***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

03.05.2021 18:16***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 861.053 0 20.714 28.008 0 0 1.215.276 701.645 0 5.666.896 0 5.666.896
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -826.726 0 0 0 23.468 0 229.066 74.439 0 -499.753 0 -499.753
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 -826.726 0 0 0 23.468 0 229.066 74.439 0 -499.753 0 -499.753
Yeni Bakiye
2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 34.327 0 20.714 28.008 23.468 0 1.444.342 776.084 0 5.167.143 0 5.167.143
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -1.633 0 5.042 -174.757 -2.586 0 0 0 153.736 -20.198 0 -20.198
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.870 -74.439 0 2.431 0 2.431
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 32.694 0 25.756 -146.749 20.882 0 2.222.857 0 153.736 5.149.376 0 5.149.376
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 50.809 1.664 70.966 0 39.852 74.928 110.894 0 2.222.240 732.829 0 6.104.556 0 6.104.556
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 0 0 374 50.809 1.664 70.966 0 39.852 74.928 110.894 0 2.222.240 732.829 0 6.104.556 0 6.104.556
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 757 0 6.025 -210.644 -16.476 0 0 0 225.907 5.569 0 5.569
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 660.501 -732.829 0 -73.283 0 -73.283
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73.283 0 -73.283 0 -73.283
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 620.501 -619.546 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 49.854 1.664 71.723 0 45.877 -135.716 94.418 0 2.882.741 0 225.907 6.036.842 0 6.036.842


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.074.182 70.074.639 78.148.821 6.358.023 60.441.052 66.799.075
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 471.405 4.870.998 5.342.403 356.059 4.582.781 4.938.840
Teminat Mektupları
309.531 1.635.169 1.944.700 356.059 1.730.105 2.086.164
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
309.531 1.635.169 1.944.700 356.059 1.730.105 2.086.164
Banka Kredileri
0 98.667 98.667 0 170.915 170.915
İthalat Kabul Kredileri
0 98.667 98.667 0 170.915 170.915
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
161.874 3.137.162 3.299.036 0 2.681.761 2.681.761
Belgeli Akreditifler
161.874 3.137.162 3.299.036 0 2.681.761 2.681.761
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 620.988 6.236.957 6.857.945 674.463 5.268.401 5.942.864
Cayılamaz Taahhütler
126.374 592.340 718.714 124.557 553.859 678.416
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
16.474 132.486 148.960 9.512 90.579 100.091
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
4.060 131.556 135.616 0 127.172 127.172
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
105.840 328.298 434.138 115.045 336.108 451.153
Cayılabilir Taahhütler
494.614 5.644.617 6.139.231 549.906 4.714.542 5.264.448
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
494.614 5.644.617 6.139.231 549.906 4.714.542 5.264.448
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 6.981.789 58.966.684 65.948.473 5.327.501 50.589.870 55.917.371
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 22.137.069 22.137.069 0 19.840.766 19.840.766
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 22.137.069 22.137.069 0 19.840.766 19.840.766
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.981.789 36.829.615 43.811.404 5.327.501 30.749.104 36.076.605
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.176.268 1.346.478 2.522.746 551.948 799.850 1.351.798
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
576.861 684.737 1.261.598 283.382 393.739 677.121
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
599.407 661.741 1.261.148 268.566 406.111 674.677
Para ve Faiz Swap İşlemleri
5.757.391 35.168.995 40.926.386 4.632.583 29.814.290 34.446.873
Swap Para Alım İşlemleri
316.866 9.281.890 9.598.756 264.164 6.861.632 7.125.796
Swap Para Satım İşlemleri
5.102.303 3.891.643 8.993.946 4.368.419 2.503.402 6.871.821
Swap Faiz Alım İşlemleri
169.111 10.997.731 11.166.842 0 10.224.628 10.224.628
Swap Faiz Satım İşlemleri
169.111 10.997.731 11.166.842 0 10.224.628 10.224.628
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
48.130 314.142 362.272 142.970 134.964 277.934
Para Alım Opsiyonları
24.065 157.071 181.136 71.485 67.482 138.967
Para Satım Opsiyonları
24.065 157.071 181.136 71.485 67.482 138.967
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
66.094.962 458.919.307 525.014.269 66.624.295 416.277.357 482.901.652
EMANET KIYMETLER
552.241 90.762 643.003 821.679 143.519 965.198
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
20.081 90.762 110.843 24.389 143.519 167.908
Tahsile Alınan Çekler
248 0 248 248 0 248
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.145 0 6.145 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
525.767 0 525.767 797.042 0 797.042
REHİNLİ KIYMETLER
58.521.737 362.033.210 420.554.947 59.072.459 327.909.328 386.981.787
Menkul Kıymetler
456.247 0 456.247 456.248 0 456.248
Teminat Senetleri
89.716 1.683.035 1.772.751 80.240 1.616.133 1.696.373
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.297.717 97.821.580 106.119.297 8.235.107 89.251.431 97.486.538
Diğer Rehinli Kıymetler
49.678.057 262.528.595 312.206.652 50.300.864 237.041.764 287.342.628
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
7.020.984 96.795.335 103.816.319 6.730.157 88.224.510 94.954.667
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
74.169.144 528.993.946 603.163.090 72.982.318 476.718.409 549.700.727


