***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 23:25
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
18 1.953.028.254 1.292.087.729 894.590.604 988.803.888
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
18 -1.816.572.783 -1.191.966.052 -826.575.898 -924.165.692
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
136.455.471 100.121.677 68.014.706 64.638.196
BRÜT KAR (ZARAR)
136.455.471 100.121.677 68.014.706 64.638.196
Genel Yönetim Giderleri
19 -94.184.148 -77.898.863 -47.396.598 -42.580.624
Pazarlama Giderleri
19 -8.849.219 -3.244.288 -4.587.698 -1.323.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.724.872 1.369.976 966.076 1.089.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-250.124 -377.737 0 -135.281
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.896.852 19.970.765 16.996.486 21.687.730
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 294.465 5.391.435
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -4.119.023
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4,7 339.311 3.186.817 480.672 5.488.299
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.236.163 19.333.024 17.477.158 32.567.464
Finansman Gelirleri
20 49.061.470 42.776.512 16.898.426 21.727.179
Finansman Giderleri
20 -48.183.191 -54.230.867 -13.202.452 -25.938.616
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.114.442 7.878.669 21.173.132 28.356.027
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.558.669 -2.652.196 -8.809.945 -5.190.499
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -11.590.106 -67.574 -4.602.233 -67.574
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -968.563 -2.584.622 -4.207.712 -5.122.925
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.555.773 5.226.473 12.363.187 23.165.528
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.555.773 5.226.473 12.363.187 23.165.528
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.541 -5.823 -8.359 -11.215
Ana Ortaklık Payları
23.563.314 5.232.296 12.371.546 23.176.743
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.750.618 -34.685.212
Dönem Karı (Zararı)
23.563.314 5.232.296
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23.563.314 5.232.296
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.112.028 3.585.812
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 4.357.723 2.553.557
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.084.987 1.004.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.061.443 530.947
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.544 266.716
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 207.274
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.505.693 13.771.817
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
7.505.693 13.771.817
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-6.006.996 -14.104.080
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.388.048 -2.292.615
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-10.388.048 -2.292.615
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.558.669 2.652.196
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.160.524 -47.550.920
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4.057.407 -23.901.062
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.335.465 -37.795.040
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.153.093 -35.318.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.488.558 -2.476.819
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.686.966 2.341.306
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.768 -94.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.684.198 2.436.146
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.745.553 -2.470.142
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.745.553 -2.470.142
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.843.270 7.711.362
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.000.414 -4.370.517
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.157.144 12.081.879
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.980.609 6.562.656
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.742.699 7.942.083
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.723.308 -1.379.427
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.514.818 -38.732.812
Alınan Faiz
11.180.812 3.524.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-660.656 -13.155
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.079.067 391.607
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-205.289 145.081
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.525.955 34.307.407
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.725.637 -2.558.176
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.490.836 -1.348.942
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.234.801 -1.209.234
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 36.168.658
Alınan Temettüler
199.682 696.925
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
175.902.117 157.575
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
210.450.971
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
37.269.158
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-68.701.752 2.685.455
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-68.701.752 2.685.455
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.116.260 -2.527.880
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
190.126.780 -220.230
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
12.559.996 27.487.799
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
202.686.776 27.267.569
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
112.597.426 81.762.925
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
315.284.202 109.030.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 315.527.056 113.013.033
Finansal Yatırımlar
6 63.607.988 58.636.647
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
56.915.763 52.932.834
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 56.915.763 52.932.834
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.692.225 5.703.813
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 6.692.225 5.703.813
Ticari Alacaklar
8 179.223.026 170.870.381
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.731.963 2.885.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 177.491.063 167.985.325
Diğer Alacaklar
9 37.723.803 45.432.365
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 258.240 261.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 37.465.563 45.171.357
Türev Araçlar
4.181.061 4.948.509
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
25 4.181.061 4.948.509
Peşin Ödenmiş Giderler
4.686.983 4.780.626
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.686.983 4.780.626
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 973.574 0
Diğer Dönen Varlıklar
659.323 2.308.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
659.323 2.308.382
ARA TOPLAM
606.582.814 399.989.943
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 377.101 122.099
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
606.959.915 400.112.042
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 1.517.254 1.517.254
Ticari Alacaklar
142.192.937 134.210.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 142.192.937 134.210.117
Diğer Alacaklar
178.690 157.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 178.690 157.094
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 17.406.023 17.066.712
Maddi Duran Varlıklar
14 6.658.763 6.275.044
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 8.935.961 10.325.185
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
36.144.287 32.792.887
Şerefiye
15 29.198.326 29.198.326
