***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2019 23:12


205.390 1.854.596
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-444.135 -84.522 81.663 44.678 -402.316 -5.972 -408.288
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
342.000 108.056 -585.998 5.232 -16.687 -81.306 0 695.363 119.807 385.373 275.050 1.246.890 199.418 1.446.308
Transferler
44.560 4.690 225.800 -275.050 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
653.805 1.286 13.640 16.025 48.347 397.259 1.130.362 77.046 1.207.408
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-18.248 -18.248 0 -18.248
Kar Payları
-64.000 -64.000 -7.917 -71.917
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-10 -10 -4 -14
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -559.686 659.037 -15.401 -67.666 16.025 743.710 124.497 547.163 397.259 2.294.994 268.543 2.563.537
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -413.214 659.037 -15.401 743.710 -74.303 16.025 124.497 553.800 383.153 2.427.360 268.543 2.695.903
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-10.652 -10.652 -288 -10.940
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-146.472 6.637 -6.637 14.106 -132.366 -132.366
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
342.000 108.056 -559.686 659.037 -15.401 743.710 -67.666 16.025 124.497 536.511 397.259 2.284.342 268.255 2.552.597
Transferler
61.016 -21.143 -24.078 7.090 374.374 -397.259 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.885 -5.772 380.310 -21.763 36.456 700.779 1.099.895 129.117 1.229.012
Kar Payları
-88.000 -88.000 -13.877 -101.877
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -498.670 647.779 -21.173 1.099.942 -89.429 52.481 131.587 822.885 700.779 3.296.237 383.495 3.679.732


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.378 749.391
Dönem Karı (Zararı)
787.621 444.997
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
787.621 444.997
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
282.531 339.254
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13, 15 149.304 115.860
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.472 4.964
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.512 990
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-83 136
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.043 3.838
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
126.429 85.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 78.226 61.305
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-108 651
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
48.311 23.796
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-231 -916
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
147.396 85.650
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28, 29 -182.869 -137.321
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31 330.265 222.971
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.844 -1.630
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
29 -4.844 -1.630
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 185.918 78.755
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.577 393
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29 1.577 393
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-321.914 -3.378
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.576 -26.196
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-867.073 62.254
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.047.530 -9.868
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.029.696 56.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.834 -66.505
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
63.864 -25.004
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
26.665 -182.015
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78.162 282.885
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
166.843 10.658
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-88.681 272.227
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.766 -3.744
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
203.079 846.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -58.186 -46.178
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -194 -138
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-141.359 -50.800
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 38 2
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.377.649 220.037
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
40.747 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.142 7.929
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.142 7.929
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-232.143 -327.466
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -225.281 -326.139
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -6.862 -1.327
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-199 -47.469
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-199 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-47.469
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
52.001 5.417
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 5.417
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
52.001 0
Alınan Temettüler
231 916
Alınan Faiz
190.732 125.519
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.286.138 455.191
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.192.131 -67.902
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
389.808 3.599.630
Kredilerden Nakit Girişleri
7 389.808 3.599.630
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-905.201 -2.789.730
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -861.537 -2.783.124
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-43.664 -6.606
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-239.632 -637.265
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
1.901 4.810
Ödenen Temettüler
-101.877 -71.917
Ödenen Faiz
-337.130 -173.430
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
188.896 901.526
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
188.896 901.526
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.189.865 2.288.339
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.378.761 3.189.865


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.378.761 3.189.865 2.288.339
Finansal Yatırımlar
6 702 619 755
Ticari Alacaklar
1.899.086 776.922 763.266
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 34 1.564.689 534.993 587.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 334.397 241.929 175.851
Diğer Alacaklar
39.181 24.242 26.561
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9, 34 627 428 5.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 38.554 23.814 20.716
Türev Araçlar
10 323.087 55.912 0
Stoklar
11 604.554 583.581 406.274
Peşin Ödenmiş Giderler
76.058 138.973 117.861
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20, 34 36.368 97.094 78.047
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20 39.690 41.879 39.814
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16.899 0 11.064
Diğer Dönen Varlıklar
22 53.503 60.594 48.438
ARA TOPLAM
6.391.831 4.830.708 3.662.558
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.391.831 4.830.708 3.662.558
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.340.221 981.132 928.800
Diğer Alacaklar
234 183 271
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 234 183 271
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 21.036 16.192 14.588
Maddi Duran Varlıklar
13 2.276.366 2.098.780 1.118.765
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
589.733 436.386 383.212
Şerefiye
14 331.975 253.507 215.513
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 257.75817:201.389
Değişim :  -2,17% |  -30,78
Açılış :  1.408  
Önceki Kapanış :  1.419  
En Yüksek
1.408
En Düşük
1.386
BIST En Aktif Hisseler17:20
EDIP 3,76 48.204.798 % 9,94  
GARFA 11,30 8.450.910 % 9,92  
OYLUM 8,14 23.630.982 % 9,85  
TACTR 29,00 997.882 % 9,85  
BALAT 9,44 1.112.580 % 9,77  
17:20 Alış Satış %  
Dolar 8,6654 8,6693 % 0,26  
Euro 10,1608 10,1665 % 0,26  
Sterlin 11,8178 11,8771 % -0,18  
Frank 9,2972 9,3532 % 0,65  
Riyal 2,3064 2,3180 % 0,32  
17:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.760 1.761 5,40  
Altın Gr. 490 490 1,74  
Cumhuriyet 3.250 3.299 22,00  
Tam 3.231 3.312 19,84  
Yarım 1.562 1.602 9,60  
Çeyrek 783 801 4,79  
Gümüş.Ons 22,33 22,36 -0,06  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,01  
B. Petrol 74,61 74,61 -0,73