***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

11.12.2019 18:11
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Utopia World Hotel 'in Satışı Sürecinde Yatırımcılarımıza Tanınan Ayrılma Hakkı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Şirketimiza ait Utopia World Hotel ' in Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş.' ne satılması
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.08.2018
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Tüm Bağımsız Üyeler Kabul Oyu Kullanmıştır
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.01.2020

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, UTPYA, TREUTOP00014 3,6212

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
1.)Şirketimiz 16.11.2019 tarihli açıklaması ile "Şirket Yönetim Kurulumuz 01.08.2018 Tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararı almıştır. Kararın içinde ayrıntılı olarak belirtilen sebeplerden dolayı bu kararın kamuoyuna açıklanması SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 2. Bölüm Madde 6 uyarınca ertelenmiştir.
Şirket Yönetim Kurulu, şirketimize ait Utopia World Hotel' in satışı, kiralanması veya yeni bir ortak alınması, şirket hisselerinin tamamının satışını da içeren farklı alternatiflerin değerlendirilebilmesi suretiyle şirketimize sermaye aktarılması gündemiyle şirket merkezinde toplanmıştır.
Bu süreçte olası potansiyel alıcılar ile görüşülebilmesi ve ATG Anex Tourism Group yetkililerinin gerekli incelemeleri yapabilmesi için gizlilik sözleşmesi imzalanması konusunda Ayşe Gül Karaca ve Nejat Recai Dursun' a yetki verilmesi, gerekmesi halinde Utopia World Hotel ‘ in "bölünme yoluyla" ayrı bir şirket haline getirilmesi kararlaştırılmıştır. 2018 Turizm sezonunun en hareketli dönemlerini yaşadığımız bu günlerde yapılacak böyle bir açıklamanın şirket personeli üzerinde motivasyon bozukluğuna sebep olacağı ve şirketimizin meşru çıkarlarını zedeleyeceği gerekçesiyle ve ayrıca bu sürecin gerçekleşmemesi durumunda şirketimizin halka açık hissedarları üzerinde beklenti yaratarak, hissedarlarımızın yanıltılabileceği de düşünülerek bu bilgilerin Yönetim Kurulunca gizli tutulmasına ve kamuoyuna yapılacak açıklamanın ertelenmesine, ertelemeye ilişkin süreç ortadan kalktığında ivedilikle açıklamanın yapılmasına karar verilmiştir. Süreç içerisinde yapılması muhtemel her türlü sözleşmenin yada görüşmenin karşı taraflarca da gizliliğinin sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır. Sermaye Piyasası tebliğleri gereğince Önemli Nitelikte işlem sayılan bu karar sonucu, işlemin gerçekleşmesi halinde pay sahiplerine ayrılma hakkı verilmesine oybirliği ile karar vermiştir.
2.) 4.12.2018 tarihli açıklamamızda "16.11.2018 Tarihinde Şirketimizin Antalya İli Alanya İlçesi Kargıcak Mahallesinde bulunan 5 yıldızlı oteli Utopia World Hotel in satın alma opsiyonlu kiralanması hususunda ATG Anex Tourism Group ile görüşmelere başlandığı kamuoyuna duyurulmuştu. onu ile ilgili olarak ATG Anex Tourism Group' un ilgili şirketi Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. ile 04.12.2018 tarihinde Satın Alma Opsiyonlu Kiralama Ön Sözleşmesi imzalandığı duyurulumuştur."
3.) 1.4.2019 tarihli açıklamamız ile " 4.12.2018 tarihinde Şirketimiz ile ATG Anex Tourism Grup ilgili şirketi Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. arasında, Şirketimize ait Antalya ili Alanya ilçesinde bulunan 5 yıldızlı Utopia World Hotel' in satılmasına ya da kiralanmasına yönelik "Satın Alma Opsiyonlu Kiralama Ön Sözleşmesi" imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştu. Geçen bu süreç içerisinde karşılıklı olarak birçok görüşme ve incelemelerde bulunulmuş olup, bu görüşme ve incelemeler neticesinde taraflar bundan sonraki süreci Utopia World Hotel'in kiralanması yerine satın alınması hususunda devam ettirme kararı alındığı duyurulmuştur.
4.) 17.4.2019 tarihli açıklamamızda "Şirketimiz ile Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. arasında devam eden Utopia World Hotel' in satın alınmasına ilişkin görüşmeler neticesinde, 31.450.000.- Avro bedel üzerinden Utopia World Hotel' in Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. tarafından satın alınması konusunda taraflarca mutabakata varılmıştır. Ayrıca, yasal izinlerin tamamlanıp devir ve teslime kadar olan süreçte, şirketimiz tarafından otelin işletilmesinden elde edilecek net 4.500.000.- Avro faaliyet karı ( Faaliyetten elde edilecek net nakit tutar ) şirketimizde kalacaktır. Sürecin sonunda şirketimize toplam 35.950.000.- Avro nakit girişi gerçekleşecektir. Otelin işletilmesinden kaynaklanan 2019 yılı faaliyet karı 4.500.000.- Avronun altında gerçekleşir ise aradaki fark alıcı şirket tarafından ödenecektir. Bu satın almaya ilişkin, açıklama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde cayma bedeli olarak 500.000.- Avro Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. tarafından ödenecektir. Devir işlemleri için gerekli yasal izinler tamamlandıktan sonra tapu devri yapılacaktır. Taraflarca sözleşmenin imzalanmasından sonra "Maddi Duran Varlık Satışı" açıklamasıyla sözleşmenin detayları duyurulacağı bildirilmiştir."
