***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2017 18:14
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -663.887 28.075 -224.970.213 37.953.926 121.578.514 121.578.514
Transferler
37.953.926 -37.953.926
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-266.345 11.835.377 11.569.032
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.717 2.717
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -930.232 28.075 -187.013.570 11.835.377 133.150.263 133.150.263
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -1.039.578 28.075 -187.016.287 15.227.319 136.430.142 136.430.142
Transferler
15.227.319 -15.227.319
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-226.007 12.867.528 12.641.521
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5 5
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 34.564.947 -1.265.585 28.075 -171.788.968 12.867.528 149.071.668 149.071.668


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.690.809 5.093.311
Dönem Karı (Zararı)
12.867.528 11.835.377
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.867.528 11.835.377
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.759.719 8.042.712
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.618.270 4.113.947
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
59.463 -44.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
63.735 -12.698
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.272 -32.203
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.331.805 2.165.009
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-453.000 -582.525
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.784.805 2.747.534
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
98.993 676.899
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-257.922 -487.142
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-257.922 -487.142
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.909.110 1.618.900
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.936.438 -14.784.778
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.382.254 -22.846.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.382.254 -22.846.788
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.417.896 1.238.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.417.896 1.238.559
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-33.452.734 -21.281.884
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.951.427 -760.186
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.850.331 29.497.235
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
41.850.331 29.497.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
248.834 99.103
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
794.753 753.334
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
794.753 753.334
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
2.373.955 -1.484.151
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.690.809 5.093.311
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.227.932 -7.009.598
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
542.295 936.613
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
542.295 936.613
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.770.227 -7.946.211
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.277.951 6.486.020
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
155.761.325 274.522.427
Kredilerden Nakit Girişleri
155.761.325 274.522.427
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-144.483.374 -268.036.407
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-144.483.374 -268.036.407
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.740.828 4.569.733
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.740.828 4.569.733
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.889.436 1.673.471
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.630.264 6.243.204


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 11.630.264 1.889.436
Ticari Alacaklar
63.122.578 43.740.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 63.122.578 43.740.324
Diğer Alacaklar
1.162.656 1.633.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.162.656 1.633.785
Stoklar
10 142.555.426 109.102.692
Peşin Ödenmiş Giderler
12 7.661.557 1.710.130
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 47.690 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 23.679.932 19.838.597
ARA TOPLAM
249.860.103 177.914.964
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 20.703.245 20.703.245
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
270.563.348 198.618.209
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 89.460.777 83.585.122
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 495.982 504.053
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 11.235.817 11.334.810
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
101.192.576 95.423.985
TOPLAM VARLIKLAR
371.755.924 294.042.194
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 75.625.747 90.856.720
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 32.898.653 151.849
Ticari Borçlar
67.805.632 25.955.301
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 115.845
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 67.689.787 25.955.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 435.319 186.485
Diğer Borçlar
9 738.362 112.237
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 738.362 112.237
Ertelenmiş Gelirler
12 12.730.033 10.356.078
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 1.767
Kısa Vadeli Karşılıklar
706.573 647.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 107.135 43.400
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 599.438 603.710
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
338.981 168.586
ARA TOPLAM
191.279.300 128.436.133
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
191.279.300 128.436.133
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 30.139.371 28.136.341
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.265.585 1.039.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 1.265.585 1.039.578
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.404.956 29.175.919
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
222.684.256 157.612.052
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
149.071.668 136.430.142
Ödenmiş Sermaye
30 272.650.000 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 121.459 121.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33.299.362 33.525.369
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 33.299.362 33.525.369
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 34.564.947 34.564.947
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -1.265.585 -1.039.578
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28.075 28.075
Yasal Yedekler
30 28.075 28.075
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -171.788.968 -187.016.287
Net Dönem Karı veya Zararı
30 12.867.528 15.227.319
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
149.071.668 136.430.142
TOPLAM KAYNAKLAR
371.755.924 294.042.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 179.687.195 162.133.568 60.909.960 55.681.696
Satışların Maliyeti
31 -143.575.516 -131.351.617 -47.765.708 -43.276.138
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.111.679 30.781.951 13.144.252 12.405.558
BRÜT KAR (ZARAR)
36.111.679 30.781.951 13.144.252 12.405.558
Genel Yönetim Giderleri
33 -4.160.999 -3.769.266 -1.635.608 -1.347.502
Pazarlama Giderleri
33 -11.377.723 -9.815.595 -3.525.093 -3.667.471
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -208.785 -172.598 -111.846 -79.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 6.101.986 4.979.459 2.303.948 2.151.331
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -4.775.030 -2.090.532 -1.224.430 -802.056
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.691.128 19.913.419 8.951.223 8.660.479
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 257.922 487.142 0 202.935
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.949.050 20.400.561 8.951.223 8.863.414
Finansman Gelirleri
37 14.590.581 8.993.059 1.162.034 5.524.643
Finansman Giderleri
37 -23.573.110 -16.869.555 -5.893.965 -4.770.457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.966.521 12.524.065 4.219.292 9.617.600
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
40 -98.993 -688.688 -54.715 -1.085.241
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -11.789 0 -11.789
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -98.993 -676.899 -54.715 -1.073.452
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.867.528 11.835.377 4.164.577 8.532.359
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.867.528 11.835.377 4.164.577 8.532.359
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.867.528 11.835.377 4.164.577 8.532.359
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-226.007 -266.345 -88.005 -59.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -226.007 -266.345 -88.005 -59.862
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-226.007 -266.345 -88.005 -59.862
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38 12.641.521 11.569.032 4.076.572 8.472.497
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38 12.641.521 11.569.032 4.076.572 8.472.497http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639648


BIST
14:521.918
Değişim :  0,38% |  7,18
Açılış :  1.917  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.925
En Düşük
1.899
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:51
PKENT 4.926,00 6.314.856 % 10,00  
ACSEL 22,66 16.430.130 % 10,00  
RNPOL 10,89 165.495 % 10,00  
RAYSG 14,96 4.015.764 % 10,00  
YBTAS 13.347,40 505.906 % 10,00  
14:51 Alış Satış %  
Dolar 13,7579 13,7610 % 0,31  
Euro 15,5401 15,5632 % 0,17  
Sterlin 18,2401 18,3316 % 0,72  
Frank 14,8840 14,9736 % -0,01  
Riyal 3,6618 3,6802 % 0,44  
14:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 -3,33  
Altın Gr. 789 789 2,54  
Cumhuriyet 5.215 5.294 -3,00  
Tam 5.192 5.321 2,07  
Yarım 2.509 2.574 1,00  
Çeyrek 1.259 1.287 0,50  
Gümüş.Ons 22,32 22,36 -0,20  
Gümüş Gr. 9,89 9,91 -0,04  
B. Petrol 71,77 71,77 1,89