***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

12.08.2016 17:57
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )

uran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 21.943.307 -3.944.597 28.075 -178.340.308 -43.813.795 70.538.348
Transferler
-398.307 -43.813.795 43.813.795 -398.307
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.206 497.880 37.842.121 38.290.795
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
13.019.947 13.019.947
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -3.993.803 28.075 -221.656.223 37.842.121 121.450.783 121.450.783
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -663.887 28.075 -224.970.213 37.953.926 121.578.514
Transferler
37.953.926 -37.953.926
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-263.192 2.717 3.303.018 3.042.543
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -927.079 28.075 -187.013.570 3.303.018 124.621.057 124.621.057


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.815.705 23.805.142
Dönem Karı (Zararı)
2.906.465 16.752.817
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.906.465 16.752.817
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.978.814 -3.466.548
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.474.632 1.865.619
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
664.599 335.831
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-284.207 -8.141.676
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
396.553
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.481.248 -130.500
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.481.248 -130.500
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
245.989 2.604.178
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.958.222 10.194.261
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.975.042 -20.315.266
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.085.579 -9.025.956
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
49.413.123 42.371.431
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.568.227 900.802
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-826.053 -3.736.750
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.843.501 23.480.530
Ödenen Faiz
5.209.781 888.176
Alınan Faiz
-2.237.577 -563.564
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.885.466 -6.040.596
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
429.181 74.629
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.347.773 -6.115.225
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
33.126
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.298.390 -38.676.987
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.224.710
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.870.901 -39.578.637
Ödenen Faiz
-5.427.489 -323.060
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.631.849 -20.912.441
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.631.849 -20.912.441
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.673.471 21.975.882
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.305.320 1.063.441


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 3.305.320 1.673.471
Ticari Alacaklar
7 49.325.371 29.350.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 49.325.371 29.350.329
Diğer Alacaklar
9 1.215.925 1.336.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.215.925 1.336.793
Stoklar
10 50.125.040 99.538.163
Peşin Ödenmiş Giderler
12 12.759.155 1.138.654
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 53.430 53.430
Diğer Dönen Varlıklar
29 17.005.328 19.419.382
ARA TOPLAM
133.789.569 152.510.222
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 20.703.245 20.703.245
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
154.492.814 173.213.467
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 81.882.654 81.441.694
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 565.747 642.051
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 16.845.742 16.449.191
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
99.294.143 98.532.936
TOPLAM VARLIKLAR
253.786.957 271.746.403
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
84.510.954 86.614.891
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
84.510.954 86.614.891
Banka Kredileri
47 84.510.954 86.614.891
Ticari Borçlar
7 15.063.989 27.632.216
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 15.063.989 27.632.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 303.013 195.702
Diğer Borçlar
9 375.677 130.156
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 375.677 130.156
Ertelenmiş Gelirler
12 2.104.224 1.790.514
Kısa Vadeli Karşılıklar
27 651.834 714.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 43.347 38.762
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 608.487 676.137
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 199.808 148.090
ARA TOPLAM
103.209.499 117.226.468
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.209.499 117.226.468
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.066.827 27.833.791
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 22.066.827 27.833.791
Banka Kredileri
47 22.066.827 27.833.791
Ertelenmiş Gelirler
12 2.962.495 4.443.743
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 927.079 663.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 927.079 663.887
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.956.401 32.941.421
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
129.165.900 150.167.889
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
124.621.057 121.578.514
Ödenmiş Sermaye
30 272.650.000 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 121.454 121.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 33.637.868 33.901.060
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 33.637.868 33.901.060
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 34.564.947 34.564.947
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -927.079 -663.887
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 28.075 28.075
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -187.013.570 -224.970.213
Net Dönem Karı veya Zararı
30 3.303.018 37.953.926
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
124.621.057 121.578.514
TOPLAM KAYNAKLAR
253.786.957 271.746.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 106.451.872 88.392.156 60.229.124 49.698.974
Satışların Maliyeti
31 -88.075.479 -69.473.273 -50.532.589 -38.858.129
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.376.393 18.918.883 9.696.535 10.840.845
BRÜT KAR (ZARAR)
18.376.393 18.918.883 9.696.535 10.840.845
Genel Yönetim Giderleri
33 -2.421.764 -2.763.041 -1.282.584 -1.344.023
Pazarlama Giderleri
33 -6.148.124 -4.009.506 -3.206.735 -2.282.974
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -93.217 -210 -46.687 -188
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 2.828.128 11.847.311 585.878 10.705.449
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -1.288.476 -483.989 -701.805 -136.165
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.252.940 23.509.448 5.044.602 17.782.944
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 284.207 83.767 284.207
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.537.147 23.593.215 5.328.809 17.782.944
Finansman Gelirleri
37 3.468.416 1.402.495 -18.459 266.276
Finansman Giderleri
37 -12.099.098 -8.242.893 -3.924.019 -3.723.400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.906.465 16.752.817 1.386.331 14.325.820
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
40 396.553 21.089.304 189.408 21.089.304
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 396.553 21.089.304 189.408 21.089.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.303.018 37.842.121 1.575.739 35.415.124
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.303.018 37.842.121 1.575.739 35.415.124
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.303.018 37.842.121 1.575.739 35.415.124
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 12.368.950
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 13.019.947
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 0 -650.997
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -650.997
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 12.368.950
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38 3.303.018 50.211.071 1.575.739 35.415.124
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.303.018 50.211.071 1.575.739 35.415.124http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/552589


BIST
18:051.981
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.945  
Önceki Kapanış :  1.981  
En Yüksek
1.984
En Düşük
1.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 5.418,60 7.339.802 % 10,00  
BASCM 13,31 718.234 % 10,00  
ISBIR 50,05 2.270.175 % 10,00  
INTEM 66,00 40.378.742 % 10,00  
ORCAY 18,72 68.698.865 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6132 13,6195 % 0,96  
Euro 15,3936 15,4410 % 1,47  
Sterlin 17,8819 17,9716 % 0,40  
Frank 14,5907 14,6786 % 0,43  
Riyal 3,5961 3,6142 % 0,32  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.790 4,87  
Altın Gr. 778 778 4,02  
Cumhuriyet 5.173 5.251 -51,00  
Tam 5.153 5.284 -45,55  
Yarım 2.491 2.556 -22,04  
Çeyrek 1.249 1.278 -11,02  
Gümüş.Ons 22,51 22,53 0,00  
Gümüş Gr. 9,78 9,79 0,02  
B. Petrol 75,23 75,23 -0,21