***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 21:16
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -1.039.578 28.075 -187.016.287 15.227.319 136.430.142 136.430.142
Transferler
15.227.319 -15.227.319
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-138.002 8.702.951 8.564.949 8.564.949
Dönem Karı (Zararı)
8.702.951 8.702.951 8.702.951
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-138.002 -138.002 -138.002
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -1.177.580 28.075 -171.788.968 8.702.951 144.995.091 144.995.091
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.321 -443.073 33.394 -171.794.287 6.293.290 141.125.311 141.125.311
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.560.886 -2.560.886 -2.560.886
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.321 -443.073 33.394 -174.355.173 6.293.290 138.564.425 138.564.425
Transferler
6.293.290 -6.293.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-199.505 6.661.158 6.461.653 6.461.653
Dönem Karı (Zararı)
6.661.158 6.661.158 6.661.158
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-199.505 -199.505 -199.505
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.321 -642.578 33.394 -168.061.883 6.661.158 145.026.078 145.026.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.963.971 23.542.742
Dönem Karı (Zararı)
6.661.158 8.702.951
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.661.158 8.702.951
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.581.159 7.710.370
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 3.449.398 3.068.347
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 894.261 662.511
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
894.261 662.511
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.512.881 51.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
93.813 56.488
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 153.538 -4.741
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.265.530
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.093.089 4.141.409
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10.587.653 3.398.759
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.729.021 1.690.444
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-6.223.585 -947.794
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-10.353.023 44.278
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.447 -257.922
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -15.447 -257.922
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.840.126 7.129.421
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.371.776 -15.630.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.371.776 -15.630.164
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.457.466 721.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.457.466 721.580
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
44.961.336 39.318.793
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-15.885.792 -17.045.835
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.771.534 1.204.117
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.771.534 1.204.117
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.156.855 229.257
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.156.855 229.257
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.334.565 -1.668.327
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.517.225 1.684.073
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-817.340 -3.352.400
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.082.443 23.542.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-118.472
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.036.970 -6.271.859
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-56.036.970 -6.271.859
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-56.328.650 -6.811.574
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
291.680 539.715
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.685.106 -13.895.090
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.685.106 -13.895.090
Kredilerden Nakit Girişleri
25.685.106 -13.895.090
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
612.107 3.375.793
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
612.107 3.375.793
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.297.360 1.889.436
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.909.467 5.265.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
30 5.909.467 5.297.360
Ticari Alacaklar
5 69.961.309 55.483.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 69.961.309 55.483.794
Diğer Alacaklar
6 9.167.179 4.709.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 9.167.179 4.709.705
Stoklar
7 93.730.322 138.691.658
Peşin Ödenmiş Giderler
8 26.590.375 10.704.590
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26.590.375 10.704.590
Diğer Dönen Varlıklar
15 21.598.699 20.229.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21.598.699 20.229.974
ARA TOPLAM
226.957.351 235.117.081
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
24 20.703.245 20.703.245
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
247.660.596 255.820.326
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
148.500
Maddi Duran Varlıklar
9 156.281.588 103.328.491
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 250.313 283.250
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 21.327.429 10.284.543
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
178.007.830 113.896.284
TOPLAM VARLIKLAR
425.668.426 369.716.610
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 97.989.471 103.358.146
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
97.989.471 103.358.146
Banka Kredileri
28 97.989.471 103.358.146
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28 19.383.875 39.412.730
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.383.875 39.412.730
Banka Kredileri
28 14.579.880 36.536.068
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 4.803.995 2.876.662
Ticari Borçlar
5 49.820.227 41.543.258
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
885
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 49.820.227 41.542.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 622.334 399.618
Diğer Borçlar
6 1.513.048 356.196
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.513.048 356.196
Ertelenmiş Gelirler
8 13.653.505 11.675.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13.653.505 11.675.118
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.198.299 731.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 169.092 121.134
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 4.029.207 610.138
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
711.399 211.819
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
711.399 211.819
ARA TOPLAM
187.892.158 197.688.157
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
187.892.158 197.688.157
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
91.273.960 29.603.677
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
91.273.960 29.603.677
Banka Kredileri
28 76.704.963 26.791.172
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 14.568.997 2.812.505
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.476.230 1.299.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.476.230 1.299.465
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.750.190 30.903.142
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
280.642.348 228.591.299
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
145.026.078 141.125.311
Ödenmiş Sermaye
16 272.650.000 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
121.454 121.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 31.727.743 31.927.248
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 31.727.743 31.927.248
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 31.727.743 31.927.248
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 33.394 33.394
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-168.061.883 -171.794.287
Net Dönem Karı veya Zararı
6.661.158 6.293.290
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
145.026.078 141.125.311
TOPLAM KAYNAKLAR
425.668.426 369.716.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 147.923.554 118.777.235 78.487.944 62.821.662
Satışların Maliyeti
17 -121.867.644 -95.809.808 -64.465.518 -50.111.169
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.055.910 22.967.427 14.022.426 12.710.493
BRÜT KAR (ZARAR)
26.055.910 22.967.427 14.022.426 12.710.493
Genel Yönetim Giderleri
18 -3.127.524 -2.525.391 -1.670.891 -1.472.102
Pazarlama Giderleri
18 -8.716.394 -7.852.630 -4.817.554 -3.897.060
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -178.413 -96.939 -63.762 -57.741
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 7.974.928 3.798.038 4.364.362 1.397.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -4.253.160 -3.550.600 -3.201.634 -1.530.115
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.755.347 12.739.905 8.632.947 7.151.127
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 15.447 257.922 97.158
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-550.314
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.220.480 12.997.827 8.632.947 7.248.285
Finansman Gelirleri
22 5.746.515 13.428.547 924.060 326.566
Finansman Giderleri
22 -26.658.860 -17.679.145 -13.233.564 -4.598.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.691.865 8.747.229 -3.676.557 2.976.247
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.353.023 -44.278 6.045.392 695.674
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 10.353.023 -44.278 6.045.392 695.674
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.661.158 8.702.951 2.368.835 3.671.921
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.661.158 8.702.951 2.368.835 3.671.921
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.661.158 8.702.951 2.368.835 3.671.921
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-199.505 -138.002 -213.622 -82.690
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-199.505 -138.002 -213.622 -82.690
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-199.505 -138.002 -213.622 -82.690
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.461.653 8.564.949 2.155.213 3.589.231
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.461.653 8.564.949 2.155.213 3.589.231http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705342


BIST
18:051.776
Değişim :  -2,35% |  -42,82
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.819  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARMDA 63,25 5.361.240 % 10,00  
BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,2497 12,4902 % 4,09  
Euro 13,8836 14,1337 % 4,95  
Sterlin 16,4632 16,5458 % 3,29  
Frank 13,3594 13,4399 % 4,62  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 3,94  
Altın Gr. 713 713 22,76  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,09 23,13 -0,48  
Gümüş Gr. 9,18 9,20 0,08  
B. Petrol 72,91 72,91 -9,31