***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2017 19:48***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000.000 108.056.201 -218.268.442 5.231.735 -430.543 494.874 539.968.646 112.116.833 222.929.248 239.959.223 1.352.057.775 209.722.260 1.561.780.035
Transferler
34.009.960 7.690.000 198.259.263 -239.959.223 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-668.778 -3.431.570 -574.014 234.298.281 229.623.919 18.169.820 247.793.739
Kar Payları
-14.000.000 -94.000.000 -108.000.000 -6.825.333 -114.825.333
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
180.092 180.092 63.526 243.618
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000.000 108.056.201 -198.258.482 5.231.735 -1.099.321 -2.936.696 539.394.632 119.806.833 327.368.603 234.298.281 1.473.861.786 221.130.273 1.694.992.059
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000.000 108.056.201 -198.258.482 5.231.735 -16.686.755 -7.165.808 0 695.363.441 119.806.833 320.064.097 242.711.008 1.611.122.270 199.417.969 1.810.540.239
Transferler
12.339.445 4.690.000 225.681.563 -242.711.008 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.545.579 696.282 -60.325 13.071.397 246.583.905 258.745.680 37.430.316 296.175.996
Kar Payları
-64.000.000 -64.000.000 -7.916.658 -71.916.658
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-7.796 -7.796 -2.753 -10.549
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000.000 108.056.201 -185.919.037 5.231.735 -18.232.334 -6.469.526 -60.325 708.434.838 124.496.833 481.737.864 246.583.905 1.805.860.154 228.928.874 2.034.789.028


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
230.457.729 222.785.965
Dönem Karı (Zararı)
281.867.332 255.889.998
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
281.867.332 255.889.998
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
270.023.266 198.939.146
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 77.555.264 62.845.496
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.057.777 3.928.962
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 536.083
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
106.009 74.875
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.951.768 3.318.004
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
81.462.371 51.638.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
40.271.608 40.699.416
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
494.485 1.253.270
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
40.696.278 9.686.204
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-539.289 -384.081
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
39.289.428 -3.655.444
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-96.511.913 -59.764.872
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
135.801.341 56.109.428
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 54.327.856 60.835.714
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-253.360 -488.214
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-253.360 -488.214
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17, 18 22.086.357 29.940.353
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.963.138 -5.722.530
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-246.595.468 -144.268.982
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-120.444.352 -3.137.157
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-100.872.720 -50.957.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.571.632 47.820.350
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.661.442 48.180.720
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-90.209.033 -639.995
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.763.177 -177.542.759
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-50.033.269 -59.956.576
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
97.796.446 -117.586.183
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.043.818 -11.129.791
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
305.295.130 310.560.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-34.519.901 -37.944.578
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-117.357 -2.888
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-40.201.916 -49.835.181
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 1.773 8.450
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-121.507.347 688.575.305
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.871.516 9.463.967
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.871.516 9.463.967
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-152.144.306 -185.767.064
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -150.863.089 -185.646.244
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.281.217 -120.820
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
4.535.293 800.345.528
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
4.535.293 800.345.528
Alınan Temettüler
539.289 384.081
Alınan Faiz
91.953.451 56.870.896
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-69.262.590 7.277.897
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.166.725.180 -580.451.665
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.727.113.443 575.628.255
Kredilerden Nakit Girişleri
1.727.113.443 575.628.255
