***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

16.08.2016 20:31***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000.000 108.056.201 5.231.735 -695.347 315.553.570 104.901.091 50.843.109 211.712.640 1.137.602.999 92.365.694 1.229.968.693
Transferler
7.215.742 204.496.898 -211.712.640 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
153.584 -1.043.662 122.044.887 121.154.809 16.221.921 137.376.730
Kar Payları
-94.000.000 -94.000.000 -5.158.667 -99.158.667
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000.000 108.056.201 5.231.735 -541.763 314.509.908 112.116.833 161.340.007 122.044.887 1.164.757.808 103.428.948 1.268.186.756
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000.000 108.056.201 5.231.735 -410.636 539.968.646 112.116.833 -17.983.954 297.787.224 1.386.766.049 209.872.301 1.596.638.350
Transferler
7.690.000 290.097.224 -297.787.224 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.031.617 -5.381.335 2.556.972 177.992.394 174.136.414 13.660.903 187.797.317
Kar Payları
-94.000.000 -94.000.000 -6.825.333 -100.825.333
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000.000 108.056.201 5.231.735 -1.442.253 -5.381.335 542.525.618 119.806.833 178.113.270 177.992.394 1.466.902.463 216.707.871 1.683.610.334


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
222.525.122 130.258.899
Dönem Karı (Zararı)
198.249.132 138.297.159
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
137.347.584 133.316.358
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 39.516.844 36.779.916
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.888.714 797.227
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
121.709 -10.030
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.767.005 807.257
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
49.130.555 37.895.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.288.124 18.466.253
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.211.527 27.071
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 20.630.904 19.401.871
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-359.526 -299.605
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.372.020 9.563.690
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-39.741.799 -27.542.840
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
41.113.819 37.106.530
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 48.022.457 28.618.636
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-465.522 -161.384
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-465.522 -161.384
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
971.509 23.864.913
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.729.467 -3.742.230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-56.269.325 -97.819.796
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
64.883.335 47.402.012
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
40.764.235 22.714.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.119.100 24.687.636
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.725.416 36.478.101
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
15.470.209 -14.429.732
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-136.232.484 -152.629.301
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-54.234.377 -49.397.939
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-81.998.107 -103.231.362
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.115.801 -14.640.876
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
279.327.391 173.793.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-28.411.850 -17.203.098
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-2.888 -315.531
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-28.389.184 -26.023.879
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 1.653 7.686
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
696.474.444 -22.419.688
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.375.567 1.309.591
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.375.567 1.309.591
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-134.911.047 -64.645.562
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -134.826.775 -64.128.520
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -84.272 -517.042
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
786.179.132 13.635.259
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
786.179.132 13.635.259
Alınan Temettüler
359.526 299.605
Alınan Faiz
39.741.799 23.239.189
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.729.467 3.742.230
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-517.673.150 65.128.084
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
350.223.038 101.645.390
Kredilerden Nakit Girişleri
350.223.038 101.645.390
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-651.260.310 -16.504.490
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-651.084.801 -16.444.595
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-175.509 -59.895
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-86.239.625 0
Ödenen Temettüler
-100.825.333 -99.158.667
Ödenen Faiz
-33.619.855 -29.237.936
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.048.935 108.383.787
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
401.326.416 172.967.295
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
401.326.416 172.967.295
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.344.387.882 1.033.829.882
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.745.714.298 1.206.797.177


