***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

08.11.2016 20:44***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000.000 108.056.201 5.231.735 -695.347 315.553.570 104.901.091 50.843.109 211.712.640 1.137.602.999 92.365.694 1.229.968.693
Transferler
7.215.742 204.496.898 -211.712.640 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
454.203 1.930.775 170.947.331 173.332.309 21.406.912 194.739.221
Kar Payları
-94.000.000 -94.000.000 -5.158.667 -99.158.667
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000.000 108.056.201 5.231.735 -241.144 317.484.345 112.116.833 161.340.007 170.947.331 1.216.935.308 108.613.939 1.325.549.247
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000.000 108.056.201 5.231.735 -410.636 0 539.968.646 112.116.833 -17.983.954 297.787.224 1.386.766.049 209.872.301 1.596.638.350
Transferler
7.690.000 290.097.224 -297.787.224 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-688.685 -1.470.903 -574.014 232.159.442 229.425.840 18.793.975 248.219.815
Kar Payları
-94.000.000 -94.000.000 -6.825.333 -100.825.333
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000.000 108.056.201 5.231.735 -1.099.321 -1.470.903 539.394.632 119.806.833 178.113.270 232.159.442 1.522.191.889 221.840.943 1.744.032.832


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
231.706.852 163.492.929
Dönem Karı (Zararı)
253.506.393 192.131.279
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
253.506.393 192.131.279
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
197.401.962 194.667.941
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 60.474.863 55.192.848
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.392.879 3.127.381
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
74.875 -61.920
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.318.004 3.189.301
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.579.955 48.187.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
40.699.416 25.131.321
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.253.270 610.314
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 9.627.269 22.446.302
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-384.081 -443.081
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.265.049 11.722.862
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-56.695.922 -44.914.215
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
55.430.873 56.637.077
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 60.232.149 33.945.069
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-488.214 -54.020
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-488.214 -54.020
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
29.581.990 48.851.901
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.722.530 -5.862.956
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-131.427.306 -163.197.877
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.700.996 -46.437.722
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-56.150.211 -68.183.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
50.449.215 21.746.103
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
51.469.410 31.196.061
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11.170.685 -28.193.212
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-177.376.780 -95.694.542
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-60.307.222 -52.473.845
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-117.069.558 -43.220.697
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.989.625 -24.068.462
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
319.481.049 223.601.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-37.944.578 -21.720.287
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-2.888 -356.371
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-49.835.181 -38.040.411
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 8.450 8.655
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
672.279.604 -38.583.298
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.274.648 2.341.705
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.274.648 2.341.705
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-183.349.578 -105.619.989
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -183.237.903 -105.362.170
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -111.675 -257.819
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
784.552.001 13.474.734
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
784.552.001 13.474.734
Alınan Temettüler
384.081 443.081
Alınan Faiz
56.695.922 44.914.215
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.722.530 5.862.956
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-568.480.022 238.132.667
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
575.628.255 176.767.404
Kredilerden Nakit Girişleri
575.628.255 176.767.404
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-970.901.904 -95.554.695
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-970.633.972 -95.494.800
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-267.932 -59.895
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-86.239.625 0
Ödenen Temettüler
-100.825.333 -99.158.667
Ödenen Faiz
-38.846.587 -32.691.593
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
52.705.172 288.770.218
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
335.506.434 363.042.298
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
335.506.434 363.042.298
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.344.387.882 1.033.829.882
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.679.894.316 1.396.872.180