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
857.609 205.798
Alınan Faizler
889.958 642.583
Ödenen Faizler
-388.985 -222.321
Alınan Temettüler
8.790 7.315
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.656 23.199
Elde Edilen Diğer Kazançlar
30.634 1.453
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
78.272 184
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-65.913 -54.686
Ödenen Vergiler
-135.332 -70.705
Diğer
426.529 -121.224
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.637.716 -943.389
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.210.239 250.211
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-104.575 -242.298
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
290.136 -861.159
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-613.038 -90.143
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-780.107 -737.591
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-218.991 -483.396
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-930 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-131 -360
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
86 77
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-785.305 -761.677
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
405.722 387.643
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -108.212
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
162.446 285
Diğer
-879 -1.152
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.480.796 2.340.893
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.558.789 2.345.478
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-73.283 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-4.710 -4.585
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
134.980 115.022
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.616.678 1.234.928
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.641.385 599.585
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.258.063 1.834.513


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
225.907 153.736
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-220.338 -173.934
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
757 -1.633
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
757 -1.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-221.095 -172.301
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.025 5.042
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-263.224 -224.041
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-16.476 -2.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52.580 49.284
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.569 -20.198


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.234.249 6.219.834 11.454.083 3.999.712 4.873.494 8.873.206
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.077.921 2.538.783 4.616.704 1.480.897 1.190.161 2.671.058
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 6.859 1.319.396 1.326.255 2.244 1.021.382 1.023.626
Bankalar
(3) 80.383 1.220.214 1.300.597 55.795 169.352 225.147
Para Piyasalarından Alacaklar
1.990.889 0 1.990.889 1.422.996 0 1.422.996
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-210 -827 -1.037 -138 -573 -711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 0 263.097 263.097 0 263.097 263.097
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 263.097 263.097 0 263.097 263.097
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 2.248.278 2.822.294 5.070.572 1.906.122 2.696.730 4.602.852
Devlet Borçlanma Senetleri
1.985.342 2.732.264 4.717.606 1.695.394 2.619.578 4.314.972
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
59.894 90.030 149.924 62.062 77.152 139.214
Diğer Finansal Varlıklar
203.042 0 203.042 148.666 0 148.666
Türev Finansal Varlıklar
(2) 908.050 595.660 1.503.710 612.693 723.506 1.336.199
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
908.050 595.660 1.503.710 612.693 723.506 1.336.199
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.902.655 38.026.255 44.928.910 7.705.331 32.745.881 40.451.212
Krediler
(5) 4.986.602 38.823.272 43.809.874 5.514.640 33.400.020 38.914.660
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 220.209 220.209 0 205.726 205.726
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.483.208 398.760 2.881.968 2.719.902 363.157 3.083.059
Devlet Borçlanma Senetleri
2.483.208 398.760 2.881.968 2.719.902 363.157 3.083.059
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-567.155 -1.415.986 -1.983.141 -529.211 -1.223.022 -1.752.233
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 64.403 0 64.403 64.403 0 64.403
Satış Amaçlı
64.403 0 64.403 64.403 0 64.403
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.267.179 0 1.267.179 1.232.821 0 1.232.821
İştirakler (Net)
(7) 647.980 0 647.980 625.893 0 625.893
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
647.980 0 647.980 625.893 0 625.893
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 619.199 0 619.199 606.928 0 606.928
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
594.441 0 594.441 581.897 0 581.897
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
24.758 0 24.758 25.031 0 25.031
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 89.270 0 89.270 89.720 0 89.720
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 3.610 0 3.610 3.304 0 3.304
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.610 0 3.610 3.304 0 3.304
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
385 0 385 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 179.444 0 179.444 175.421 0 175.421
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 141.708 156.485 298.193 117.404 458.868 576.272
VARLIKLAR TOPLAMI
13.882.903 44.402.574 58.285.477 13.388.116 38.078.243 51.466.359
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 175.556 35.682.278 35.857.834 119.985 32.176.978 32.296.963
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
23.256 450.774 474.030 721.536 323.705 1.045.241
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 0 11.847.091 11.847.091 0 8.021.275 8.021.275
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 11.847.091 11.847.091 0 8.021.275 8.021.275
FONLAR
7.960 66.980 74.940 6.275 115.830 122.105
Müstakrizlerin Fonları
7.960 66.980 74.940 6.275 115.830 122.105
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 228.364 372.093 600.457 326.364 548.616 874.980
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
228.364 372.093 600.457 326.364 548.616 874.980
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 26.663 0 26.663 26.425 0 26.425
KARŞILIKLAR
(7) 273.095 30.206 303.301 240.684 29.593 270.277
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
19.038 0 19.038 17.096 0 17.096
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
254.057 30.206 284.263 223.588 29.593 253.181
CARİ VERGİ BORCU
(8) 24.138 0 24.138 147.991 0 147.991
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 2.528.944 2.528.944 0 2.299.503 2.299.503
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.528.944 2.528.944 0 2.299.503 2.299.503
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
171.813 339.424 511.237 141.233 115.810 257.043
ÖZKAYNAKLAR
6.122.743 -85.901 6.036.842 5.981.463 123.093 6.104.556
Ödenmiş Sermaye
(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
121.614 1.627 123.241 124.204 -765 123.439
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
92.107 -87.528 4.579 101.816 123.858 225.674
Kar Yedekleri
2.882.741 0 2.882.741 2.222.240 0 2.222.240
Yasal Yedekler
374.794 0 374.794 338.153 0 338.153
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
2.429.386 0 2.429.386 1.805.526 0 1.805.526
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
225.907 0 225.907 732.829 0 732.829
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
225.907 0 225.907 732.829 0 732.829
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
7.053.588 51.231.889 58.285.477 7.711.956 43.754.403 51.466.359


