***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2019 19:58***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -559.686 659.037 -15.401 743.710 -67.666 16.025 124.497 547.163 397.259 2.294.994 268.543 2.563.537
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-10.652 -10.652 -288 -10.940
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
342.000 108.056 -559.686 659.037 -15.401 743.710 -67.666 16.025 124.497 536.511 397.259 2.284.342 268.255 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.960 -5.141 -12.090 85.091 572.062 637.962 146.694 784.656
Kar Payları
-88.000 -88.000 -13.877 -101.877
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-31 -31 -12 -43
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -498.670 639.119 -17.361 714.491 -79.756 101.116 124.497 828.719 572.062 2.834.273 401.060 3.235.333
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -498.670 647.779 -21.173 1.099.942 -89.429 52.481 131.587 822.885 700.779 3.296.237 383.495 3.679.732
Transferler
6.798 693.981 -700.779 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
366 142.346 -2.734 -45.876 740.723 834.825 96.997 931.822
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -498.670 647.779 -20.807 1.242.288 -92.163 6.605 138.385 1.516.866 740.723 4.131.062 480.492 4.611.554


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
268.460 -128.562
Dönem Karı (Zararı)
818.146 644.656
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
818.146 644.656
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
347.412 300.567
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 14 126.114 107.517
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.386 8.362
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.154 5.256
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-19 -115
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 10.559 3.221
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
195.365 244.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
79.639 59.846
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
874 226
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
114.852 184.417
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-83 -102
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-19.935 98.747
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-331.352 -151.225
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
311.417 249.972
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 188.390 168.241
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.692 978
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.692 978
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-145.583 -320.963
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.934 -6.702
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-731.909 -951.022
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-641.048 -948.880
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-591.357 -915.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-49.691 -33.776
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.608 -16.978
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-67.738 76.079
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.278 -54.676
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
69.936 136.809
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-72.214 -191.485
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.237 -6.567
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
433.649 -5.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-56.648 -46.984
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-362 -113
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-108.546 -75.704
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 367 38
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
207.632 1.832.904
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 40.746
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.518 29.248
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.518 29.248
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-77.567 -198.181
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-75.410 -193.822
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.157 -4.359
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-336.478 -68.193
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-336.478 -68.193
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
2.406 59.483
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
2.406 59.483
Alınan Temettüler
83 102
Alınan Faiz
331.352 151.225
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
282.318 1.818.474
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.951 -859.928
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
320.342 309.462
Kredilerden Nakit Girişleri
320.342 309.462
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-98.442 -749.197
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-78.258 -729.707
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-20.184 -19.490
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
17 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -239.907
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 1.901
Ödenen Faiz
-260.868 -182.187
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
437.141 844.414
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
437.141 844.414
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.378.761 3.189.865
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.815.902 4.034.279


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.815.902 3.378.761
Finansal Yatırımlar
721 702
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 721 702
Ticari Alacaklar
2.566.250 1.899.086
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 22 2.156.046 1.564.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 410.204 334.397
Diğer Alacaklar
370.225 39.181
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8, 22 337.105 627
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 33.120 38.554
Türev Araçlar
9 307.072 323.087
Stoklar
10 681.432 604.554
Peşin Ödenmiş Giderler
94.819 76.058
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 10.356 36.368
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
84.463 39.690
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.606 16.899
Diğer Dönen Varlıklar
50.442 53.503
ARA TOPLAM
7.891.469 6.391.831
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.891.469 6.391.831
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.490.059 1.340.221
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 1.490.059 1.340.221
Diğer Alacaklar
365 234
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 365 234
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 21.036 21.036
Maddi Duran Varlıklar
12 2.337.141 2.276.366
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
620.802 589.733
Şerefiye
13 346.740 331.975
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 274.062 257.758
Peşin Ödenmiş Giderler
7.222 9.628
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.222 9.628
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 58.417 40.823
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.535.042 4.278.041
TOPLAM VARLIKLAR
12.426.511 10.669.872
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 355.486 85.519
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.531.162 369.129
Ticari Borçlar
1.142.756 1.114.097
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 22 590.244 520.308
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 552.512 593.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
42.525 33.332
Diğer Borçlar
9.255 6.808
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8, 22 1.194 1.177
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.061 5.631
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.468 37.351
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 92.927 15.214
Kısa Vadeli Karşılıklar
266.716 142.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
60.590 51.301
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
206.126 90.968
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26.656 41.146
ARA TOPLAM
4.494.951 1.844.865
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.494.951 1.844.865
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.932.969 4.791.105
Uzun Vadeli Karşılıklar
143.663 115.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
143.663 115.344
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 243.374 238.826
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.320.006 5.145.275
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.814.957 6.990.140
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.131.062 3.296.237
Ödenmiş Sermaye
342.000 342.000
Sermaye Düzeltme Farkları
108.056 108.056
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-498.670 -498.670
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.869.260 1.726.548
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.869.260 1.726.548
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
647.779 647.779
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.807 -21.173
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.242.288 1.099.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-85.558 -36.948
Yabancı Para Çevrim Farkları
-92.163 -89.429
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
6.605 52.481
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
6.605 52.481
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
138.385 131.587
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.516.866 822.885
Net Dönem Karı veya Zararı
740.723 700.779
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
480.492 383.495
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.611.554 3.679.732
TOPLAM KAYNAKLAR
12.426.511 10.669.872