5.) 17.5.2019 tarihli açıklamamız ile "07.05.2019 Tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz üzere Adalı Turizm Otelcilik A.Ş. şirketimizin sahibi olduğu Utopia World Hotel' i satın almak için belirlenen kapora ödemesini süresi içinde tamamlamıştır. Sahibi olduğumuz Utopia World Hotel, Orman Bakanlığı tahsisli arazi üzerinde kurulu olduğu için devir işlemleri Orman Bakanlığı ve diğer resmi makamların onayına tabi bulunmaktadır. Kapora ödemesinin tamamlanmasından sonra taraflar Utopya Turizm İnşaat A.Ş. ve Adalı Turizm Otelcilik A.Ş. devir işlemleri için Orman Bakanlığına başvuruda bulunmuş olup gerekli onaylar için beklenilmektedir. Orman Bakanlığı ve diğer resmi onaylar tamamlandıktan sonra Utopia World Hotel' in devir işlemleri yapılacak olup, süreç içerisinde yapılacak Genel Kurul toplantısında yatırımcılarımıza, satış işleminin ilk kamuoyuna duyurulduğu tarih olan 16.11.2018 'den önceki 30 gün içinde Borsa İstanbul' da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan her bir pay için 3,6212 TL 'den ayrılma hakkı tanınacağı duyurulmuştur.
6.) 11.9.2019 tarihli açıklamamız ile "
Şirketimiz Utopya Turizm İnş. İşl. Tic. A.Ş. ve Adalı Turizm Otelcilik A.Ş. nin Utopia World Hotel ' in devri için ilgili makamlara yaptıkları başvuru üzerine Alanya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan inceleme raporunun tamamlandığı ve buna müteakip Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü' nce devre ilişkin bir sakınca bulunmadığına dair görüş yazısının Orman Genel Müdürlüğüne iletildiği bilgisi Şirket yetkililerimizce şifahen öğrenilmiş bulunmaktadır. Konu ile ilgili yaşanan gelişmeler ve tarafımıza ulaşacak resmi yazı ve bilgiler ayrıca duyurulacağı belirtilmiştir"
7.) 1.11.2019 tarihli açıklamamız ile Şirketimize ait Utopia World Hotel' in Adalı Turizm Otelcilik A.Ş. tarafından satın alınmasına ilişkin olarak, Adalı Turizm Otelcilik A.Ş. tarafından Rekabet Kurumu'na yapılan izin başvurusunun 31.10.2019 tarihli toplantıda görüşüldüğü, rekabete aykırılık teşkil etmediğinden ilgili işleme izin verildiği ve 19-37/557-229 sayı ile karara bağlandığı tarafımıza bilgilendirme olarak 01.11.2019 tarihinde tebliğ edilmiştir bilgisi paylaşılmıştır.
8.) 19.11.2019 tarihli açıklamamız ile "Şirketimize ait Antalya İli Alanya İlçesinde bulunan Utopia World Hotel' in ATG Anex Tourism Group bünyesindeki Adalı Turizm Otelcilik A.Ş. 'ne satılmasına ilişkin olarak şirket yetkililerimizin resmi makamlardan şifahen edendiği bilgiye göre Orman Genel Müdürlüğü nezdindeki izin işlemleri tamamlanmış olup T.C. Cumhurbaşkanlığı makamına onay için sunulmuştur. " bilgisi paylaşılmıştır. Yasal izin süreci halen devam etmekle birlikte son aşamaya gelinmiştir.
Şirketimize ait Antalya İli Alanya İlçesinde bulunan Utopia World Hotel ‘ in ATG Anex Tourism Group bünyesindeki Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. ‘ ne toplamda 35.950.000 Avro tutara satılması işlemini Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği' nin "Önemlilik kriteri" başlıklı 6. maddesinin 1 ve 3. fıkrası kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Tebliğ' in 10. maddesinin birinci fıkrası uyarınca hesaplanan 3,6212 TL (Bir Türk Lirası nominal değerde paya tekabül eden ayrılma hakkı kullanım fiyatıdır) ayrılma hakkı kullanım fiyatından, Tebliğ' in 9. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde pay sahiplerimize ayrılma hakkı kullandırılacaktır.
14 Ocak 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurula şahsen veya vekalet vererek katılan, bu gündem maddesine karşı olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağı' na işleten pay sahiplerimizin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkı bulunmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803075


BIST
18:051.776
Değişim :  -2,35% |  -42,82
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.819  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARMDA 63,25 5.361.240 % 10,00  
BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,2497 12,4902 % 4,09  
Euro 13,8836 14,1337 % 4,95  
Sterlin 16,4632 16,5458 % 3,29  
Frank 13,3594 13,4399 % 4,62  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 3,94  
Altın Gr. 713 713 22,76  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,09 23,13 -0,48  
Gümüş Gr. 9,18 9,20 0,08  
B. Petrol 72,91 72,91 -9,31  
Seans Raporu 18:05
daha fazla