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-603.705.670 -967.538.264
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-603.633.570 -967.270.332
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-72.100 -267.932
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-10.549 -85.996.007
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
5.082.976 0
Ödenen Temettüler
-71.916.658 -114.825.333
Ödenen Faiz
-67.912.936 -40.425.488
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
178.074.574 52.705.172
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.275.675.562 330.909.605
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.275.675.562 330.909.605
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.268.604.108 1.354.697.874
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.544.279.670 1.685.607.479


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.544.279.670 2.268.604.108 1.354.697.874
Finansal Yatırımlar
6 648.926 754.935 704.437
Ticari Alacaklar
889.134.000 763.995.743 755.683.492
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 21 691.455.617 586.367.653 560.216.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 197.678.383 177.628.090 195.467.260
Diğer Alacaklar
30.740.993 24.725.649 843.581.144
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9, 21 0 4.535.293 807.438.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 30.740.993 20.190.356 36.142.643
Stoklar
10 480.725.425 392.730.342 331.183.102
Peşin Ödenmiş Giderler
185.902.926 115.544.918 170.381.560
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21 122.217.736 78.046.637 116.813.193
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
63.685.190 37.498.281 53.568.367
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
313.176 11.063.641 825.280
Diğer Dönen Varlıklar
39.904.403 48.147.614 45.410.374
ARA TOPLAM
5.171.649.519 3.625.566.950 3.502.467.263
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.171.649.519 3.625.566.950 3.502.467.263
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 943.810.506 928.800.295 765.334.184
Diğer Alacaklar
181.300 185.292 176.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 181.300 185.292 176.911
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 14.571.415 14.587.592 12.904.161
Maddi Duran Varlıklar
12 1.127.044.980 1.050.639.625 904.816.223
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.392.311 1.740.109 1.946.354
Peşin Ödenmiş Giderler
89.385.787 14.160.059 28.562.343
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
89.385.787 14.160.059 28.562.343
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 49.373.006 43.315.619 27.271.681
Diğer Duran Varlıklar
0 0 48.090
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.226.759.305 2.053.428.591 1.741.059.947
TOPLAM VARLIKLAR
7.398.408.824 5.678.995.541 5.243.527.210
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 759.314.499 544.791.623 1.011.718.472
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.915.532.668 1.815.575.753 27.836.991
Ticari Borçlar
694.424.503 646.478.021 601.708.303
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8, 21 292.929.663 341.344.634 315.390.068
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 401.494.840 305.133.387 286.318.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
31.859.758 31.381.281 27.927.868
Diğer Borçlar
5.699.644 8.431.010 90.922.096
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9, 21 0 0 86.239.625
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.699.644 8.431.010 4.682.471
Türev Araçlar
12.108.781 0 0
Ertelenmiş Gelirler
35.604.589 48.439.307 39.964.444
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 22.827.300 14.818.549 9.514.388
Kısa Vadeli Karşılıklar
99.022.331 56.849.749 51.514.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
33.735.632 32.753.813 27.503.600
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
65.286.699 24.095.936 24.011.257
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.761.746 14.373.810 12.940.037
ARA TOPLAM
3.592.155.819 3.181.139.103 1.874.047.456
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.592.155.819 3.181.139.103 1.874.047.456
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.642.666.944 569.609.803 1.735.335.344
Uzun Vadeli Karşılıklar
81.806.760 72.356.363 37.439.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
81.806.760 72.356.363 37.439.725
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 46.990.273 45.350.033 34.924.650
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.771.463.977 687.316.199 1.807.699.719
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.363.619.796 3.868.455.302 3.681.747.175
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.805.860.154 1.611.122.270 1.352.057.775
Ödenmiş Sermaye
342.000.000 342.000.000 342.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
108.056.201 108.056.201 108.056.201
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-185.919.037 -198.258.482 -218.268.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.000.599 -11.455.020 4.801.192
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.000.599 -11.455.020 4.801.192
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.231.735 5.231.735 5.231.735
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.232.334 -16.686.755 -430.543
