***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.05.2017 19:06
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -663.887 28.075 -224.970.213 37.953.926 121.578.514 121.578.514
Transferler
37.953.926 -37.953.926
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-375.691 15.224.602 14.848.911
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.717 2.717
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -1.039.578 28.075 -187.016.287 15.227.319 136.430.142 136.430.142
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -1.039.578 28.075 -187.016.287 15.227.319 136.430.142 136.430.142
Transferler
15.227.319 -15.227.319
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.312 5.031.030 4.975.718
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5 5
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 34.564.947 -1.094.890 28.075 -171.788.968 5.031.030 141.405.865 141.405.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.968.836 840.365
Dönem Karı (Zararı)
5.031.030 1.727.278
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.361.509 2.748.566
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.512.179 1.336.987
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.839 19.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32.839 154
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.486.703 1.684.711
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.004.599 -3.254.019
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.491.302 4.938.730
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
750.600 273.714
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
739.952 -207.143
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-160.764 -359.357
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-160.764 -359.357
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.576.297 -3.635.479
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.148.296 194.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.148.296 194.018
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
20.893.381 23.442.386
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.553.167 -1.377.340
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.033.487 -23.661.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
124.197 69.626
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
109.633 87.130
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.854.211 -1.506.103
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.038.247 -883.248
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
289.925 -230.346
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
748.322 -652.902
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.968.836 840.365
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.097.564 -526.131
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
412.573 220.434
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
412.573 220.434
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.510.137 -746.565
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.510.137 -746.565
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.115.094 417.199
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20.115.094 417.199
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20.115.094 417.199
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.986.366 731.433
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.986.366 731.433
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.889.436 1.673.471
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.875.802 2.404.904


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 40.875.802 1.889.436
Ticari Alacaklar
52.888.620 43.740.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 52.888.620 43.740.324
Diğer Alacaklar
1.343.860 1.633.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.343.860 1.633.785
Stoklar
10 88.209.311 109.102.692
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.263.297 1.710.130
Diğer Dönen Varlıklar
29 19.090.275 19.838.597
ARA TOPLAM
206.671.165 177.914.964
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 20.703.245 20.703.245
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
227.374.410 198.618.209
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 83.340.512 83.585.122
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 494.812 504.053
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 10.590.194 11.334.810
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
94.425.518 95.423.985
TOPLAM VARLIKLAR
321.799.928 294.042.194
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 89.330.661 90.856.720
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 32.914.612 151.849
Ticari Borçlar
18.921.814 25.955.301
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 916.171
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 18.005.643 25.955.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 310.682 186.485
Diğer Borçlar
9 187.364 112.237
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 187.364 112.237
Ertelenmiş Gelirler
12 8.501.867 10.356.078
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 1.767
Kısa Vadeli Karşılıklar
679.949 647.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 76.239 43.400
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 603.710 603.710
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 204.859 168.586
ARA TOPLAM
151.051.808 128.436.133
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
151.051.808 128.436.133
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 28.247.365 28.136.341
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.094.890 1.039.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 1.094.890 1.039.578
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.342.255 29.175.919
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
180.394.063 157.612.052
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
141.405.865 136.430.142
Ödenmiş Sermaye
30 272.650.000 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 121.459 121.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33.470.057 33.525.369
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 33.470.057 33.525.369
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 34.564.947 34.564.947
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -1.094.890 -1.039.578
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28.075 28.075
Yasal Yedekler
30 28.075 28.075
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -171.788.968 -187.016.287
Net Dönem Karı veya Zararı
30 5.031.030 15.227.319
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
141.405.865 136.430.142
TOPLAM KAYNAKLAR
321.799.928 294.042.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 55.955.573 46.228.488
Satışların Maliyeti
31 -45.698.639 -37.548.630
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.256.934 8.679.858
BRÜT KAR (ZARAR)
10.256.934 8.679.858
Genel Yönetim Giderleri
33 -1.053.289 -1.139.180
Pazarlama Giderleri
33 -3.955.570 -2.941.389
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -39.198 -46.530
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 2.400.386 2.242.250
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -2.020.485 -586.670
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.588.778 6.208.339
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 160.764
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.749.542 6.208.339
Finansman Gelirleri
37 13.101.981 3.486.875
Finansman Giderleri
37 -13.080.541 -8.175.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.770.982 1.520.135
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-739.952 207.143
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -739.952 207.143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.031.030 1.727.278
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.031.030 1.727.278
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.031.030 1.727.278
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-55.312 -206.483
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.312 -206.483
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-55.312 -206.483
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38 4.975.718 1.520.795
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38 4.975.718 1.520.795http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604285


BIST
18:051.809
Değişim :  1,82% |  32,38
Açılış :  1.783  
Önceki Kapanış :  1.776  
En Yüksek
1.812
En Düşük
1.777
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASGZ 12,76 485.241.716 % 10,00  
RAYSG 15,07 7.611.292 % 10,00  
LIDFA 4,07 39.801.795 % 10,00  
ISBTR 38.500,00 1.638.500 % 10,00  
KTSKR 31,24 58.541.612 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,7962 12,7988 % 3,47  
Euro 14,3905 14,4481 % 3,13  
Sterlin 16,9892 17,0744 % 3,14  
Frank 13,8065 13,8897 % 3,42  
Riyal 3,4052 3,4223 % 3,59  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.784 -9,03  
Altın Gr. 735 735 21,97  
Cumhuriyet 4.832 4.905 151,00  
Tam 4.806 4.932 153,83  
Yarım 2.323 2.386 74,41  
Çeyrek 1.165 1.193 37,21  
Gümüş.Ons 22,82 22,85 -0,28  
Gümüş Gr. 9,41 9,42 0,22  
B. Petrol 74,52 74,52 2,93