 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1199 8,1246 % -0,31  
Euro 9,7003 9,7096 % -0,07  
Sterlin 11,1349 11,1907 % -0,29  
Frank 8,7866 8,8396 % -0,17  
Riyal 2,1606 2,1714 % -0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.743 1.744 10,60  
Altın Gr. 456 456 1,75  
Cumhuriyet 3.029 3.075 23,00  
Tam 3.016 3.094 25,35  
Yarım 1.458 1.496 12,26  
Çeyrek 731 748 6,13  
Gümüş.Ons 25,35 25,38 0,56  
Gümüş Gr. 6,62 6,63 0,12  
B. Petrol 63,83 63,83 0,55