***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2017 20:59***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000.000 108.056.201 -218.268.442 5.231.735 -430.543 494.874 539.968.646 112.116.833 222.929.248 239.959.223 1.352.057.775 209.722.260 1.561.780.035
Transferler
34.009.960 7.690.000 198.259.263 -239.959.223 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.011.709 -5.216.611 2.556.972 179.991.069 176.319.721 13.733.351 190.053.072
Kar Payları
-14.000.000 -94.000.000 -108.000.000 -6.825.333 -114.825.333
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
185.291 185.291 65.360 250.651
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000.000 108.056.201 -198.258.482 5.231.735 -1.442.252 -4.721.737 542.525.618 119.806.833 327.373.802 179.991.069 1.420.562.787 216.695.638 1.637.258.425
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000.000 108.056.201 -198.258.482 5.231.735 -16.686.755 -7.165.808 695.363.441 119.806.833 320.064.097 242.711.008 1.611.122.270 199.417.969 1.810.540.239
Transferler
12.339.445 4.690.000 225.681.563 -242.711.008 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.320.741 -3.046.566 -976.117 8.453.359 182.862.567 185.972.502 24.506.977 210.479.479
Kar Payları
-64.000.000 -64.000.000 -7.916.658 -71.916.658
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-10.398 -10.398 -3.668 -14.066
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000.000 108.056.201 -185.919.037 5.231.735 -18.007.496 -10.212.374 -976.117 703.816.800 124.496.833 481.735.262 182.862.567 1.733.084.374 216.004.620 1.949.088.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
152.591.259 213.225.723
Dönem Karı (Zararı)
207.250.411 200.492.101
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
207.250.411 200.492.101
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
184.780.294 137.977.875
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 51.074.886 40.630.995
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.985.104 3.317.120
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 411.980
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
110.072 121.709
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.875.032 2.783.431
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
57.181.749 48.585.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.364.445 27.288.124
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
461.531 1.211.530
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
31.355.773 20.086.223
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-539.289 -359.526
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.739.425 -242.163
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-61.932.985 -41.863.304
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
75.672.410 41.621.141
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 44.333.099 48.626.021
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-276.560 -465.522
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-276.560 -465.522
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17, 18 21.020.177 1.614.540
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.738.297 -3.729.467
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-186.481.352 -68.441.810
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.552.511 69.060.309
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.057.289 42.201.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.609.800 26.858.740
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.078.110 19.363.703
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-56.657.126 3.733.134
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.812.758 -134.739.515
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-59.798.939 -54.547.191
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.986.181 -80.192.324
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.380.847 -25.859.441
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
205.549.353 270.028.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-25.153.176 -28.411.850
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-117.357 -2.888
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27.689.334 -28.389.184
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 1.773 1.479
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-85.646.020 717.556.281
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.865.210 2.168.054
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.865.210 2.168.054
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-82.601.702 -136.039.745
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -82.492.616 -135.952.191
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -109.086 -87.554
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
2.916.656 801.972.659
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
2.916.656 801.972.659
Alınan Temettüler
539.289 359.526
Alınan Faiz
58.721.180 39.876.400
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-68.086.653 9.219.387
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.124.823.760 -534.183.718
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.571.421.746 341.635.883
Kredilerden Nakit Girişleri
1.571.421.746 341.635.883
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-399.817.126 -645.434.374
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-399.817.126 -645.258.865
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -175.509
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-14.066 -10:241.401
Değişim :  0,67% |  9,26
Açılış :  1.401  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.404
En Düşük
1.401
BIST En Aktif Hisseler10:22
ORGE 7,26 37.846.736 % 9,83  
BALAT 10,38 224.997 % 9,73  
SODSN 24,26 86.172 % 7,82  
KTSKR 62,05 16.556.767 % 6,16  
EDIP 3,96 29.600.769 % 5,32  
10:22 Alış Satış %  
Dolar 8,6333 8,6358 % -0,33  
Euro 10,1257 10,1323 % -0,28  
Sterlin 11,7768 11,8358 % -0,20  
Frank 9,2698 9,3257 % -0,36  
Riyal 2,2952 2,3067 % -0,38  
10:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.760 1.761 -3,87  
Altın Gr. 489 489 -2,71  
Cumhuriyet 3.246 3.296 19,00  
Tam 3.232 3.314 21,45  
Yarım 1.562 1.603 10,38  
Çeyrek 784 801 5,18  
Gümüş.Ons 22,32 22,37 0,08  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 -0,02  
B. Petrol 74,73 74,73 0,81