***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.04.2021 11:28***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 12.03.2021
Genel Kurul Tarihi 05.04.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir UŞAK
İlçe BANAZ
Adres Dilek Mahallesi Değirmeler Sokak No:100 Banaz / UŞAK

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, Sermaye Piyasası mevzuatı göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - 2020 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Bu konudaki önerilerin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2020 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
6 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi (TRİ' ler)
7 - Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,
8 - Faaliyet dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ayrı ayrı ibra edilmesi
9 - Yönetim Kurulunun 01.10.2020 tarihli kararı ile Abdullah Hakan TANIŞ'ın İstifasın kabulüne, Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Harun TANIŞ'ın seçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
10 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, Görev süresinin belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
12 - Şirketimizin 2021 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, (Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler)
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 31.12.2020 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 ÇAĞRI YAZISI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Açılış konuşması yapıldı, Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Cüneyt BİRHAN , katip üyeliğe Birol TAŞKIN , oy toplayıcılığa Mehmet ATAK teklif edildiler. Yapılan teklif oy birliği ile kabul edildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
3. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporu müzakereye açıldı, madde üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama oy birliği ile kabul edildi.
4. 2020 yılı karı- zararının müzakere edilmesi maddesine geçildi, Yönetim Kurulu'nun 13.03.2021 tarihinde almış olduğu karara istinaden 2020 yılı karının geçmiş yıl karları hesabına aktarılarak ödenmemesi konusu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylamalar sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2020 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi, yapılan oylamalar sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
6. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlar konusunda (TRİ' ler ) Genel Kurul'a bilgi verildi, yapılan oylamalar sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
7. Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylamalar sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.
9. Yönetim Kurulunun 01.10.2020 tarihli kararı ile Abdullah Hakan TANIŞ'ın İstifasının kabülüne, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Harun TANIŞ'ın atanması kararı Genel kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.
10. Daha önce seçilmiş olup görev süresi biten yönetim kurulu üyeleri 3 yıl görev yapmak üzere Durmuş TANIŞ, Hüseyin TANIŞ ve Harun TANIŞ Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Nuh DAĞDELEN ve Ömer Fatih KARAYEL teklif edildi. Yapılan oylamada bu teklif oy birliği ile kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesine geçildi, Genel kurul tarihinden itibaren(nisan 2021) geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 30.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 12.000 TL ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 6.000 TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
12. Şirketimizin 2021 yılı içerisinde toplam 7.000.000,00 TL ‘ ye kadar bağış yapılabilmesi konusu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu Tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu 2021 yılında faaliyet göstermek üzere "Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. firması görevlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.
14. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,(Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim kurulu üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri ile söz konusu işlemler oy birliği ile kabul edildi.
15. Dilek ve temennilere geçildi toplantı başkanı Cüneyt BİRHAN son dönemde şirkete yatırımla ilgili yöneltilen sorulara detaylı bilgi verdi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 05.04.2021 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 05.04.2021 OLAĞAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 05 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Uşak Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923707


BIST
18:051.408
Değişim :  0,03% |  0,38
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR 360.855,00 360.855 % 10,00  
SONME 39,70 4.560.458 % 9,97  
QUAGR 29,12 193.153.535 % 9,97  
SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
DOBUR 20,34 2.575.037 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0604 8,0614 % 0,68  
Euro 9,6692 9,6770 % 0,74  
Sterlin 11,1278 11,1836 % 1,11  
Frank 8,7320 8,7846 % 0,94  
Riyal 2,1439 2,1546 % 0,68  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 13,27  
Altın Gr. 460 460 5,91  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,94 25,97 0,11  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,07  
B. Petrol 66,71 66,71 -0,23