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 5.655.967 4.157.633 1.893.109 1.437.674
Satışların Maliyeti
16 -4.110.466 -3.064.072 -1.394.946 -1.052.597
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.545.501 1.093.561 498.163 385.077
BRÜT KAR (ZARAR)
1.545.501 1.093.561 498.163 385.077
Genel Yönetim Giderleri
17 -161.202 -114.177 -66.617 -39.600
Pazarlama Giderleri
17 -533.526 -416.353 -153.876 -145.685
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -13.540 -9.868 -4.451 -3.093
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
57.762 120.608 9.607 71.551
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-60.302 -95.046 -22.614 -46.863
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
834.693 578.725 260.212 221.387
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
960.688 2.565.490 264.157 1.603.173
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-304.079 -290.904 -293.818 -282.820
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.491.302 2.853.311 230.551 1.541.740
Finansman Gelirleri
18 522.995 438.789 438.376 420.940
Finansman Giderleri
19 -1.007.761 -52.428
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10.162 -44.399 14.256 -4.828
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
818.146 644.656 272.766 256.695
DÖNEM KARI (ZARARI)
818.146 644.656 272.766 256.695
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
77.423 72.594 19.252 35.856
Ana Ortaklık Payları
740.723 572.062 253.514 220.839
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına kazanç 21 2,17000000 1,67000000 0,74000000 0,65000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
142.676 -7.618 -205.796 -438
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
413 -2.512 583 -547
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
149.838 -5.903 -217.118 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.575 797 10.739 109
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-83 502 -117 109
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-7.492 295 10.856 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-29.000 147.618 -46.252 95.639
Yabancı Para Çevrim Farkları
16.876 62.526 -16.441 48.433
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
16.876 62.526 -16.441 48.433
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-58.815 109.605 -38.219 60.520
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-58.815 109.605 -38.219 60.520
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.939 -24.513 8.408 -13.314
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
12.939 -24.513 8.408 -13.314
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
113.676 140.000 -252.048 95.201
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
931.822 784.656 20.718 351.896
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
96.997 146.694 15.332 85.736
Ana Ortaklık Payları
834.825 637.962 5.386 266.160http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796769


BIST12:071.398
Değişim :  0,46% |  6,46
Açılış :  1.401  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.404
En Düşük
1.398
BIST En Aktif Hisseler12:05
KTSKR 64,25 24.924.872 % 9,92  
KRGYO 6,00 17.671.822 % 9,89  
BALAT 10,38 224.997 % 9,73  
IHYAY 0,80 6.720.117 % 8,11  
SODSN 24,26 86.172 % 7,82  
12:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6231 8,6271 % -0,43  
Euro 10,1240 10,1284 % -0,32  
Sterlin 11,7631 11,8221 % -0,32  
Frank 9,2794 9,3353 % -0,26  
Riyal 2,2930 2,3045 % -0,48  
12:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.765 0,26  
Altın Gr. 488 488 -3,44  
Cumhuriyet 3.246 3.296 19,00  
Tam 3.232 3.314 21,45  
Yarım 1.562 1.603 10,38  
Çeyrek 784 801 5,18  
Gümüş.Ons 22,52 22,56 0,27  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 0,01  
B. Petrol 75,06 75,06 1,14