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015 Bir Önceki Dönem 31.12.2014
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.679.894.316 1.344.387.882 1.033.829.882
Finansal Yatırımlar
6 629.562 704.437 778.877
Ticari Alacaklar
771.641.886 763.401.264 603.842.384
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 21 629.283.346 572.853.651 555.788.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 142.358.540 190.547.613 48.053.601
Diğer Alacaklar
25.539.041 823.593.072 13.676.676
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9, 21 1.777.934 786.329.934 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 23.761.107 37.263.138 13.676.676
Stoklar
10 304.015.287 318.503.976 212.335.266
Peşin Ödenmiş Giderler
132.359.109 168.042.294 129.778.124
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
83.878.505 112.601.084 118.241.116
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
48.480.604 55.441.210 11.537.008
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 825.280 239.096
Diğer Dönen Varlıklar
44.584.682 45.359.903 42.746.182
ARA TOPLAM
2.958.663.883 3.464.818.108 2.037.226.487
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.958.663.883 3.464.818.108 2.037.226.487
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 764.675.053 765.334.184 529.047.891
Ticari Alacaklar
6.440.688 6.196.664 5.016.739
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 21 6.440.688 6.196.664 5.016.739
Diğer Alacaklar
179.401 176.911 171.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 179.401 176.911 171.384
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 12.893.377 12.904.161 11.000.000
Maddi Duran Varlıklar
12 999.889.969 891.477.307 568.962.508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.323.561 1.808.877 1.313.408
Peşin Ödenmiş Giderler
27.055.066 28.562.343 25.993.023
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 16.607.554 17.332.587 9.455.385
Diğer Duran Varlıklar
0 4.186 4.186
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.829.064.669 1.723.797.220 1.150.964.524
TOPLAM VARLIKLAR
4.787.728.552 5.188.615.328 3.188.191.011
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 350.292.101 924.954.546 78.154.911
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 206.354.138 34.835.819 13.293.204
Ticari Borçlar
417.613.689 593.886.668 511.339.510
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8, 21 249.303.790 309.288.490 270.908.832
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 168.309.899 284.598.178 240.430.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24.179.275 27.331.047 16.818.074
Diğer Borçlar
5.671.638 90.837.936 944.034
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 0 86.239.625 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.671.638 4.598.311 944.034
Ertelenmiş Gelirler
29.227.350 39.895.543 395.406
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 15.667.241 9.514.388 9.354.763
Kısa Vadeli Karşılıklar
61.362.560 51.262.503 19.569.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27.139.545 27.381.056 13.144.632
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
34.223.015 23.881.447 6.424.730
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.686.479 11.773.604 7.630.418
ARA TOPLAM
1.123.054.471 1.784.292.054 657.499.682
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.123.054.471 1.784.292.054 657.499.682
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.841.163.227 1.735.320.937 1.243.537.763
Uzun Vadeli Karşılıklar
42.068.426 37.439.337 25.985.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
42.068.426 37.439.337 25.985.036
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 37.409.596 34.924.650 31.199.837
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.920.641.249 1.807.684.924 1.300.722.636
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.043.695.720 3.591.976.978 1.958.222.318
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.522.191.889 1.386.766.049 1.137.602.999
Ödenmiş Sermaye
342.000.000 342.000.000 342.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
108.056.201 108.056.201 108.056.201
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.132.414 4.821.099 4.536.388
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.132.414 4.821.099 4.536.388
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.231.735 5.231.735 5.231.735
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.099.321 -410.636 -695.347
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
537.923.729 539.968.646 315.553.570
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.470.903 0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
539.394.632 539.968.646 315.553.570
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
539.394.632 539.968.646 315.553.570
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
119.806.833 112.116.833 104.901.091
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
178.113.270 -17.983.954 50.843.109
Net Dönem Karı veya Zararı
232.159.442 297.787.224 211.712.640
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
221.840.943 209.872.301 92.365.694
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.744.032.832 1.596.638.350 1.229.968.693
TOPLAM KAYNAKLAR
4.787.728.552 5.188.615.328 3.188.191.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.795.281.065 2.737.589.358 814.735.695 821.802.466
Satışların Maliyeti
15 -2.151.378.685 -2.113.776.770 -645.478.445 -639.308.873
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
643.902.380 623.812.588 169.257.250 182.493.593
BRÜT KAR (ZARAR)
643.902.380 623.812.588 169.257.250 182.493.593
Genel Yönetim Giderleri
16 -84.861.045 -83.496.464 -24.677.342 -29.421.148
Pazarlama Giderleri
16 -241.945.161 -263.453.394 -60.354.821 -74.962.480
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -5.672.264 -5.347.042 -1.387.244 -1.719.910
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49.666.288 84.482.575 13.993.149 27.882.915
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-25.810.282 -56.392.746 -5.666.551 -14.017.796
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
335.279.916 299.605.517 91.164.441 90.255.174
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
220.384.526 767.952.197 91.237.011 398.104.440
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-105.107.501 -88.663.086 -23.586.341 -24.012.599
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
450.556.941 978.894.628 158.815.111 464.347.015
Finansman Gelirleri
17 120.552.724 26.772.310 24.463.621 2.956.600
Finansman Giderleri
18 -257.371.123 -779.590.590 -115.811.779 -408.143.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
313.738.542 226.076.348 67.466.953 59.160.553
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 -60.232.149 -33.945.069 -12.209.692 -5.326.433
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-56.813.314 -47.402.954 -9.511.742 -10.919.930
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.418.835 13.457.885 -2.697.950 5.593.497
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
253.506.393 192.131.279 55.257.261 53.834.120
DÖNEM KARI (ZARARI)
253.506.393 192.131.279 55.257.261 53.834.120
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.346.951 21.183.948 1.090.213 4.931.676
Ana Ortaklık Payları
232.159.442 170.947.331 54.167.048 48.902.444
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 20 0,68000000 0,50000000 0,16000000 0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-703.594 501.719 365.969 283.649
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-879.493 627.149 457.461 354.561
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
175.899 -125.430 -91.492 -70.912
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
175.899 -125.430 -91.492 -70.912
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.582.984 2.106.223 4.799.268 3.244.722
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.956.810 0 8.214.765 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-659.131 2.217.077 -3.595.260 3.415.497
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-659.131 2.217.077 -3.595.260 3.415.497
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.957 -110.854 179.763 -170.775
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32.957 -110.854 179.763 -170.775
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.286.578 2.607.942 5.165.237 3.528.371
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
248.219.815 194.739.221 60.422.498 57.362.491
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.793.975 21.406.912 5.133.072 5.184.991
Ana Ortaklık Payları
229.425.840 173.332.309 55.289.426 52.177.500http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567132


BIST18:051.386
Değişim :  -0,45% |  -6,30
Açılış :  1.401  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.404
En Düşük
1.383
BIST En Aktif Hisseler18:05
YEOTK 55,00 169.739.865 % 10,00  
PENTA 148,50 31.200.633 % 10,00  
ORCAY 17,17 219.107.868 % 9,99  
UZERB 30,82 409.109 % 9,99  
RALYH 4,19 14.504.370 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6259 8,6278 % -0,43  
Euro 10,1208 10,1293 % -0,31  
Sterlin 11,7466 11,8055 % -0,46  
Frank 9,3018 9,3578 % -0,02  
Riyal 2,2929 2,3044 % -0,48  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 11,44  
Altın Gr. 492 493 1,02  
Cumhuriyet 3.266 3.315 19,00  
Tam 3.250 3.332 18,07  
Yarım 1.571 1.612 8,74  
Çeyrek 788 806 4,37  
Gümüş.Ons 22,54 22,56 0,28  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 0,05  
B. Petrol 74,37 74,37 0,45