***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2021 18:03
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 6.031 -266.190 787.415 5.527.256 5.527.256
Transferler
787.415 -787.415
Dönem Karı (Zararı)
981.405 981.405
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.578 17.578 17.578
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 23.609 521.225 981.405 6.526.239 6.526.239
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -2.244 521.225 1.277.196 6.796.177 6.796.177
Transferler
1.277.196 -1.277.196
Dönem Karı (Zararı)
2.011.180 2.011.180
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
717 717 717
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 -1.527 1.798.421 2.011.180 8.808.074 8.808.074


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.936.769 460.691
Dönem Karı (Zararı)
2.011.180 981.405
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.011.180 981.405
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-238.642 -368.067
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 11.043 12.163
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-65.875 45.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-65.875 45.363
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-874.613 -475.870
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-874.613 -475.870
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
153.408 -244.303
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
153.408 -244.303
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 537.395 294.580
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.164.231 -152.647
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.235.693 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 540.662 408.915
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 540.662 52.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 356.675
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -7.845
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 10.906 -88.334
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 73.746 -45.800
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22 0 -72.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 73.746 26.650
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -11.329 -5.343
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-380.666 -130.829
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-304.781 -283.411
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -304.781 -283.411
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.936.769 460.691
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.233 -2.211.891
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -2.189.573
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -2.189.573
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.233 -22.318
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -11.767 -22.318
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.466 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
454.471 347.774
Alınan Faiz
872.437 476.708
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-417.966 -128.934
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.378.007 -1.403.426
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.378.007 -1.403.426
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.458.274 2.739.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.836.281 1.336.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.955.692 1.564.180
Finansal Yatırımlar
5,22 2.536.069 4.925.170
Ticari Alacaklar
6 2.335.609 2.876.271
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 2.335.609 2.876.271
Peşin Ödenmiş Giderler
8 15.537 26.443
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 15.537 26.443
ARA TOPLAM
10.842.907 9.392.064
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.842.907 9.392.064
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 27.162 24.741
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 3.910 4.141
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 41.023 28.855
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
72.095 57.737
TOPLAM VARLIKLAR
10.915.002 9.449.801
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 77.854 4.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 77.854 4.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 80.815 129.625
Diğer Borçlar
7 42.534 374.389
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 216.765
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 42.534 157.624
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 146.799 15.023
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 79.794 161.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 79.794 161.442
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.590.070 1.894.851
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.590.070 1.894.851
ARA TOPLAM
2.017.866 2.579.439
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.017.866 2.579.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
89.062 74.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 89.062 74.185
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.062 74.185
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.106.928 2.653.624
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.808.074 6.796.177
Ödenmiş Sermaye
14 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -1.527 -2.244
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -1.527 -2.244
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.527 -2.244
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 1.798.421 521.225
Net Dönem Karı veya Zararı
2.011.180 1.277.196
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.808.074 6.796.177
TOPLAM KAYNAKLAR
10.915.002 9.449.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 4.766.759 3.416.680 1.299.969 1.380.833
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.766.759 3.416.680 1.299.969 1.380.833
BRÜT KAR (ZARAR)
4.766.759 3.416.680 1.299.969 1.380.833
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.425.807 -2.608.866 -1.005.316 -855.903
Pazarlama Giderleri
17 -155 -308 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
254.237 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.595.034 807.506 294.653 524.930
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.595.034 807.506 294.653 524.930
Finansman Gelirleri
18 1.039.134 533.761 369.483 161.222
Finansman Giderleri
19 -85.593 -65.282 -9.518 -34.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.548.575 1.275.985 654.618 651.265
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -537.395 -294.580 -161.906 -156.687
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -549.742 -213.941 -156.321 -146.367
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 12.347 -80.639 -5.585 -10.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.011.180 981.405 492.712 494.578
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.011.180 981.405 492.712 494.578
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.011.180 981.405 492.712 494.578
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
717 17.578 -5.426 5.487
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
12 896 21.973 -6.783 6.859
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 -179 -4.395 1.357 -1.372
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -179 -4.395 1.357 -1.372
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
717 17.578 -5.426 5.487
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.011.897 998.983 487.286 500.065
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.011.897 998.983 487.286 500.065http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972517


BIST
17:301.926
Değişim :  0,81% |  15,54
Açılış :  1.917  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.927
En Düşük
1.899
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:30
RNPOL 10,89 192.938 % 10,00  
RAYSG 14,96 4.077.025 % 10,00  
EGEEN 1.886,50 254.508.574 % 10,00  
ACSEL 22,66 16.884.803 % 10,00  
PKENT 4.926,00 6.324.708 % 10,00  
17:30 Alış Satış %  
Dolar 13,7825 13,7921 % 0,54  
Euro 15,5612 15,5788 % 0,27  
Sterlin 18,2448 18,3363 % 0,75  
Frank 14,9027 14,9925 % 0,12  
Riyal 3,6680 3,6864 % 0,61  
17:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.778 -5,12  
Altın Gr. 789 789 2,85  
Cumhuriyet 5.223 5.302 5,00  
Tam 5.200 5.329 10,25  
Yarım 2.513 2.578 4,96  
Çeyrek 1.260 1.289 2,48  
Gümüş.Ons 22,18 22,21 -0,35  
Gümüş Gr. 9,87 9,88 -0,07  
B. Petrol 71,90 71,90 2,02