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015 Bir Önceki Dönem 31.12.2014
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.745.714.298 1.344.387.882 1.033.829.882
Finansal Yatırımlar
6 582.728 704.437 778.877
Ticari Alacaklar
696.751.058 763.401.264 603.842.384
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 21 532.913.132 572.853.651 555.788.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 163.837.926 190.547.613 48.053.601
Diğer Alacaklar
37.771.541 823.593.072 13.676.676
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9, 21 150.803 786.329.934 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 37.620.738 37.263.138 13.676.676
Stoklar
10 300.266.762 318.503.976 212.335.266
Peşin Ödenmiş Giderler
152.053.406 168.042.294 129.778.124
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
103.146.776 112.601.084 118.241.116
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
48.906.630 55.441.210 11.537.008
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
457 825.280 239.096
Diğer Dönen Varlıklar
41.710.605 45.359.903 42.746.182
ARA TOPLAM
2.974.850.855 3.464.818.108 2.037.226.487
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.974.850.855 3.464.818.108 2.037.226.487
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 768.270.313 765.334.184 529.047.891
Ticari Alacaklar
6.220.760 6.196.664 5.016.739
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 21 6.220.760 6.196.664 5.016.739
Diğer Alacaklar
178.097 176.911 171.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 178.097 176.911 171.384
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 12.893.377 12.904.161 11.000.000
Maddi Duran Varlıklar
12 971.426.372 891.477.307 568.962.508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.462.834 1.808.877 1.313.408
Peşin Ödenmiş Giderler
23.120.513 28.562.343 25.993.023
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 17.825.059 17.332.587 9.455.385
Diğer Duran Varlıklar
0 4.186 4.186
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.801.397.325 1.723.797.220 1.150.964.524
TOPLAM VARLIKLAR
4.776.248.180 5.188.615.328 3.188.191.011
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 602.053.225 924.954.546 78.154.911
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 22.638.717 34.835.819 13.293.204
Ticari Borçlar
459.065.766 593.886.668 511.339.510
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8, 21 255.724.837 309.288.490 270.908.832
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 203.340.929 284.598.178 240.430.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26.438.072 27.331.047 16.818.074
Diğer Borçlar
3.404.819 90.837.936 944.034
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 0 86.239.625 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.404.819 4.598.311 944.034
Ertelenmiş Gelirler
16.896.372 39.895.543 395.406
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 27.601.953 9.514.388 9.354.763
Kısa Vadeli Karşılıklar
68.771.773 51.262.503 19.569.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23.462.763 27.381.056 13.144.632
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
45.309.010 23.881.447 6.424.730
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.748.012 11.773.604 7.630.418
ARA TOPLAM
1.238.618.709 1.784.292.054 657.499.682
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.238.618.709 1.784.292.054 657.499.682
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.776.743.299 1.735.320.937 1.243.537.763
Uzun Vadeli Karşılıklar
41.258.416 37.439.337 25.985.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
41.258.416 37.439.337 25.985.036
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 36.017.422 34.924.650 31.199.837
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.854.019.137 1.807.684.924 1.300.722.636
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.092.637.846 3.591.976.978 1.958.222.318
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.466.902.463 1.386.766.049 1.137.602.999
Ödenmiş Sermaye
342.000.000 342.000.000 342.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
108.056.201 108.056.201 108.056.201
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.789.482 4.821.099 4.536.388
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.789.482 4.821.099 4.536.388
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.231.735 5.231.735 5.231.735
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.442.253 -410.636 -695.347
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
537.144.283 539.968.646 315.553.570
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.381.335 0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
542.525.618 539.968.646 315.553.570
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
542.525.618 539.968.646 315.553.570
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
119.806.833 112.116.833 104.901.091
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
178.113.270 -17.983.954 50.843.109
Net Dönem Karı veya Zararı
177.992.394 297.787.224 211.712.640
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
216.707.871 209.872.301 92.365.694
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.683.610.334 1.596.638.350 1.229.968.693
TOPLAM KAYNAKLAR
4.776.248.180 5.188.615.328 3.188.191.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.980.545.370 1.915.786.892 974.247.899 934.984.171
Satışların Maliyeti
15 -1.505.900.240 -1.474.467.897 -740.031.763 -723.774.703
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
474.645.130 441.318.995 234.216.136 211.209.468
BRÜT KAR (ZARAR)
474.645.130 441.318.995 234.216.136 211.209.468
Genel Yönetim Giderleri
16 -60.183.703 -54.075.316 -34.190.185 -27.847.107
Pazarlama Giderleri
16 -181.590.340 -188.490.914 -83.925.581 -78.973.933
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -4.285.020 -3.627.132 -2.202.243 -2.014.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35.673.139 56.599.660 15.100.968 20.798.839
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-20.143.731 -42.374.950 -7.331.930 -21.274.832
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
244.115.475 209.350.343 121.667.165 101.897.876
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
129.147.515 369.847.757 60.354.103 112.607.034
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-81.521.160 -64.650.487 -5.469.156 -10.470.331
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
291.741.830 514.547.613 176.552.112 204.034.579
Finansman Gelirleri
17 96.089.103 23.815.710 14.511.438 6.294.256
Finansman Giderleri
18 -141.559.344 -371.447.528 -71.002.412 -116.075.497
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
246.271.589 166.915.795 120.061.138 94.253.338
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 -48.022.457 -28.618.636 -22.864.699 -15.633.472
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-47.301.572 -36.483.024 -25.942.296 -16.750.396
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-720.885 7.864.388 3.077.597 1.116.924
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
198.249.132 138.297.159 97.196.439 78.619.866
DÖNEM KARI (ZARARI)
198.249.132 138.297.159 97.196.439 78.619.866
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.256.738 16.252.272 9.998.747 7.144.405
Ana Ortaklık Payları
177.992.394 122.044.887 87.197.692 71.475.461
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 20 0,52000000 0,36000000 0,25000000 0,21000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.069.563 218.070 258.737 100.557
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.336.954 272.588 323.421 125.697
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
267.391 -54.518 -64.684 -25.140
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
267.391 -54.518 -64.684 -25.140
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-9.382.252 -1.138.499 -2.437.895 1.053.112
Yabancı Para Çevrim Farkları
-12.171.575 0 379.889 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.936.129 -1.198.420 -2.966.089 1.108.539
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-146.806 59.921 148.305 -55.427
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-146.806 59.921 148.305 -55.427
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.451.815 -920.429 -2.179.158 1.153.669
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
187.797.317 137.376.730 95.017.281 79.773.535
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.660.903 16.221.921 9.750.184 7.206.326
Ana Ortaklık Payları
174.136.414 121.154.809 85.267.097 72.567.209http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553300


BIST
18:051.392
Değişim :  -1,94% |  -27,52
Açılış :  1.408  
Önceki Kapanış :  1.419  
En Yüksek
1.408
En Düşük
1.386
BIST En Aktif Hisseler18:05
BALAT 9,46 2.101.609 % 10,00  
OYLUM 8,15 25.292.039 % 9,99  
EDIP 3,76 61.073.276 % 9,94  
HUBVC 11,61 73.658.243 % 9,94  
GARFA 11,30 8.485.183 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6710 8,6739 % 0,31  
Euro 10,1752 10,1882 % 0,47  
Sterlin 11,7917 11,8509 % -0,40  
Frank 9,3017 9,3577 % 0,69  
Riyal 2,3038 2,3154 % 0,21  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.761 1.761 6,25  
Altın Gr. 491 491 3,16  
Cumhuriyet 3.246 3.296 19,00  
Tam 3.232 3.314 21,45  
Yarım 1.562 1.603 10,38  
Çeyrek 784 801 5,18  
Gümüş.Ons 22,23 22,25 -0,17  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 -0,02  
B. Petrol 74,14 74,14 -1,20