***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2019 03:39
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.321 -443.073 33.394 -171.794.287 6.293.290 141.125.311 141.125.311
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-2.560.886 -2.560.886
Transferler
6.293.290 -6.293.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-199.505 6.661.158 6.461.653 6.461.653
Dönem Karı (Zararı)
6.661.158 6.661.158 6.661.158
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-199.505 -199.505 -199.505
Dönem Sonu Bakiyeler
27.265.000 1.894.212 121.454 32.370.321 -642.578 33.394 -168.061.883 6.661.158 145.026.078 145.026.078
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.265.000 1.894.212 121.454 32.370.320 -57.584 34.332 -168.061.882 35.625.471 174.576.323 174.576.323
Transferler
12.905 35.625.471 -35.625.471 12.905 12.905
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.195.074 33.157.071 31.961.997 31.961.997
Dönem Karı (Zararı)
33.157.071 33.157.071 33.157.071
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.195.074 -1.195.074 -1.195.074
Dönem Sonu Bakiyeler
27.265.000 1.894.212 121.454 32.370.320 -1.252.658 47.237 -132.692.392 33.157.071 206.295.244 206.295.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.000.815 30.963.971
Dönem Karı (Zararı)
33.157.071 6.661.158
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.157.071 6.661.158
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.947.221 4.581.159
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 4.179.598 3.449.398
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
363.237 894.261
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 470.176 894.261
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
148.500
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-255.439
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
792.384 3.512.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.079.039 93.813
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
40.517 153.538
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-327.172 3.265.530
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5 5.999.001 7.093.089
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.948.082 10.587.653
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8.628.100 2.729.021
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-4.577.181 -6.223.585
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
720.627 -10.353.023
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-107.626 -15.447
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-107.626 -15.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.965.335 19.840.126
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.135.792 -15.371.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-71.135.792 -15.371.776
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-830.975 -4.457.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-830.975 -4.457.466
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
86.799.571 44.961.336
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-18.457.660 -15.885.792
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.148.229 11.771.534
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-27.148.229 11.771.534
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
972.979 1.156.855
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
972.979 1.156.855
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.834.771 -2.334.565
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.897.063 -1.517.225
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.937.708 -817.340
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.138.957 31.082.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-138.142 -118.472
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.860.884 -56.036.970
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-12.860.884 -56.036.970
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-13.070.802 -56.328.650
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
209.918 291.680
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.813.599 25.685.106
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-6.813.599 25.685.106
Kredilerden Nakit Girişleri
-6.813.599 25.685.106
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.326.332 612.107
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.326.332 612.107
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 437.060 5.297.360
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 5.763.392 5.909.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.763.392 437.060
Ticari Alacaklar
5 165.906.596 95.240.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 165.906.596 95.240.980
Diğer Alacaklar
7.428.351 6.597.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.428.351 6.597.376
Stoklar
6 130.834.987 214.744.190
Peşin Ödenmiş Giderler
7 23.399.218 4.924.308
Diğer Dönen Varlıklar
11 8.386.206 8.727.267
ARA TOPLAM
341.718.750 330.671.181
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
341.718.750 330.671.181
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
148.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
20.703.245 20.703.245
Maddi Duran Varlıklar
8 236.757.009 230.976.822
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
239.581 247.329
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
239.581 247.329
Peşin Ödenmiş Giderler
17.250
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17.196.418 17.917.045
Diğer Duran Varlıklar
11.678.983 18.191.518
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
286.575.236 288.201.709
TOPLAM VARLIKLAR
628.293.986 618.872.890
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 173.430.199 208.017.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 173.430.199 208.017.809
Banka Kredileri
