***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2017 21:21
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor


***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 72.974 30.495.000 12.472.269 55.576.507 9.313.130 154.310.733 154.310.733
Transferler
381.981 8.931.149 -9.313.130 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.355 -16.910.000 -739.428 -17.684.783 -17.684.783
Dönem Karı (Zararı)
-739.428 -739.428 -739.428
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.355 -16.910.000 -16.945.355 -16.945.355
Dönem Sonu Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 37.619 13.585.000 12.854.250 64.507.656 -739.428 136.625.950 136.625.950
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 18.442 -13.157.500 12.854.250 64.507.656 7.098.258 117.701.959 117.701.959
Transferler
7.098.258 -7.098.258 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.354 29.212.500 2.978.743 32.176.889 32.176.889
Dönem Karı (Zararı)
2.978.743 2.978.743 2.978.743
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.354 29.212.500 29.198.146 29.198.146
Dönem Sonu Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 4.088 16.055.000 12.854.250 71.605.914 2.978.743 149.878.848 149.878.848


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.923.318 12.311.401
Dönem Karı (Zararı)
2.978.743 -739.428
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.978.743 -1.543.529
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22 804.101
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.357.283 784.593
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 10.517 20.682
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 -133.414
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -133.414
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.266.580 3.022.673
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.210.793 -2.073.947
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 5.477.373 5.096.620
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.907.920 1.335.877
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.894 -2.764
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4 -11.894 -2.764
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 0 502.593
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -3.961.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
82.376.499 11.473.697
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
39.747.034 6.632.568
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
38.466.054 11.754.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
41.019.946 3.255.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.615.067 157.319
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
102.594 362.920
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
102.594 362.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-44.180 -45.346
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.962 115.616
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-63.962 115.616
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 994.647
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 994.647
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
86.712.525 11.518.862
Alınan Faiz
1.210.793 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 0 -46.031
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
22 0 838.570
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -95.957.883
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -37.883
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 0 -95.920.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-86.910.614 86.445.465
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 102.901.173
Kredilerden Nakit Girişleri
0 102.901.173
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-84.569.352 -16.455.708
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-84.569.352 -16.455.708
Ödenen Faiz
20 -2.341.262 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.012.704 2.798.983
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-75.588 -14.890
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
937.116 2.784.093
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 690.352 536.921
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.627.468 3.321.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.627.468 690.352
Finansal Yatırımlar
4,22 33.399 21.505
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
33.399 21.505
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
33.399 21.505
Ticari Alacaklar
27.859.849 66.238.422
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,22 12.395.543 49.610.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 15.464.306 16.627.599
Diğer Alacaklar
18.910.571 60.197.801
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12,22 8.252.924 48.678.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 10.657.647 11.519.671
Peşin Ödenmiş Giderler
6 200.595 80.223
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
200.595 80.223
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 0 91.882
Diğer Dönen Varlıklar
14 14.310 15.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.310 15.984
ARA TOPLAM
48.646.192 127.336.169
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
8 710.034 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
49.356.226 127.336.169
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 119.300.000 88.550.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
119.300.000 88.550.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 105.341.695 105.341.695
Maddi Duran Varlıklar
8 332.441 1.050.490
Arazi ve Arsalar
607.208
Binalar
103.987
Mobilya ve Demirbaşlar
11.863 18.717
Yapılmakta Olan Yatırımlar
320.578 320.578
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9,22 9.419.873 9.922.376
Diğer Haklar
9.419.873 9.922.376
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 8.334.691 10.414.238
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
242.728.700 215.278.799
TOPLAM VARLIKLAR
292.084.926 342.614.968
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 126.427.608 209.502.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
