***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.03.2017 22:29***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000.000 108.056.201 -161.872.759 5.231.735 -752.410 0 315.553.570 104.901.091 45.911.283 215.681.868 974.710.579 142.785.061 1.117.495.640
Transferler
7.215.742 208.466.126 -215.681.868 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
321.867 1.080.204 224.415.076 292.129.375 517.946.522 42.428.410 560.374.932
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
29.667.456 29.667.456
Kar Payları
-94.000.000 -94.000.000 -5.158.667 -99.158.667
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000.000 108.056.201 -161.872.759 5.231.735 -430.543 1.080.204 539.968.646 112.116.833 160.377.409 292.129.375 1.398.657.101 209.722.260 1.608.379.361
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000.000 108.056.201 -161.872.759 5.231.735 -430.543 1.080.204 539.968.646 112.116.833 160.377.409 292.129.375 1.398.657.101 209.722.260 1.608.379.361
Transferler
34.009.960 7.690.000 250.429.415 -292.129.375 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.256.212 2.135.676 155.394.795 230.371.563 371.645.822 9.685.839 381.331.661
Kar Payları
-14.000.000 -94.000.000 -108.000.000 -6.825.333 -114.825.333
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-13.271.467 -13.271.467 -7.254.329 -20.525.796
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
174.893 174.893 61.692 236.585
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000.000 108.056.201 -141.862.799 5.231.735 -16.686.755 3.215.880 695.363.441 119.806.833 303.710.250 230.371.563 1.649.206.349 205.390.129 1.854.596.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
592.901.611 333.565.764
Dönem Karı (Zararı)
242.004.730 322.814.136
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
242.004.730 322.814.136
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
371.217.136 235.967.522
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 82.924.710 75.771.495
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.189.522 7.290.940
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-50.498 74.440
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.240.020 7.216.500
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
66.471.464 47.050.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 65.706.423 40.634.570
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.237.740 1.059.324
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 -472.699 5.356.806
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-683.686 -870.451
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.556.976 2.087.915
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -76.346.373 -67.832.604
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 73.789.397 69.920.519
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.705.000 -865.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 -1.705.000 -865.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 50.235.585 38.746.904
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
949.531 -266.111
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 949.531 -266.111
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
27, 28, 29 181.071.240 74.953.826
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
27 -7.679.254 -7.932.696
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
92.501.680 -137.166.837
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.112.765 -52.510.549
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.717.765 -45.194.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.605.000 -7.315.833
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
81.505.780 -20.018.248
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-48.696.030 -47.907.297
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.121.010 -8.097.093
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.732.976 -10.916.842
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20.388.034 2.819.749
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.683.685 -8.633.650
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
705.723.546 421.614.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -49.247.416 -32.847.729
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-2.888 -341.318
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-63.595.306 -55.318.457
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 23.675 458.447
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
610.407.832 256.849.525
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-718.894 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-20.525.796 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.156.147 2.174.111
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.156.147 2.174.111
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-257.721.133 -216.033.903
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -257.178.994 -215.718.313
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -542.139 -315.590
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
800.508.195 364.406.110
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
800.508.195 364.406.110
Alınan Temettüler
683.686 870.451
Alınan Faiz
76.346.373 67.832.604
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.679.254 37.600.152
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-377.785.032 -301.098.140
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
756.796.184 602.029.402
Kredilerden Nakit Girişleri
756.796.184 602.029.402
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.106.672.420 -1.044.109.703
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.106.308.827 -1.043.733.147
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-363.593 -376.556
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-86.239.625 7.257.299
Ödenen Temettüler
-114.825.333 -99.158.667
Ödenen Faiz
-72.418.409 -71.862.326
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
245.574.571 304.745.855
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
825.524.411 289.317.149
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
825.524.411 289.317.149
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.344.388.200 1.055.071.051
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.169.912.611 1.344.388.200