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
701.904.987 688.197.633 540.463.520
Yabancı Para Çevrim Farkları
-6.469.526 -7.165.808 494.874
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-60.325 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-60.325 0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
708.434.838 695.363.441 539.968.646
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
708.434.838 695.363.441 539.968.646
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
124.496.833 119.806.833 112.116.833
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
481.737.864 320.064.097 222.929.248
Net Dönem Karı veya Zararı
246.583.905 242.711.008 239.959.223
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
228.928.874 199.417.969 209.722.260
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.034.789.028 1.810.540.239 1.561.780.035
TOPLAM KAYNAKLAR
7.398.408.824 5.678.995.541 5.243.527.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 3.358.199.178 2.879.909.809 1.012.541.676 842.026.555
Satışların Maliyeti
15 -2.554.260.877 -2.202.415.010 -778.860.835 -662.938.131
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
803.938.301 677.494.799 233.680.841 179.088.424
BRÜT KAR (ZARAR)
803.938.301 677.494.799 233.680.841 179.088.424
Genel Yönetim Giderleri
16 -95.979.724 -89.266.980 -32.096.884 -26.102.405
Pazarlama Giderleri
16 -307.436.878 -251.450.117 -87.911.246 -64.152.975
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -9.524.602 -5.672.264 -3.188.585 -1.387.244
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
37.844.884 20.930.856 10.490.243 5.074.273
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-33.468.333 -12.007.628 -10.601.492 -1.133.189
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
395.373.648 340.028.666 110.372.877 91.386.884
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
297.855.947 220.559.500 145.023.235 91.277.384
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-21.072.135 -105.107.501 -3.305.094 -23.586.341
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
672.157.460 455.480.665 252.091.018 159.077.927
Finansman Gelirleri
17 22.713.034 133.646.545 3.704.998 29.329.815
Finansman Giderleri
18 -358.675.306 -272.401.498 -171.184.338 -120.800.152
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
336.195.188 316.725.712 84.611.678 67.607.590
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 -54.327.856 -60.835.714 -9.994.757 -12.209.693
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-58.961.132 -56.813.314 -16.040.205 -9.511.742
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.633.276 -4.022.400 6.045.448 -2.697.951
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
281.867.332 255.889.998 74.616.921 55.397.897
DÖNEM KARI (ZARARI)
281.867.332 255.889.998 74.616.921 55.397.897
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.283.427 21.591.717 10.895.583 1.090.685
Ana Ortaklık Payları
246.583.905 234.298.281 63.721.338 54.307.212
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.562.665 -703.594 -224.838 365.969
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.953.331 -879.493 -281.047 457.461
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
390.666 175.899 56.209 -91.492
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
390.666 175.899 56.209 -91.492
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
15.871.329 -7.392.665 11.304.434 1.976.801
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.671.954 -6.766.491 5.350.784 5.392.298
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.010.211 -659.131 5.303.009 -3.595.260
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
15.010.211 -659.131 5.303.009 -3.595.260
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-75.406 0 1.144.740 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-75.406 0 1.144.740 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-735.430 32.957 -494.099 179.763
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-735.430 32.957 -494.099 179.763
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.308.664 -8.096.259 11.079.596 2.342.770
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
296.175.996 247.793.739 85.696.517 57.740.667
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.430.316 18.169.820 12.923.339 4.436.469
Ana Ortaklık Payları
258.745.680 229.623.919 72.773.178 53.304.198http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639730


BIST
17:591.419
Değişim :  0,10% |  1,40
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.427
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler17:59
TEZOL 18,44 13.342.207 % 9,96  
GARFA 10,28 5.345.984 % 9,95  
AKYHO 2,71 32.637.000 % 9,72  
GLRYH 2,62 15.259.778 % 8,71  
SNKRN 26,56 1.045.989 % 8,41  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6280 8,6605 % 1,58  
Euro 10,1258 10,1884 % 1,29  
Sterlin 11,8457 11,9051 % 1,07  
Frank 9,2438 9,2995 % 1,03  
Riyal 2,3008 2,3123 % 1,54  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.755 0,74  
Altın Gr. 488 488 7,24  
Cumhuriyet 3.210 3.258 18,00  
Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,38 22,43 -0,51  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,04  
B. Petrol 75,25 75,25 -0,42