14 161.324.453 197.049.757
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 12.105.746 10.968.052
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 83.202.681 31.799.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 83.202.681 31.799.491
Banka Kredileri
14 83.202.681 31.799.491
Ticari Borçlar
5 63.940.285 95.665.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.500.001
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 63.940.285 89.165.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.891.945 1.019.308
Diğer Borçlar
1.505.793 587.813
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.505.793 587.813
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 7.388.125 4.537.124
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 7.388.125 4.537.124
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.515.939 3.155.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
280.629 172.025
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.235.310 2.983.694
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
647.379 660.408
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
647.379 660.408
ARA TOPLAM
334.522.346 345.443.367
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
334.522.346 345.443.367
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 84.809.372 97.862.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
84.809.372 97.862.371
Banka Kredileri
14 50.571.011 61.348.528
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34.238.361 36.513.843
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.667.024 990.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.667.024 990.829
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.476.396 98.853.200
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
421.998.742 444.296.567
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
206.295.244 174.576.323
Ödenmiş Sermaye
272.650.000 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
121.454 121.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.117.662 32.312.736
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.117.662 32.312.736
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
32.370.320 32.370.320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.252.658 -57.584
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
47.237 34.332
Yasal Yedekler
47.237 34.332
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-132.692.392 -168.061.882
Net Dönem Karı veya Zararı
33.157.071 35.625.471
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
206.295.244 174.576.323
TOPLAM KAYNAKLAR
628.293.986 618.872.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 317.795.545 147.923.554 161.787.623 78.487.944
Satışların Maliyeti
12 -234.440.871 -121.867.644 -119.659.368 -64.465.518
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
83.354.674 26.055.910 42.128.255 14.022.426
BRÜT KAR (ZARAR)
83.354.674 26.055.910 42.128.255 14.022.426
Genel Yönetim Giderleri
-3.814.918 -3.127.524 -1.616.654 -1.670.891
Pazarlama Giderleri
-12.369.947 -8.716.394 -6.315.429 -4.817.554
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-500.873 -178.413 -280.634 -63.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.199.864 7.974.928 4.529.832 4.364.362
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.005.238 -4.253.160 -1.590.335 -3.201.634
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.863.562 17.755.347 36.855.035 8.632.947
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
107.624 15.447 107.624
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
255.439 -550.314 305.747
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
71.226.625 17.220.480 37.268.406 8.632.947
Finansman Gelirleri
13 5.239.523 5.746.515 -1.025.869 924.060
Finansman Giderleri
13 -42.588.450 -26.658.860 -14.773.065 -13.233.564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.877.698 -3.691.865 21.469.472 -3.676.557
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-720.627 10.353.023 2.947 6.045.392
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-720.627 10.353.023 2.947 6.045.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.157.071 6.661.158 21.472.419 2.368.835
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.157.071 6.661.158 21.472.419 2.368.835
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
33.157.071 6.661.158 21.472.419 2.368.835
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.532.146 -199.505 -1.532.146 -213.622
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.532.146 -199.505 -1.532.146 -213.622
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
337.072 0 337.072 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.195.074 -199.505 -1.195.074 -213.622
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.961.997 6.461.653 20.277.345 2.155.213
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
31.961.997 6.461.653 20.277.345 2.155.213http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782293


BIST
12:281.921
Değişim :  0,54% |  10,25
Açılış :  1.917  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.925
En Düşük
1.899
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:28
ACSEL 22,66 15.243.630 % 10,00  
RAYSG 14,96 3.589.164 % 10,00  
RNPOL 10,89 132.488 % 10,00  
POLTK 450,30 3.411.823 % 9,99  
PCILT 13,89 2.093.612 % 9,98  
12:28 Alış Satış %  
Dolar 13,7303 13,7363 % 0,13  
Euro 15,5140 15,5292 % -0,05  
Sterlin 18,1438 18,2348 % 0,19  
Frank 14,8231 14,9124 % -0,42  
Riyal 3,6475 3,6658 % 0,04  
12:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 -4,19  
Altın Gr. 786 786 -0,40  
Cumhuriyet 5.207 5.285 -12,00  
Tam 5.176 5.306 -13,40  
Yarım 2.502 2.567 -6,48  
Çeyrek 1.255 1.283 -3,24  
Gümüş.Ons 22,32 22,34 -0,22  
Gümüş Gr. 9,87 9,88 -0,07  
B. Petrol 71,69 71,69 1,81  
Seans Raporu 12:28
daha fazla