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015 Bir Önceki Dönem 31.12.2014
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.169.912.611 1.344.388.200 1.055.071.051
Finansal Yatırımlar
6 754.935 704.437 778.877
Ticari Alacaklar
772.946.269 763.203.505 712.784.423
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 32 602.050.480 572.655.892 527.891.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 170.895.789 190.547.613 184.892.563
Diğer Alacaklar
21.686.032 838.229.645 1.005.298.315
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9, 32 1.618.637 802.126.831 984.706.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 20.067.395 36.102.814 20.591.448
Stoklar
10 361.942.164 315.486.154 274.795.357
Peşin Ödenmiş Giderler
115.373.488 169.202.618 162.573.617
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18, 32 78.046.637 112.601.084 116.813.193
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 37.326.851 56.601.534 45.760.424
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11.063.641 825.280 967.014
Diğer Dönen Varlıklar
20 48.116.761 45.359.903 50.012.139
ARA TOPLAM
3.501.795.901 3.477.399.742 3.262.280.793
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.501.795.901 3.477.399.742 3.262.280.793
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 928.800.295 765.334.184 529.090.164
Ticari Alacaklar
65.491 6.196.664 5.016.739
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 32 65.491 6.196.664 5.016.739
Diğer Alacaklar
185.292 176.911 173.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 185.292 176.911 173.841
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 14.587.592 12.904.161 11.971.843
Maddi Duran Varlıklar
12 1.032.162.499 891.477.307 721.432.631
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.573.673 1.808.877 1.823.464
Peşin Ödenmiş Giderler
18 14.160.059 28.562.343 25.993.023
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 32.858.147 17.936.217 9.855.909
Diğer Duran Varlıklar
0 4.186 4.186
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.024.393.048 1.724.400.850 1.305.361.800
TOPLAM VARLIKLAR
5.526.188.949 5.201.800.592 4.567.642.593
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 544.791.623 932.018.207 805.663.027
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.815.280.366 27.772.158 47.498.415
Ticari Borçlar
637.981.293 595.456.614 604.640.873
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8, 32 335.895.278 311.000.386 322.557.410
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 302.086.015 284.456.228 282.083.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 30.593.339 27.331.047 19.777.216
Diğer Borçlar
8.431.010 90.712.243 103.100.349
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9, 32 0 86.239.625 57.719.971
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.431.010 4.472.618 45.380.378
Ertelenmiş Gelirler
21 48.439.307 39.895.543 19.276.761
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 14.818.549 9.514.388 9.951.871
Kısa Vadeli Karşılıklar
56.416.195 51.262.503 40.711.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 32.320.259 27.251.246 21.823.994
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 24.095.936 24.011.257 18.887.221
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 12.290.270 11.773.604 9.250.883
ARA TOPLAM
3.169.041.952 1.785.736.307 1.659.870.610
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.169.041.952 1.785.736.307 1.659.870.610
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 384.844.123 1.735.320.937 1.705.163.759
Diğer Borçlar
0 0 21.262.355
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
32 0 0 21.262.355
Uzun Vadeli Karşılıklar
72.356.363 37.439.337 32.650.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 72.356.363 37.439.337 32.650.452
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 45.350.033 34.924.650 31.199.777
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
502.550.519 1.807.684.924 1.790.276.343
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.671.592.471 3.593.421.231 3.450.146.953
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 1.649.206.349 1.398.657.101 974.710.579
Ödenmiş Sermaye
342.000.000 342.000.000 342.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
108.056.201 108.056.201 108.056.201
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-141.862.799 -161.872.759 -161.872.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.455.020 4.801.192 4.479.325
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.455.020 4.801.192 4.479.325
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.231.735 5.231.735 5.231.735
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.686.755 -430.543 -752.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
698.579.321 541.048.850 315.553.570
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.215.880 1.080.204 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
695.363.441 539.968.646 315.553.570
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
695.363.441 539.968.646 315.553.570
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
119.806.833 112.116.833 104.901.091
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
303.710.250 160.377.409 45.911.283
Net Dönem Karı veya Zararı
230.371.563 292.129.375 215.681.868
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
205.390.129 209.722.260 142.785.061
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.854.596.478 1.608.379.361 1.117.495.640
TOPLAM KAYNAKLAR
5.526.188.949 5.201.800.592 4.567.642.593


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 3.921.686.855 3.793.737.272
Satışların Maliyeti
23 -2.999.732.967 -2.924.617.090
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
921.953.888 869.120.182
BRÜT KAR (ZARAR)
921.953.888 869.120.182
Genel Yönetim Giderleri
24-25 -116.580.651 -112.724.354
Pazarlama Giderleri
24-25 -366.845.974 -344.441.814
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24-25 -8.733.516 -9.188.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 86.622.093 115.378.374
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -51.651.473 -87.196.234
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
464.764.367 430.947.316
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 443.595.719 798.074.110
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -113.224.762 -233.809.590
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
795.135.324 995.211.836
Finansman Gelirleri
28 135.086.029 184.768.227
Finansman Giderleri
29 -637.981.038 -818.419.023
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
292.240.315 361.561.040
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30 -50.235.585 -38.746.904
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-58.661.106 -55.022.708
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.425.521 16.275.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
242.004.730 322.814.136
DÖNEM KARI (ZARARI)
242.004.730 322.814.136
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.633.167 30.684.761
Ana Ortaklık Payları
230.371.563 292.129.375
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 31 0,67000000 0,85000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.977.326 424.214
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.221.658 530.268
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.244.332 -106.054
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.244.332 -106.054
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
156.304.257 237.136.582
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.011.452 12.664.604
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
163.466.111 236.286.293
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
163.466.111 236.286.293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.173.306 -11.814.315
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.173.306 -11.814.315
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
139.326.931 237.560.796
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
381.331.661 560.374.932
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.685.839 42.428.410
Ana Ortaklık Payları
371.645.822 517.946.522http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591669


BIST11:221.402
Değişim :  0,75% |  10,50
Açılış :  1.401  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.404
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler11:20
KTSKR 64,25 24.782.301 % 9,92  
BALAT 10,38 224.997 % 9,73  
KRGYO 5,96 9.253.951 % 9,16  
IHYAY 0,80 6.478.087 % 8,11  
GARFA 12,20 6.231.735 % 7,96  
11:20 Alış Satış %  
Dolar 8,6275 8,6293 % -0,41  
Euro 10,1244 10,1311 % -0,29  
Sterlin 11,7755 11,8345 % -0,21  
Frank 9,2724 9,3282 % -0,33  
Riyal 2,2936 2,3051 % -0,45  
11:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.762 -2,52  
Altın Gr. 489 489 -3,01  
Cumhuriyet 3.246 3.296 19,00  
Tam 3.232 3.314 21,45  
Yarım 1.562 1.603 10,38  
Çeyrek 784 801 5,18  
Gümüş.Ons 22,40 22,42 0,14  
Gümüş Gr. 6,22 6,22 0,01  
B. Petrol 75,05 75,05 1,13