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 905.416 776.854
Kredilerden Alınan Faizler
617.048 559.699
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
99 0
Bankalardan Alınan Faizler
2.967 6.875
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
89.775 14.160
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
192.946 192.555
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 5
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
102.946 112.057
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
90.000 80.493
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
1.851 2.084
Diğer Faiz Gelirleri
730 1.481
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -353.251 -328.707
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-129.530 -157.875
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.949 -3.501
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-213.346 -164.419
Kiralama Faiz Giderleri
-1.717 -2.336
Diğer Faiz Giderleri
-3.709 -576
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
552.165 448.147
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
10.717 21.549
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.656 23.199
Gayri Nakdi Kredilerden
6.780 13.603
Diğer
6.876 9.596
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.939 -1.650
Gayri Nakdi Kredilere
-340 -427
Diğer
-2.599 -1.223
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 2.708 4.274
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 33.385 7.986
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.316 557
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
553.663 155.822
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-521.594 -148.393
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 29.392 1.043
FAALİYET BRÜT KÂRI
628.367 482.999
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -316.497 -223.342
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -30.000 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-41.537 -33.574
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -21.311 -23.780
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
219.022 202.303
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
55.442 -3.446
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
274.464 198.857
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -48.557 -45.121
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-119.694 -165.937
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
71.137 120.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 225.907 153.736
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 225.907 153.736
Grubun Karı (Zararı)
225.907 153.736
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,08100000 0,05500000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934214


BIST
18:051.441
Değişim :  0,95% |  13,60
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.428  
En Yüksek
1.445
En Düşük
1.423
BIST En Aktif Hisseler18:05
IHGZT 1,43 7.562.169 % 10,00  
AYES 22,00 1.864.170 % 10,00  
INVEO 120,00 220.807.036 % 9,99  
TGSAS 13,87 5.422.685 % 9,99  
INTEM 45,72 5.850.864 % 9,96  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2376 8,2464 % -0,28  
Euro 10,0124 10,0395 % 0,34  
Sterlin 11,4947 11,5523 % 0,37  
Frank 9,1092 9,1641 % 0,38  
Riyal 2,1903 2,2013 % -0,35  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.831 1.832 16,48  
Altın Gr. 485 485 2,34  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,44 27,47 0,14  
Gümüş Gr. 7,26 7,27 0,01  
B. Petrol 68,20 68,20 0,11