126.427.608 209.502.356
Banka Kredileri
126.427.608 209.502.356
Ticari Borçlar
13.600.693 12.244.266
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,22 13.226.950 11.959.464
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 373.743 284.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
31.913 28.292
Diğer Borçlar
429.616 574.592
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12,22 0 87.621
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 429.616 486.971
Kısa Vadeli Karşılıklar
89.077 70.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 44.226 21.470
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 44.851 49.513
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.030.877 1.928.593
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.030.877 1.928.593
ARA TOPLAM
141.609.784 224.349.082
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.609.784 224.349.082
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 125.396 93.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
125.396 93.029
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 470.898 470.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
470.898 470.898
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
596.294 563.927
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
142.206.078 224.913.009
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
149.878.848 117.701.959
Ödenmiş Sermaye
15 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.088 18.442
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.088 18.442
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.088 18.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.055.000 -13.157.500
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16.055.000 -13.157.500
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16.055.000 -13.157.500
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.854.250 12.854.250
Yasal Yedekler
15 6.758.642 6.758.642
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
15 6.095.608 6.095.608
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 71.605.914 64.507.656
Net Dönem Karı veya Zararı
15 2.978.743 7.098.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
149.878.848 117.701.959
TOPLAM KAYNAKLAR
292.084.926 342.614.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 7.068.869 4.287.800 3.474.279 2.162.750
Satışların Maliyeti
18 -2.777.181 -1.714.894 -1.407.454 -877.561
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.291.688 2.572.906 2.066.825 1.285.189
BRÜT KAR (ZARAR)
4.291.688 2.572.906 2.066.825 1.285.189
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.020.232 -1.645.299 -519.526 -1.079.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 4.019.691 232.745 -569.125 110.363
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.180.009 -9.449 -1.168.604 -7.355
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.111.138 1.150.903 -190.430 308.364
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 9.765.344 2.073.947 531.801 892.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -6.964.435 0 -1.369.471 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.912.047 3.224.850 -1.028.100 1.200.364
Finansman Gelirleri
20 23.365.330 13.093.814 6.612.455 8.082.219
Finansman Giderleri
20 -28.752.998 -17.325.131 -3.205.578 -11.604.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.524.379 -1.006.467 2.378.777 -2.321.484
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-545.636 -537.062 -471.755 -220.759
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -545.636 -537.062 -471.755 -220.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.978.743 -1.543.529 1.907.022 -2.542.243
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23 0 804.101 0 92.051
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.978.743 -739.428 1.907.022 -2.450.192
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.978.743 -739.428 1.907.022 -2.450.192
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,06000000 0,03000000 0,04000000 0,05000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,00000000 0,02000000 0,00000000 0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.354 -35.355 -708 -13.258
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -17.943 -44.194 -885 -16.573
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.589 8.839 177 3.315
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.589 8.839 177 3.315
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
29.212.500 -16.910.000 -1.282.500 -16.778.750
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
30.750.000 -17.800.000 -1.350.000 -17.661.842
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4 30.750.000 -17.800.000 -1.350.000 -17.661.842
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.537.500 890.000 67.500 883.092
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.537.500 890.000 67.500 883.092
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.198.146 -16.945.355 -1.283.208 -16.792.008
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.176.889 -17.684.783 623.814 -19.242.200
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
32.176.889 -17.684.783 623.814 -19.242.200http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624268


BIST14:152.970
Değişim :  -0,34% |  -10,14
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
2.998
En Düşük
2.948
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:15
EKIZ 9,35 1.793.200 % 10,00  
GOLTS 69,45 10.383.539 % 9,98  
COSMO 29,30 3.849.840 % 9,98  
TUKAS 15,77 245.304.165 % 9,97  
AZTEK 13,18 6.411.437 % 9,92  
14:15 Alış Satış %  
Dolar 18,0537 18,0984 % 0,84  
Euro 18,4083 18,4701 % 1,06  
Sterlin 21,7802 21,8895 % 1,00  
Frank 18,9377 19,0518 % 0,80  
Riyal 4,8100 4,8342 % 0,91  
14:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 8,30  
Altın Gr. 1.030 1.030 13,16  
Cumhuriyet 6.845 6.948 -4,00  
Tam 6.872 7.001 85,00  
Yarım 3.348 3.423 42,00  
Çeyrek 1.679 1.711 21,00  
Gümüş.Ons 19,82 19,86 0,04  
Gümüş Gr. 11,54 11,56 0,12  
B. Petrol 94,84 94,84 1,19