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 6.945.961 3.594.561
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 83.484 156.840
Diğer Duran Varlıklar
11.873 11.869
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11.873 11.869
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
213.129.272 202.513.002
TOPLAM VARLIKLAR
820.089.187 602.625.044
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
145.429.554 174.544.675
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
145.429.554 174.544.675
Banka Kredileri
13 98.467.261 129.736.826
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 4.331.742 4.282.870
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
13 2.029.589 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 40.600.962 40.524.979
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44.441.412 51.376.773
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 17.836.819
Banka Kredileri
13 0 17.836.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44.441.412 33.539.954
Banka Kredileri
13 44.441.412 33.539.954
Diğer Finansal Yükümlülükler
6.084.402 4.326.194
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
13 6.084.402 4.326.194
Ticari Borçlar
3.054.177 6.799.730
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 3.054.177 6.799.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 3.738.183 14.410.433
Diğer Borçlar
9.887.268 9.189.662
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 32.293 491.831
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 9.854.975 8.697.831
Türev Araçlar
3.130.201 4.505.403
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
25 3.130.201 4.505.403
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
47.021 208.325
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 5.437.410 952.797
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.771.767 11.167.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11.309.683 9.728.921
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.462.084 1.438.540
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
273.894 250.087
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
273.894 250.087
ARA TOPLAM
234.295.289 277.731.540
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
234.295.289 277.731.540
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.231.155 50.890.612
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 17.227.724
Banka Kredileri
13 0 17.227.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.231.155 33.662.888
Banka Kredileri
13 27.566.640 26.223.674
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 5.664.515 7.439.214
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.038.755 2.271.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.038.755 2.271.046
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 28.125.508 27.068.105
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26.379 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26.379 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.421.797 80.229.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
297.717.086 357.961.303
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
522.360.648 244.644.747
Ödenmiş Sermaye
17 175.000.000 137.730.842
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -4.020.977 -4.020.977
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 210.450.971 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-278.456 -311.779
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-278.456 -311.779
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -278.456 -311.779
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.784.437 17.385.302
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 17.757.651 11.973.975
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6.026.786 5.411.327
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 6.026.786 5.411.327
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 93.861.359 32.588.633
Net Dönem Karı veya Zararı
23.563.314 61.272.726
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 11.453 18.994
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
522.372.101 244.663.741
TOPLAM KAYNAKLAR
820.089.187 602.625.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
137.730.842 -4.020.977 331.168 36.037.396 5.351.209 19.878.140 12.710.493 208.018.271 14.487 208.032.758
Transferler
17 12.710.493 -12.710.493
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 266.312 2.672.910 1.154.529 5.232.296 9.326.047 -5.823 9.320.224
Dönem Karı (Zararı)
17 5.232.296 5.232.296 -5.823 5.226.473
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 266.312 2.672.910 1.154.529 4.093.751 4.093.751
Dönem Sonu Bakiyeler
137.730.842 -4.020.977 597.480 38.710.306 6.505.738 32.588.633 5.232.296 217.344.318 8.664 217.352.982
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
137.730.842 -4.020.977 -311.779 11.973.975 5.411.327 32.588.633 61.272.726 244.644.747 18.994 244.663.741
Transferler
17 61.272.726 -61.272.726 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 33.323 5.783.676 615.459 23.563.314 29.995.772 -7.541 29.988.231
Dönem Karı (Zararı)
17 23.563.314 23.563.314 -7.541 23.555.773
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 33.323 5.783.676 615.459 6.432.458 6.432.458
Sermaye Arttırımı
17 37.269.158 37.269.158 37.269.158
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 210.450.971 210.450.971 210.450.971
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000.000 -4.020.977 210.450.971 -278.456 17.757.651 6.026.786 93.861.359 23.563.314 522.360.648 11.453 522.372.101


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23.555.773 5.226.473 12.363.187 23.165.528
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
33.323 266.312 -1.473.944 -262.882
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.654 332.890 -1.842.430 -328.602
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.331 -66.578 368.486 65.720
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -8.331 -66.578 368.486 65.720
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.399.135 3.827.439 1.411.327 1.737.171
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.783.676 2.672.910 1.403.575 1.472.820
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
17 5.783.676 2.672.910 1.403.575 1.472.820
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
769.324 1.480.166 9.690 338.912
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
17,22 769.324 1.480.166 9.690 338.912
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-153.865 -325.637 -1.938 -74.561
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.432.458 4.093.751 -62.617 1.474.289
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.988.231 9.320.224 12.300.570 24.639.817
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.541 -5.823 -6.203 -10.829
Ana Ortaklık Payları
29.995.772 9.326.047 12.306.773 24.650.646http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958877


BIST10:211.952
Değişim :  0,37% |  7,11
Açılış :  1.951  
Önceki Kapanış :  1.945  
En Yüksek
1.958
En Düşük
1.950
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:21
YBTAS 19.334,70 638.045 % 10,00  
KONTR 102,40 60.735.286 % 9,93  
PENTA 312,80 5.955.028 % 6,39  
DERIM 4,55 3.572.094 % 6,31  
UTPYA 11,00 70.785 % 5,77  
10:21 Alış Satış %  
Dolar 13,5119 13,5213 % 0,33  
Euro 15,2583 15,2726 % 0,20  
Sterlin 18,1670 18,2581 % 0,04  
Frank 14,6324 14,7206 % 0,04  
Riyal 3,5873 3,6052 % 0,10  
10:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.847 -0,56  
Altın Gr. 803 803 1,94  
Cumhuriyet 5.308 5.388 40,00  
Tam 5.280 5.412 38,73  
Yarım 2.552 2.618 18,74  
Çeyrek 1.280 1.309 9,37  
Gümüş.Ons 23,71 23,75 -0,11  
Gümüş Gr. 10,30 10,31 -0,04  
B. Petrol 87,22 87,22 0,04